FREE JULIAN ASSANGE

 

CROATIAN   ENGLISH   GREEK   NEDERLANDS   POLSKI   PORTUGUESE   ROMANIAN  SPANISH  РУССКИЙ

What part will your country play in World War III?

By Larry Romanoff

The true origins of the two World Wars have been deleted from all our history books and replaced with mythology. Neither War was started (or desired) by Germany, but both at the instigation of a group of European Zionist Jews with the stated intent of the total destruction of Germany. The documentation is overwhelming and the evidence undeniable. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

That history is being repeated today in a mass grooming of the Western world’s people (especially Americans) in preparation for World War IIIwhich I believe is now imminent

READ MORE

 
 

Thursday, June 11, 2020

NL -- BENJAMIN FULFORD: 15:06:2020


Failliet en zonder leider kampt Amerika met chaos en revolutie
15 juni 2020

De ineenstorting van de United States of America Corporation escaleerde vorige week in, wat de Chinese propagandisten vergeleken met de culturele revolutie waar China in de zestiger en zeventiger jaren mee geconfronteerd werd. Het is te verwachten dat de chaos tijdens de zomermaanden verder escaleert totdat er een echte revolutie is en geen door de elite geënsceneerde culturele revolutie. De enige V.S. instelling die in deze dreigende omstandigheden zijn integriteit behoudt is het leger dat klaar staat om ervoor te zorgen dat geen massaal bloedbad of lijden uit deze politieke chaos voortkomt.

Intussen eindigden vorige week de onderhandelingen op hoog niveau tussen Oosterse en Westerse geheime genootschappen in een patstelling nadat Aziatische leiders westerse ondergeschiktheid eisten, iets dat nooit zal gebeuren volgens de bronnen die bij de onderhandelingen waren betrokken.
Dit betekent dat de wereld door een heel gevaarlijke en hete zomer zal gaan met geen duidelijke prognose anders dan toenemende chaos, vooral binnen de Verenigde Staten. Er zal ook een toenemend gevaar voor oorlog zijn met gebruik van elektromagnetische en nucleaire wapens.
Voordat we teruggaan naar de Oost/West onderhandelingen, laten we eens kijken naar wat er werkelijk schuil gaat achter deze culturele revolutie binnen de Verenigde Staten. Dit is wat de Chinese communistische propagandakrant de Global Times te zeggen had:
“Noch de protesteerders noch de Democraten zijn met praktische oplossingen gekomen om deze al lang bestaande raciale problemen aan te pakken, maar gebruiken de woede van de mensen om er politieke voordelen uit te halen… meer binnenlandse problemen en conflicten zullen in de toekomst ontstaan en deze onrust is slechts het begin.”
Maar bronnen van de White Dragon Society in Canada zeggen dat de organisatie van veel van de zogenoemde “Black Lives Matter” en Antifa protesten door de Chinese communisten worden uitbesteed aan Synagogen van Satan aan de Westkust van Noord-Amerika. Dit is hun wraak voor de georganiseerde aanvallen in Hong Kong, bevestigen bronnen van de Chinese geheime dienst.
Wat de Chinese propagandisten echter niet zeggen is dat de Chinese culturele revolutie werd begonnen door facties van de Chinese communistische overheid die de algemene woede wilde afleiden van hun falende economische politiek en richten op hun politieke vijanden.
Hetzelfde kan gezegd worden van de voortdurende culturele revolutie in de V.S. Elites proberen de woede weg te leiden van de Wall Street bankiers en mega-bedrijven door rassenconflicten aan te wakkeren en te proberen het volk op te zetten tegen de politie.
Als we er dieper op ingaan vinden we de kliek van het Davos World Economic forum aan het werk die hun eeuwenoude “Ab Chao Ordo” (Orde uit Chaos) controlemechanisme van de massa gebruiken. Er is geen twijfel mogelijk dat de zogenaamde coronaviruscrisis en de daaruit voortvloeiende economische ineenstorting werden geënsceneerd door de Davos kliek. Nu bieden ze oplossingen aan voor deze chaos die ze hebben gecreëerd (in samenwerking met de Chinezen). Volgens de woorden van Davos WEF’s voorzitter en oprichter Klaus Schwab is “een enorme reset nodig om het post-COVID-19 tijdperk vorm te geven en daarbij prioriteit te geven aan de noodzaak om sociale contracten te herdefiniëren”. Onnodig te zeggen dat zij de leiding willen hebben over de herdefiniëring. https://www.weforum.org/agenda/2020/06/responding-to-the-anger/
Gelukkig namen vorige week de Witte Hoeden van het Amerikaanse leger en hun Farnese familiepatriarchen vastberaden actie door stevig aan de ambtsketen van…
President Donald Trump te trekken toen hij probeerde het leger te betrekken bij een geënsceneerde burgeroorlog met door het buitenland betaalde Antifa en Black Lives Matter agenten. In plaats daarvan namen ze discreet actie om de Khazariaanse agenten die probeerden deze burgeroorlog te creëren te verwijderen.
Deze maatregelen werden mogelijk gemaakt door de executie van de Generaal-overste van de Jezuïeten Adolfo Nicolas, zeggen P3 Vrijmetselaarsbronnen. “Dit was geen toeval want op 29 april ‘stierf’ ook Fra’ Della Torre/Knights of Malta” zeggen de bronnen.
De machtsstructuren van de P3 en het Vaticaan zijn belangrijk omdat elke Westerse piramidevormige machtsstructuur zoals het leger en ambtenarenapparaten onder de controle van P3 staan. Dit geldt ook voor medische, tandheelkundige en architecten organisaties, enz., waarbij mensen betrokken zijn die hoge salarissen hebben dankzij “licenties”. 
Hoe dan ook, als gevolg van deze veranderingen in de top van het Vaticaan hebben de Witte Hoeden van het leger nu de controle over het Trump presidentschap opnieuw bevestigd. Dit werd duidelijk uit de rede die ze op 13 juni door de dubbelganger van Trump lieten uitspreken voor de afstuderende klas van de West Point militaire academie. Hier volgen een paar opvallende punten:
“Geen kwade macht op Aarde kan opgewassen zijn tegen de edele macht en gerechtvaardigde glorie van de Amerikaanse soldaat – verbonden in een gemeenschappelijke missie om ons land te beschermen, ons volk te verdedigen en de tradities van onafhankelijkheid, gelijkheid en vrijheid voort te zetten waaraan zo velen hun leven gaven om ze veilig te stellen - jullie zijn een voorbeeld van de kracht van een gedeeld nationaal doel om alle verschillen te transcenderen en ware eenheid te bereiken - het V.S.-leger is de grootste macht voor vrede en gerechtigheid die de wereld ooit heeft gekend. Juist nu heeft Amerika een klasse cadetten nodig die leeft volgens het motto ‘Wij leiden met visie’.”  https://www.rev.com/blog/transcripts/donald-trump-west-point-commencement-speech-transcript
Natuurlijk, de speech laat na om te vermelden dat het V.S.-leger voor de gek is gehouden en verkeerd is geleid tot crimineel gedrag al zo lang als de Khazariaanse maffia op 11 september 2001 hun fascistische staatsgreep deden. Er zijn echter tekenen dat echte verandering gaande is aangezien V.S.-troepen zich beginnen terug te trekking uit Afghanistan, Irak, Israël en andere plaatsen waar ze in de eerste plaats nooit naartoe hadden gemoeten.  https://www.zerohedge.com/geopolitical/us-signs-commitment-mass-troop-reduction-iraq-vows-no-permanent-bases
Desalniettemin, zoals de zaken er nu voor staan, bundelen langdurige bondgenoten in Europa, inclusief de U.K. hun krachten met de rest van de wereld om er voor te zorgen dat het V.S.-leger zijn retoriek als “de grootste macht voor vrede en gerechtigheid” waarmaakt door de gerechtelijke vervolging toe te staan van V.S.- en Israëlische oorlogsmisdadigers die vrouwen, kinderen en burgers vermoordden, martelden en doodden. 
De andere kwestie die aangepakt moet worden is het feit dat Trump blijft steken in de partizanenmaalstroom (Fisagate versus Russiagate) terwijl veel grotere kwesties onopgelost blijven.
Het grootste onopgeloste probleem is een falend economisch systeem. Negatieve rentetarieven en fiat-geld hebben de macht weggehaald bij echte spaarders en echte bankiers en zijn geconcentreerd in de handen van de cabal die zowel de centrale banken als de Fortune 500 bedrijven bezit en bezig is met een gigantische “circle jerk”¹⁾. Ze hebben hun geld en controle over de media gebruikt zodat het politieke systeem is gedegenereerd tot op het punt van disfunctionering. Zoals de zaken er nu voor staan, zeggen NSA-bronnen dat de Amerikaanse stemgerechtigden voor de keuze staan tussen een nep-Trump en een nep-Biden die hun verkiezingscampagnes laten lopen via liegende media en nep-elektronische stemming.
Maar er worden enkele echte oplossingen aangeboden door echte denkers in de gevestigde orde. Hier is bijvoorbeeld een voorstel van oud-CIA en officier van de Marine-inlichtingendienst Robert David Steele:
“Wall Street heeft meer dan 10.000 bedrijven kapot gemaakt, duizenden vernieuwingen tegengehouden en miljoenen banen vernietigd door hun criminele financiële praktijken, allemaal door de vingers gezien en mogelijk gemaakt door de Senate Banking Committee, het Ministerie van Justitie, de FBI en de SEC (Securities and Exchange Commission).
Door gegevens te combineren van NSA, van een gedwongen accountantscontrole van de Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), die gespuugd heeft op onze wetten sinds haar begin, en gegevens van ShareIntel, een bedrijf dat rijp is voor acquisitie door DoJ (het Departement van Justitie), kunt u alle Wall Street advocaten volledig passeren en beginnen met het confisqueren van goud- en zilvervoorraden, kunst, landhuizen aan het water, flatgebouwen over de hele wereld, superjachten, privévliegtuigen, privé-eilanden enzovoorts. U werd misleid toen u werd verteld dat $ 17 biljoen alles was wat u kon bereiken. Bill Binney en ik kunnen nog een $ 100 tot $ 200 biljoen vinden om u te helpen Amerika weer Groot te Maken. 
(Voor meer details zie de brief in het Engels op www. benjaminfulford.net en dan Recent Posts).
“Britse MI6-bronnen zitten ook in een revolutionaire modus tegen de Davos elite en merken op: “Het thema van iconoclasme (beeldenstorm) in de nu opkomende Wereldrevolutie is belangrijk… als de vaart van de recente snelle ontwikkelingen erin blijft, voorzien we een volledige verwijdering van wat algemeen wordt genoemd de Wereld Regering/Heersende klasse of zoals de Amerikanen zeggen de ‘elite’.”
MI6 wilde ook dat wij aandacht zouden schenken aan het feit dat de Koningin op 13 juni in het publiek verscheen om geruchten dat ze was gestorven of vervangen uit de weg te ruimen. Ze merken op dat de Koningin de positieve verandering in de wereld volledig ondersteunt tot welke omvang dat ook nodig is.  https://www.bbc.com/news/uk-53031609
Het was in de zoektocht naar positieve verandering dat de bijeenkomst tussen Westerse en Aziatische geheime genootschappen vorige week plaatsvond. Hier zijn enkele details over de bijeenkomst van een deelnemer:
“De vertegenwoordiger van het Aziatische geheime genootschap zei dat ze tientallen biljoenen dollars door goud-gedekte assets op de tafel wilden leggen. Ze hadden daarvoor een overeenkomst nodig met de controllers van de Federal Reserve Board om het in omloop te kunnen brengen. De Aziaten wilden een 60/40 splitsing ten gunste van hen. Maar de Westerse vertegenwoordiger stond op een 50/50 splitsing. De Aziaten wilden 60% omdat zij het meeste goud van de wereld en de industriële capaciteit onder controle hebben.
Maar de Westerse kant brengt naar voren dat ook al hadden ze sinds de 19e eeuw de technische capaciteit om de meeste Aziaten te doden of te onderwerpen, ze in plaats daarvan geld, technologie en industriële capaciteit hebben overgedragen om de Aziaten te helpen hun samenlevingen te verbeteren. Verder kan het Westen op tafel brengen futuristische technologie die ver vooruit is op iets dat Azië heeft.
Uiteindelijk moet het Westen eerst zijn satanische invloed volledig verwijderen voordat enige overdracht van macht aan Azië ook maar overwogen kan worden. Als Azië het Westen zou overnemen, zouden ze, zoals de zaken nu staan, van binnenuit geïnfiltreerd en gedegenereerd worden door de Satanisten, net zoals dat is gebeurd met de Verenigde Staten. Het Westen moet haar zelfgenezing van de ziekte afmaken voordat enige overdracht ook maar mogelijk is.”
Een datum voor de volgende bijeenkomst is nog niet gesteld maar de Aziaten zeiden dat ze bepaalde documentatie bij elkaar moesten hebben voordat fondsen vrijgegeven konden worden. Ze zeiden dat dit op zijn vroegst in juli zou kunnen gebeuren.
Tot slot willen we deze week afsluiten met een verslag van een lezer die binnen de zogenoemde Seattle “free-zone” woont:
“Deze week kreeg de Seattle politie opdracht om de East Precinct op Capitol Hill te verlaten. Even wat geschiedenis: dit was hetzelfde gebied waar in 2000 een deel van de WTO Rellen plaatsvond. Ik was ter plaatse voor WTO. Dezelfde groepen protesteerden voor praktisch dezelfde motieven: aansprakelijkheid en transparantie in alle vormen van overheid.
Het nieuws hierover is stil geweest met uitzondering van de alternatieve media. Ik heb zelf gezien dat het relatief vreedzaam ging en er geen plundering of wijdverspreid vandalisme was. Hoewel de lijst met eisen van een Intifa/Anarchistische groep kwam spreekt dat niet voor de rest van de gemeenschap. De meeste mensen die de controleposten bemanden willen geen geweld of vernieling, alleen een dialoog met SPD en de Burgemeester. Tot op heden is dat nog niet gebeurd.
Aanvankelijk (info die ik heb gehoord van wetshandhavers) was de groep die het overnam bezig de boel in gereedheid te brengen voor een gewapende confrontatie met de politie en de nationale garde. Die groepen zijn sindsdien uit het gebied vertrokken. Nu zijn het hun meelopers die de situatie uitbuiten om verder te gaan met hun agenda en begint de criminaliteit weer toe te nemen. Sommige groepen hebben zakeneigenaars afgeperst voor geld en bescherming. Andere hebben enkel en alleen goederen gestolen onder bedreiging van vuurwapens.
Hoe graag ik ook wil dat dit ophoudt, het moet worden uitgespeeld zodat de rest van de wereld ziet wat er gebeurt als de politie opstapt. Er is ongetwijfeld een manier voor de leeuwen van links om de politie te demoraliseren en de manschappen te vervangen door schurken die naar hun pijpen dansen. Ik heb dit uit de eerste hand gezien met Rumsfeld en Obama tijdens hun respectievelijke ambtstermijnen.
Dit zal niet vreedzaam eindigen. Geweld zal het gevolg zijn wanneer de een of andere groep probeert te controle te pakken. In elk geval is dit een dramascenario voor publieke consumptie… we zullen zien hoe het afloopt.”
Er is geen twijfel mogelijk mensen, of je het nu leuk vindt of niet, we leven tijdens gebeurtenissen die van Bijbelse of op zijn minst historische proporties zijn.
¹⁾ Platte taal voor een groep die zich actief bezondigt aan wederzijdse bevrediging.
Vertaling: Petronella

 

ARRIVING IN CHINA

Ver a imagem de origemKriegsgefangenenlager in Amerika


Von Larry Romanoff, 02. Juni 2020

Übersetzung: K.R.

*

Hinweis an die Leser: In Anbetracht der immensen Bedeutung dieses Themas leiten Sie diesen Artikel bitte über Ihren E-Mail-Verteiler weiter und posten Sie ihn in Ihren Blogs, Internetforen usw., mit der Bitte, dass jeder, der irgendwelche Details oder Familiengeschichten kennt, die Licht auf diese Ereignisse werfen könnten, diese bitte direkt an den Autor unter 2186604556@qq.com weiterleitet.


DEUTSCH ENGLISH ESPAÑOL ITALIANO NEDERLANDS PORTUGUÊS SVENSKA

Diese Geschichte hat alle Voraussetzungen, um sich für eine Verschwörungstheorie zu qualifizieren und macht vielleicht keinen Sinn für Sie ohne einige Hintergrundinformationen über den Zusammenhang.

Bevor die USA in den Ersten Weltkrieg eintraten, wurde eine enorme, jahrelange antideutsche Propagandakampagne von der Creel-Kommission entfesselt, die von Walter Lippman und Edward Bernays geleitet wurde, letzterer war ein Neffe von Sigmund Freud. (1) (2) Die öffentliche Literatur griff alles Deutsche in Amerika an, auch Schulen und Kirchen. In vielen Schulen wurde den "reinen Amerikanern" verboten, die deutsche Sprache zu unterrichten, und die Verwalter wurden aufgefordert, "alle illoyalen Lehrer", also alle Deutschen, zu entlassen. Die Namen unzähliger Städte wurden geändert, um ihren deutschen Ursprung zu eliminieren: Berlin, Iowa wurde zu Lincoln, Iowa. Deutsche Lebensmittel und Namen von Gerichten wurden aus den Restaurants verbannt; Sauerkraut wurde zu "Freiheitskraut", Dackel wurden zu "Freiheitshunden" und Deutsche Schäferhunde zu "Elsässern".

LESEN MEHR

bf pic

APPEAL


APPEAL TO THE LEADERS OF THE NINE NUCLEAR WEAPON STATES

(China, France, India, Israel, North Korea, Pakistan, Russia, the United Kingdom and the United States)

中文 DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIAN PORTUGUESE RUSSIAN SPANISH


Larry Romanoff,

contributing author

to Cynthia McKinney's new COVID-19 anthology

'When China Sneezes'

When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis

manlio +maria

上海的月亮

World Intellectual Property Day (or Happy Birthday WIPO) - Spruson ...


LARRY ROMANOFF on CORONAVIRUS

Read more at Moon of Shanghai

V.P. 2007

EN video comitato

20 questions to Putin


President of Russia Vladimir Putin:

Address to the Nation

Address to the Nation.

Erdogan


Imagem

00
PT -- VLADIMIR PUTIN na Sessão plenária do Fórum Económico Oriental

Excertos da transcrição da sessão plenária do Fórum Económico Oriental

Joint news conference following a Normandy format summit

https://tributetoapresident.blogspot.com/2019/12/joint-news-conference-following.html

Joint news conference following the Normandy format summit.

irmãos de armas


Legendado em PT. Clicar em CC, escolher PT.

índice


“Copyright Zambon Editore”

PORTUGUÊS

GUERRA NUCLEAR: O DIA ANTERIOR

De Hiroshima até hoje: Quem e como nos conduzem à catástrofe

ÍNDICE

TRIBUTE TO A PRESIDENT


NA PRMEIRA PESSOA

Um auto retrato surpreendentemente sincero do Presidente da Rússia, Vladimir Putin

CONTEÚDO

Prefácio

Personagens Principais em 'Na Primeira Pessoa'

Parte Um: O Filho

Parte Dois: O Estudante

Parte Três: O Estudante Universitário

Parte Quatro: O Jovem especialista

Parte Cinco: O Espia

Parte Seis: O Democrata

Parte Sete: O Burocrata

Parte Oito: O Homem de Família

Parte Nove: O Político

Apêndice: A Rússia na Viragem do Milénio


The Putin interviews


The Putin Interviews
by Oliver Stone (
FULL VIDEOS) EN/RU/SP/FR/IT/CH


http://tributetoapresident.blogspot.com/2018/07/the-putin-interviews-by-oliver-stone.html
Followers