Tuesday, March 31, 2015

Hellenic -- Benjamin Fulford 23 Μαρτίου 2015
Οι Χαζάροι σατανιστές σφίγγουν τις γροθιές τους με οργή, καθως ​​ο έλεγχος του οικονομικού συστήματος γλιστρά από τα χέρια τους


Benjamin Fulford

23 Μαρτίου 2015


Έχει συμβεί μια αναμφισβήτητη μετατόπιση πόλων στο διεθνές οικονομικό σύστημα, που έχει αφήσει την παλιά συμμορία των Σατανιστών Χαζάρων εκτός διεργασιών. Η αλλαγή αυτή επισημοποιήθηκε, όπως αναμενόταν, στις 20 Μαρτίου, ώστε να συμπέσει με την ηλιακή έκλειψη, τη νέα σελήνη της μεγάλης πανσελήνου και την εαρινή ισημερία, που πραγματοποιήθηκαν τότε. Μετά τον χωρισμό του Ηνωμένου Βασιλείου από τις ΗΠΑ, προκειμένου να προσχωρήσει στην προτεινόμενη από την Κίνα Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων Υποδομών, ακολούθησαν η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ελβετία, η Ιαπωνία, η Αυστραλία και άλλες χώρες. Στη συνέχεια, σύμφωνα με πηγές του Πενταγώνου, η εταιρική κυβέρνηση των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον απέτυχε να κάνει μια παράδοση χρυσού με αποτέλεσμα να χρεοκοπήσει. Σαν συνέπεια, η Αμερικανική Δημοκρατία ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με την Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων Υποδομών. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχουν όλα υποστεί μια θεμελιώδη αλλαγή διοίκησης.
 «Αν έπρεπε να διαλέξω μόνο δύο λέξεις που ενώνουν την Κίνα και τον κόσμο αυτή τη στιγμή, αυτές θα ήταν «διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις», που ήταν ο όρος, με τον οποίον η επικεφαλής του ΔΝΤ Christine Lagarde, περιέγραψε την κατάσταση. Μιλώντας στο Πεκίνο, στις 22 του Μάρτη, η Lagarde είπε ότι το ΔΝΤ και η Κίνα θα συνεργαστούν για την προώθηση της «χρηστής διακυβέρνησης ... την καταπολέμηση της διαφθοράς» και την «διατήρηση του περιβάλλοντος». Έκλεισε την ομιλία της λέγοντας, ότι «το ΔΝΤ είναι υπερήφανο που είναι εταίρος στην οικονομική προσπάθεια της Κίνας στην ίδια τη χώρα [στην Κίνα] και στην παγκόσμια σκηνή». Με άλλα λόγια, παραδέχθηκε δημόσια, ότι αυτός ο κάποτε ελεγχόμενος από την Ουάσιγκτον οργανισμός είναι υπό νέα διοίκηση.


Αυτό που θα συμβεί τώρα είναι ότι στους επόμενους μήνες θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία νέων θεσμών και τη μεταρρύθμιση των παλαιών. Στο πλαίσιο αυτό, οι δυτικές χώρες και η Ιαπωνία πρέπει να κάνουν πολύ περισσότερα από το να βάλουν απλά τις παλιές δομές της συμμορίας, όπως το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα, υπό νέα διοίκηση. Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και η οικονομική δομή αντιμετωπίζουν μια κρίση, που δεν μπορεί να θεραπευτεί μόνο με την αποκατάσταση της "αρχικής ισορροπίας" (δηλαδή την μη πρόσθεση περισσότερου χρέους από αυτό που ήδη έχεις), και την άνοδο του χρηματιστηρίου.

Saturday, March 28, 2015

Brasileiro -- Benjamin Fulford: 23 mar 2015


Satanistas Khazarianos agitam os punhos em fúria a medida em que o controle do sistema financeiro escapa de suas mãos


Houve uma inegável mudança de polo no sistema financeiro internacional, o que deixou os velhos Satanistas Khazarianos fora do circuito. Esta mudança foi formalizada, como previsto, em 20 de março, para coincidir com o eclipse solar, A super-lua, a lua nova e o Equinócio da Primavera, que teve lugar em seguida. Depois que o Reino Unido separou-se dos EUA para se juntar ao proposto Banco Asiático de Investimento da China, a Alemanha, França, Itália, Suíça, Japão, Austrália e outros também seguiram o Reino Unido. Em seguida, de acordo com fontes do Pentágono, o governo corporativo dos do corporativo governo dos EUA em Washington DC não conseguiu entrega o ouro e efetivamente faliu. Como resultado, a República dos Estados Unidos anunciou que iria trabalhar com o AIIB. Com efeito, isso significa que o BIS, o Banco Mundial e do FMI foram todos submetidos a uma mudança fundamental de gestão.

"Se eu tivesse que escolher duas palavras apenas que unissem a China ao mundo, neste momento, seriam 'reformas estruturais'", foi como a chefe do FMI, Christine Lagarde, descreveu a situação. Falando em Pequim, em 22 de março, Lagarde disse que o FMI e a China iriam trabalhar juntos para promover a "boa governança...anticorrupção" e a "preservação do meio ambiente." Ela concluiu seu discurso dizendo que "o FMI se orgulha de ser um parceiro da China em empreendimento em sua casa e em no cenário global". Em outras palavras, ela estava admitindo, em público, uma vez que esta instituição controlada Washington, estava sob nova administração.


O que vai acontecer agora é que as negociações sobre a criação das novas instituições e a reforma das antigos vão continuar ao longo dos próximos meses. Neste contexto, os países ocidentais e o Japão precisa fazer muito mais do que apenas colocar as velhas estruturas da cabala como o FMI e o Banco Mundial sob nova administração. O sistema financeiro mundial e estrutura económica está enfrentando uma crise que não pode ser curada simplesmente restaurando o "saldo primário" (ou seja, não adicionando mais dívida ao que você já tem), e levantar o mercado de ações.

Thursday, March 26, 2015

Mandarin -- Benjamin Fulford: 23:03:2015


可萨人撒旦崇拜主义者正在张牙舞爪,因为金融系统的控制权从他们的手中溜走了

.
在国际金融系统中,有一场不可否认的极移,将古老的可萨人撒旦崇拜主义阴谋集团踢出局了。正如之前所预测的那样,这场转变已经在320日正式生效,并与最近发生的日食、超级月亮和春分形成巧合。当英国与美国决裂,并加入中国发起的亚洲基础设施投资银行后,德国、法国、意大利、瑞士、日本、澳大利亚和其他国家都纷纷跟进。然后,根据五角大楼的消息来源说,美国华盛顿的企业政府未能交付黄金,并且已经迅速破产。结果就是,美利坚共和国宣布他们将会与亚洲基础设施投资银行合作。实际上,这意味着瑞士银行、世界银行、和国际货币基金组织都已经发生了管理权的根本变革。

 “如果我不得不选择两个词来形容中国和世界在此刻的联合的话,那就是‘架构重组’”,国际货币基金组织克里斯汀·拉加德如此形容这种情况。在322日的北京演讲中,拉加德说,国际货币基金组织和中国将会共同努力去促进“良好的治理……反腐败”和“保护环境”在讲话的最后,她说,“国际货币基金组织为能够成为中国在家里和国际舞台上的伙伴而感到骄傲。”换句话说,她已经公开承认,这个曾经一度受到华盛顿控制的机构,已经换了新的东家了。

http://www.imf.org/external/np/speeches/2015/032215.htm?hootPostID=04d30f7ad5bf2b0254f8ecec4e15ce6a

现在即将发生的是,为了建立新的机构、以及重组旧机构的谈判,将会在接下来的几个月中持续展开。在这种背景下,西方国家和日本需要做的,远远不仅仅是将旧的阴谋集团架构,像国际货币基金组织和世界银行置于新的管理下那么简单。世界金融系统和经济体系正在面临一场危机,而这场危机是无法通过简单的“基本平衡”(即:不去在已有债务的基础上增加新的债务),和上扬股市来解决的。

русский -- Бенджамин Фулфорд: 23 марта 2015Хазарские сатанисты трясут кулаками в ярости, по мере того, как контроль за финансовой системой выскальзывает из их рук

23 марта 2015


Происходит неоспоримый сдвиг полюсов в международной финансовой системе, который оставил старый хазарский сатанинский Кабал вне игры. Эти перемены были формализованы, как и было предсказано, 20 марта, чтобы совпасть с прошедшими солнечным затмением, супер-лунным новолунием и весенним равноденствием. После того как UK откололись от США, чтобы присоединиться к предложенному Китаем Азиатскому Инфраструктурному Инвестиционному Банку [АИИБ - Asian Infrastructure Investment Bank], Германия, Франция, Италия, Швейцария, Япония, Австралия последовали за ними.

Затем, по данным источников в Пентагоне, американское корпоративное правительство в Вашингтоне оказалось не в состоянии сделать поставку золота и фактически обанкротилось. В результате, Республика США объявила, что они будут работать с AIIB. По сути, это означает, что правления BIS, Всемирного банка и МВФ изменились коренным образом.

Castellano -- Benjamin Fulford: 23-03-15


Los satanistas jázaros agitan sus puños con furia mientras el control del sistema financiero se les escapa de las manos

Nota: por respeto al autor y a los suscriptores publicaremos el informe al día siguiente de su aparición. Suscripciones en https://benjaminfulford.net/register/ . Son 8 dólares mensuales.
     
Ha habido un cambio de polos innegable en el sistema financiero internacional, que ha dejado al viejo cabal satanista jázaro fuera de circuito. Este cambio se ha formalizado, como se predijo, el 20 de marzo, coincidiendo con el eclipse solar, con la nueva luna “super-moon” y el equinoccio de Primavera que tuvo lugar a continuación. Después de que el Reino Unido se separase de los EE.UU. para unirse a la propuesta de China del “Asian Infrastructure Investment Bank”, Alemania, Francia, Italia, Suiza, Japón, Australia y otros le siguieron. Entonces, según fuentes del Pentágono, el gobierno corporativo de las corporaciones de Estados Unidos en Washington DC no pudo hacer una entrega de oro y efectivamente fue a la quiebra. Como resultado, la República de los Estados Unidos anunció que trabajarían con la AIIB. En efecto, esto significa que todos, el BIS, el Banco Mundial y el FMI, han experimentado un cambio fundamental de la gestión.

“Si tuviera que elegir sólo dos palabras que unen a China y al mundo en este momento, sería ‘reformas estructurales'”, fue como la jefe del FMI, Christine Lagarde, describió la situación. En su discurso de Beijing el 22 de marzo Lagarde dijo que el FMI y China trabajarán juntos para promover el “el buen gobierno … la anticorrupción” y “preservar el medio ambiente.” Terminó su intervención diciendo que “el FMI está orgulloso de ser un socio en los esfuerzos económicos de China aquí en casa [en China] y en el escenario mundial “. En otras palabras, ella estaba admitiendo, en público, que la institución en su día controlada por Washington estaba bajo nueva dirección.

Lo que pasará ahora es que las negociaciones sobre la creación de nuevas instituciones y la reforma de las antiguas seguirán durante los próximos meses. En este contexto, los países occidentales y Japón tienen que hacer mucho más que simplemente poner las viejas estructuras del cabal como el FMI y el Banco Mundial bajo nueva dirección. El sistema financiero mundial y la estructura económica se enfrenta a una crisis que no se puede curar simplemente mediante la restauración del “balance primario” (es decir, no añadir más deuda de la que ya tiene), y levantar el mercado de valores.

Italiano -- Benjamin Fulford – aggiornamento23/03/2014I kazari satanisti scuotono i pugni dalla rabbia mentre il controllo del sistema finanziario scivola dalle loro mani

Posted on 23 marzo 2015 by ununiverso

C’è stata un innegabile inversione dei poli del sistema finanziario internazionale che ha lasciato la vecchia Cabala Kazara satanista fuori dal giro. Questo cambiamento è stato formalizzato, come previsto, il 20 marzo, in concomitanza con l’eclissi solare, supe luna luna nuova e Equinozio di Primavera che ha avuto luogo in quella data. Dopo che il Regno Unito si è staccato dagli Stati Uniti per unirsi alla Asian Infrastructure Investment Bank a proposta cinese, la Germania, la Francia, l’Italia, la Svizzera, il Giappone, l’Australia e altri hanno fatto seguito. Quindi, secondo fonti del Pentagono, il governo societario delle imprese degli Stati Uniti a Washington DC non è riuscito a fare una consegna di oro ed di fatto è andato in bancarotta. Come risultato, la Repubblica degli Stati Uniti ha annunciato che avrebbe lavorato con AIIB. In effetti questo significa che i BRI, la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale hanno tutte subito un cambiamento fondamentale di gestione.

“Se dovessi scegliere solo due parole che uniscono la Cina e il mondo in questo momento, sarebbe ‘riforme strutturali'”, è stato così che il capo del FMI Christine Lagarde ha descritto la situazione. Parlando a Pechino il 22 marzo Lagarde ha detto che il Fondo monetario internazionale e la Cina dovrebbero lavorare insieme per promuovere “il buon governo … anti-corruzione” e “preservare l’ambiente.” Ha concluso il suo intervento dicendo “il FMI è orgoglioso di essere un partner negli sforzi economici della Cina qui a casa [in Cina] e sulla scena mondiale”. In altre parole, lei stava ammettendo, in pubblico, che quella che una volta era un’istituzione controllata da Washington, è ora sotto una nuova gestione.

Ciò che accadrà ora è che i negoziati per la creazione di nuove istituzioni e la riforma di quelle vecchie continueranno nei prossimi mesi. In questo contesto, i paesi occidentali e il Giappone devono fare molto di più che mettere le vecchie strutture della cabala come il FMI e la Banca mondiale sotto una nuova gestione. Il sistema finanziario mondiale e la struttura economica sta affrontando una crisi che non può essere curata semplicemente ripristinando “l’equilibrio originario” (cioè aggiungendo altro debito a quello che già c’è) e di stravolgere la borsa.

Deutsch -- B. Fulford: Blogeintrag v. 23. März


übersetzt v. Dream-soldier

Khazarische Satanisten heben vor Wut ihre Fäuste, weil ihnen die Kontrolle über das Finanzsystem aus den Händen rutscht

Im internationalen Finanzsystem hat es einen eindeutigen Polsprung gegeben, was die khazarischen Satanisten als nicht mehr Eingeweihte hinterlässt. Diese Veränderung fand formal wie vorhergesagt am 20. März statt, zeitgleich mit der Sonnenfinsternis, dem Supermond, dem Neumond und der Frühlings-Tagundnachtgleiche. Nachdem Großbritannien sich von den USA abspaltete und der Asiatischen Infrastruktur Investmentbank anschloss, folgten Deutschland, Frankreich, Italien, Schweiz, Japan, Australien und andere. Nach Pentagon-Quellen versäumte dann die US-Unternehmensregierung in Washington DC, eine Goldlieferung vorzunehmen und ging dadurch effektiv in Konkurs. Als Folge kündigte die US-Republik an, sie würde mit der AIIB zusammenarbeiten. Im Endeffekt bedeutet dies, dass die BIZ, die Weltbank und der IWF einen grundlegenden Wandel im Management erlebt.
„Wenn ich die Auswahl von zwei Worten vornehmen müsste, die China und die Welt in diesem Moment vereinen, dann würde es 'Struktur-Reform' heißen,“ war das, wie die IWF-Chefin Christine Lagarde die Situation beschrieb. In einer Rede in Peking am 22. März sagte Lagarde, dass der IWF und China zusammenarbeiten werden, um „gute Regierungsarbeit .. Korruptionsbekämpfung“ und „Schutz der Umwelt“ zu fördern.“ Sie schloss ihre Ausführungen mit den Worten „der IWF ist stolz, Partner von China zu sein in den wirtschaftlichen Bemühen hier (in China) und auf der Weltbühne.“ Mit anderen Worten gab sie öffentlich zu, dass die einst unter Washington kontrollierten Institutionen nun eine neue Leitung haben.

Français -- Benjamin Fulford, le 23 mars 2015
Les Satanistes khazars montrent les poings, furieux que le contrôle du système financier leur file entre les doigts.


Il y a eu un indéniable changement de camp dans le système financier international qui a fait tomber la cabale sataniste khazare en-dehors du jeu. Ce changement a été formalisé, comme prévu, le 20 mars pour coïncider avec l’éclipse solaire, la super-nouvelle lune et l’équinoxe de printemps qui se sont produits à cette date. Après que le Royaume-Uni ait rompu avec les Etats-Unis pour rejoindre la banque de développement initiée par la Chine, la Banque Asiatique pour l’Investissement dans l’Infrastructure (AIIB), l’Allemagne, la France, l’Italie, la Suisse, le Japon, l’Australie et d’autres pays ont suivi le même chemin.

Puis, selon des sources du Pentagone, le gouvernement privé des Etats-Unis à Washington D.C. a été incapable de procéder à une livraison d’or et s’est effectivement retrouvé en faillite. En conséquence, la République des Etats-Unis a annoncé qu’elle coopérerait avec l’AIIB. En pratique, cela signifie que la BRI (Banque des règlements Internationaux), la Banque Mondiale et le FMI ont subi un changement drastique de direction.

« Si je devais choisir deux mots qui unissent la Chine et le monde en ce moment, cela serait réformes structurelles », voilà comment Christine Lagarde, la directrice du FMI, a décrit la situation. Dans son discours à Pékin le 22 mars, Lagarde a dit que le FMI et la Chine allaient coopérer pour promouvoir «une bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et la préservation de l’environnement ». Elle a conclu son discours en disant que « le FMI était fier d’être partenaire des projets de la Chine sur son territoire et au plan mondial ». En d’autres termes, elle a admis en public que l’institution précédemment sous le contrôle de Washington avait une nouvelle gouvernance.

Croatian -- Benjamin Fulford - 23. ožujka 2015


Khazarski sotonisti bijesno mašu rukama dok im kontrola financijskog sustava skliže iz ruku


Dogodila se neosporna promjena polova u međunarodnom financijskom sustavu koja je ostavila staru Khazarsku sotonističku kabalu izvan prstena. Ova promjena je formalizirana, kako je to bilo i predviđeno, 20-tog ožujka, poklapajući se s pomrčinom sunca, novim mjesecom super-mjeseca i proljetnim ekvinocijem koji su se tada dogodili. Nakon što je Velika Britanija raskinula sa Sjedinjenim Američkim Državama da bi se pridružila Kini koja je predložila Azijsku investicijsku banku za infrastrukturu, Njemačka, Francuska, Italija, Japan, Australija i drugi su je slijedili. Tada, prema izvorima iz Pentagona, američka korporativna vlada u Washingtonu nije uspjela ostvariti isporuku zlata i stvarno je otišla u stečaj. Kao rezultat toga, Republika Sjedinjene Države najavila je da će raditi s AIIB-om. U praksi to znači da su BIS, Svjetska banka i MMF svi prošli temeljitu promjenu menadžmenta.

"Ako bih morala izabrati samo dvije riječi koje ujedinjuju Kinu i svijet u ovom trenutku, to bi bila "strukturna reforma", bilo je kako je šef MMMF-a Christine Lagarde opisala situaciju. Govoreći u Beijingu (Peking) 22. ožujka, Lagarde je rekla da će MMF i Kina raditi zajedno na promicanju "dobrog upravljanja... anti-korupcijskog" i "očuvanja okoliša". Zaključila je svoje primjedbe rekavši: "MMF je ponosan time da bude partner u kineskim gospodarskim poduhvatima ovdje u kući (u Kini) i na svjetskoj sceni. Drugim riječima, ona je javno priznala da je ova ustanova, nekad kontrolirana od strane Washingtona, sada pod novom upravom.


Ono što će se sada dogoditi je da će se pregovori o stvaranju novih institucija i reforma starih nastaviti u narednim mjesecima. U tom kontekstu, zapadne zemlje i Japan trebaju napraviti mnogo više nego samo staviti stare strukture kabale poput MMF-a i Svjetske banke pod novu upravu.

Japanese -- ベンジャミン・フルフォードニュース 2015年 3月23日

ベンジャミン・フルフォードニュース 2015年 3月23日
Monday, March 23, 2015
BENJAMIN FULFORD REPORT 3-23-15

国際金融 システムには見過ごせない磁極変化が起きていて、古いカザリアンの悪魔共がこの世界からはじき出されている。3月20日に予言したよ うに、日食、スーパームーンの新月、春分と同時に、この変化は公に認められている。英国は米国から離れて中国が提案したアジアインフ ラストラクチャー投資銀行(AIIB)に参加し、ドイツ、フランス、イタリー、スイス、日本、オーストラリア、及びその他の国々もこ れに従った。

ペンタゴ ンのソースによれば、その後、ワシントンD.C.の米国企業政府は金の確保に失敗し、実質的に破産に至った。その結果、米共和国は AIIBと共に進むと宣言した。実際にはこれはBIS、世界銀行、及びIMFの管理主体が基本的に変化することを意味する。

この状況 についてIMF総裁のクリスティン・ラガルデは”もし二つだけ言葉を選べるとしたら、この瞬間での中国と世界の一体化は構造改革なの だ、。”と述べた。 3月22日にラガルデは北京でIMFと中国は”反腐敗の良い統治”と、”環境保全”の促進のために共同で働 く、”と述べた。彼女は”IMFは世界の舞台としてのここ中国のふるさとの地での中国の経済的努力のパートナーであることを誇りに思 う”として発言を締めくくった。言い方を変えれば、この、かつてはワシントンが支配していた機関が今新たな管理主体の下に入ったこと を彼女が公に認めたということである。

English -- Benjamin Fulford: March 23, 2015
 Khazarian Satanists shake their fists in fury as control of the financial system slips out of their handsThere has been an undeniable pole shift in the international financial system that has left the old Khazarian Satanist cabal out of the loop. This change was formalized, as predicted, on March 20th, to coincide with the solar eclipse, super-moon new moon and Spring Equinox that took place then. After the UK split with the US to join China’s proposed Asian Infrastructure Investment Bank, Germany, France, Italy, Switzerland, Japan, Australia and others followed. Then, according to Pentagon sources, the corporate US corporate government in Washington D.C. failed to make a gold delivery and effectively went bankrupt. As a result, the US Republic announced they would work with the AIIB. In effect this means that the BIS, the World Bank and the IMF have all undergone a fundamental change of management. 

“If I had to choose only two words that unite China and the world at this moment, it would be ‘structural reforms,’” was how IMF head Christine Lagarde described the situation. Speaking in Beijing on March 22nd Lagarde said the IMF and China would work together to promote “good governance…anti-corruption” and “preserving the environment.” She concluded her remarks by saying “the IMF is proud to be a partner in China’s economic endeavors here at home [in China] and on the global stage.” In other words, she was admitting, in public, that this once Washington controlled institution was under new management. 


What will happen now is that negotiations on the creation of new institutions and the reform of old ones will continue over the coming months. In this context, the Western countries and Japan need to do a lot more than just put the old cabal structures like the IMF and World Bank under new management. The world financial system and economic structure is facing a crisis that cannot be cured simply by restoring “primary balance” (i.e. not adding more debt than you already have), and jacking up the stock market. 

The solution will have to involve a return to government money (such as China has), a write-off of debt and a redistribution of assets. As mentioned before, the West also needs to replace debt based “development banks” with asset based future planning agencies.

While the Chinese proposal for an Asian Infrastructure Investment Bank is a good one that got well deserved support, it is also only $50 billion. The world can easily come up with $7 trillion a year for development if a meritocratically staffed future planning agency is set up. There is a lot of support for this idea and the time is ripe to make it happen.

There is also going to be the need for some sort of world federation. We all share the same oceans, breathe the same air and live on the same fragile planet. We cannot continue with global anarchy and gangster controlled governments. As my father’s generation of Canadian politicians and diplomats argued, together with leaders of other countries not then controlled by the cabal, we need to solve international problems through court cases and negotiations not through war and resource theft. That means creating a world community of village elders to ensure mutual problems are solved in a win-win manner. This is not the same thing as a fascist New World Order global slave camp as planned by the cabal. It would be a very loose and mutually supportive structure with each region enjoying all of its traditional freedom and independence. There has already been a secret agreement reached that there would always be a 50/50 balance of power between East and West in this new system.Sources at the Pentagon would also like to remind the Chinese that Russia, India, Japan, the United States and many other countries would band together at any sign of Chinese hegemonism or bullying.The Chinese know this and repeat often that they only want their fair share at the world’s table, which they have been denied throughout the 20th century.There thus appears to be no fundamental obstacle now to the creation of a post-Khazarian age of world peace and prosperity. Humanity is about to be freed from thousands of years of slavery by the human herding, Satan worshipping inbred Hyksos (Khazarian) families. The Jews, who have forced to undergo ritual castration (circumcision) for thousands of years as a symbol of their slave status, are about to be set free.

The Khazarian Satan worshipping cabal families, who used to control the world’s financial system, are not taking this lying down. Multiple sources say there will be a concerted attempt to start World War 3 during the Jewish festival of Passover that takes place between April 3 and April 11th this year. Already an “attempt by Rothschild to start a nuclear war with Russia,” has been stopped, according to Pentagon sources. A total of six nuclear weapons were prevented from being fired, the sources say. 

However, not all the provocations will be stopped. As this report went to press, e-mails from the Pentagon revealed that four Norwegian fighter planes had been shot down, allegedly by the Russians. No matter what happens though, the Russians, Chinese, the Pentagon and other major world armed forces are not going to be provoked into starting a World War. IT IS NOT GOING TO HAPPEN, no matter how hard these religious fanatic try.There will also be many attempts to scare the Jews and other peoples into submission. In the Khazarian controlled press we are seeing many signs of this. One is a warning that “European Jews” will be attacked. These attacks will not be by “Muslim fundamentalists,” but by Khazarian hired thugs angry that their European Jewish slaves are becoming disobedient.

The death threats against US ambassador to Japan Caroline Kennedy were also part of the Khazarian campaign to block the establishment of a non-Khazarian controlled financial system. Michelle Obama was in Japan on March 20th just as the UK’s Prince Charles was in Washington. It is a pretty good guess she was brought here as a hostage to ensure Charles’ safety as he signed treaty documents in Washington.There is also going to be a need for extreme caution over the coming days in the old Khazarian homeland of Ukraine and in Russia. The most worrying development appears to be the replacement of Russian President Vladimir Putin with another man. In fact, Russian FSB sources told this writer that this latest Putin was actually the third Putin so far. If you scroll down to the middle of the article at this link

you can see three photographs of “Putin.” In each case the ear is clearly different, showing it is not the same man. We can only hope that either Putin is using look-alikes for safety purposes at public events or that these are just computer graphic disinformation. However, the Russian sources say these Putins are all controlled by secret handlers working towards an unknown agenda. Nonetheless, the Russian sources reassure us that the Russian armed forces, though they will fiercely defend their motherland, will never be fooled into starting a world war.It is also worth noting that US President Barack Obama has made it public that he does not believe Israel’s Benyamin Netanyahu wants peace with the Palestinians. This means Israel will lose the support of the United States, and thus cease to be a viable state, unless a peace deal is reached and reached soon. After 50 years of lying about their wish for peace, nobody believes the Israelis any more. The Israelis also need to stop believing their Khazarian controllers’ propaganda that the whole world is out to get them. This is simply a criminal case involving high level gangsters who are not even Jewish but actually worship Ba’al, Set or what we call Satan.


The other thing the Israelis and Jews need to learn is that there is no such thing as a Goyim. God does not choose a people, we are all God’s children. The only people who chose you were Satan worshipping ancient inbred human slave herding families. You are about to be set free, you have nothing to fear. The world is here to help you, not to hurt you. Your long, long nightmare is about to end.

Wednesday, March 25, 2015

Czech -- Benjamina Fullforda: 17:03:2015


Vyznamna verejna prohlaseni a informativni udalosti popisuji velmi jasne, ze nadvlada kabaly konci.

Týdenní komentář Benjamina Fullforda - mluvčího „Společnosti Bílého Draka“.

Nemuzou uz byt zadne pochybnosti o tom, ze chazarsky svetovy kriminalni syndikat je pomalu rozebiran po kouskach “Bilymi Klobouky” ve Spojenych Statech a v Evrope, kteri spolupracuji ruku v ruce se svylmi spojenci s BRICS. To se muze videt v mnoha vyznamnych a zcela vyjimecnych udalostech, ktere se udaly jak na verejnosti, tak i za oponou svetoveho deni.

Snad tou nejvetsi znamkou, ze se neco zmenilo a zaroven nejslozitesji negovat je to, ze se britska vlada rozhodla spojit s “Asijskou Infrasturkturni a Investicni Bankou”, ktera byla iniciovana Cinou, jako jeji zakladajici clen. To tedy znamena, ze britove se svym financnim okrskem “The City” v Londyne prerusili styky s oligarchii Spojenych Statu, kteri jsou vlastniky Federalnich Rezerv, MMF a Svetove Banky. Dalsim tematem je, ze od 20. brezna britske banky postoupily denni kontrolu cen zlata regulatorum, kteri tak upravuji cesticky pro kontrolu zlatych trhu, ktere bude provadet BRICS. Znamena to proste to, ze financni trhy, ktere jsou soucasti Londyna, Singapuru a Hongkongu se pohnuly ve smeru prijeti noveho financniho systemu. Takze to zanechava pouze dva z hlavnich svetovych financnich trhu v rukou chazaru – Tokio a New York. Ale jak uvidime nasledujici zpravy, budeme videt, ze Tokio je take na hrane osvobozeni se.

Nemci se uz otevrene separovali od NATO i od Spojenych Statu co se tyce ukrajinskeho tematu. Navic byla nejaka verejna prohlaseni o tom, ze MMF da Ukrajine penize na zaplaceni svych faktur za plyn Rusku. Nicmene, podle japonske vojenske rozvedky, byli to Cinane, nikoliv delikventi z New Yorku ani Washingtonu, kdo nabidl Ukrajine tyto penize. To znamena, ze stejne tak francouzsti tak i nemecti oligarchove ze zakladny ve Frankfurtu se take oddelili od chazarskych mafianu se zakladnou v New Yorku a Washingtonu. Jinymi slovy, Evropa se spojila s BRICS.

Monday, March 23, 2015

Hellenic -- Benjamin Fulford: 16 Μαρτίου 2015
Μεγάλες δημόσιες ανακοινώσεις και ειδησεογραφικά γεγονότα κάνουν σαφές ότι η εξουσία των Χαζάρων παίρνει τέλος


Δεν μπορεί να υπάρξει καμία αμφιβολία πλέον, ότι το παγκόσμιο εγκληματικό συνδικάτο των Χαζάρων αποσυντίθεται από τα λευκά καπέλα στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη και τους συμμάχους τους των BRICS. Αυτό μπορεί να το δει κάνεις στα πολλά ιδιαίτερου χαρακτήρα γεγονότα, που συμβαίνουν τόσο δημόσια όσο και μυστικά.

Ίσως η μεγαλύτερη ένδειξη, και που δυσκολότερα μπορεί να αρνηθεί κανείς, ότι κάτι έχει αλλάξει, ήταν η απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να ενταχθεί στην κινεζικής πρωτοβουλίας Ασιατική Τράπεζα Υποδομών Και Επενδύσεων ως ιδρυτικό μέλος. Αυτό σημαίνει ότι οι Βρετανοί, και το City του Λονδίνου, έχουν χωρίσει με τους οικονομικούς ολιγάρχες των ΗΠΑ, οι οποίοι κατέχουν το Federal Reserve Board, το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα. Το άλλο θέμα είναι, ότι, ξεκινώντας από τις 20 Μαρτίου, οι βρετανικές τράπεζες πολύτιμων μετάλλων θα παραχωρήσουν τον έλεγχο του καθημερινού προσδιορισμού της τιμής του χρυσού σε ρυθμιστικές αρχές, ανοίγοντας το δρόμο για τον έλεγχο της αγοράς χρυσού από τις χώρες BRICS. Αυτό σημαίνει ότι οι χρηματοοικονομικές αγορές του Λονδίνου, της Σιγκαπούρης και του Χονγκ Κονγκ μετακινούνται στο νέο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αυτό αφήνει μόνο δύο από τις σημαντικές χρηματοοικονομικές αγορές του κόσμου, το Τόκιο και τη Νέα Υόρκη, υπό τον έλεγχο των Χαζάρων. Όπως θα δείτε παρακάτω, το Τόκιο, επίσης, πρόκειται σύντομα να  ελευθερωθεί.


Οι Γερμανοί έχουν επίσης ανοιχτά χωρίσει με το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ σε ότι αφορά στην Ουκρανία. Επί πλέον, υπήρξαν δημόσιες ανακοινώσεις την περασμένη εβδομάδα, ότι το ΔΝΤ έδινε χρήματα στην Ουκρανία για να πληρώνει τους λογαριασμούς της φυσικού αερίου στη Ρωσία. Ωστόσο, είναι οι Κινέζοι, όχι οι απατεώνες στη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον, εκείνοι που έδιναν τα χρήματα, σύμφωνα με την στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ιαπωνίας. Αυτό σημαίνει, ότι οι Γάλλοι και οι εδρεύοντες στην Φρανκφούρτη Γερμανοί οικονομικοί ολιγάρχες έχουν επίσης χωριστεί από τους Χαζάρους μαφιόζους της Νέας Υόρκης και της Ουάσινγκτον. Με άλλα λόγια, η Ευρώπη έχει ενωθεί με τις χώρες BRICS.

Friday, March 20, 2015

Russian -- Бенджамин Фулфорд: 17 марта 2015

Большие публичные объявления и события в новостях делают ясным то, чтохазарское правление заканчивается


17 марта 2015

В настоящий момент не может быть никаких сомнений того, что глобальный хазарский преступный синдикат демонтируется белыми шляпами в США и Европе вместе с их союзниками [из альянса] БРИКС [BRICS]. Это можно увидеть во многих чрезвычайных событиях, которые имели место, как публично, так и тайно.

Возможно, самым большим, и наиболее трудным отрицать, признаком того, что что-то изменилось, было решение британского правительства присоединиться к инициированному Китаем Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций [Asian Infrastructure Investment Bank] в качестве члена-учредителя. Это означает, что британцы и финансовый район Лондон Сити откололись от американских финансовых олигархов, которые владеют ФРС, МВФ и Всемирным банком.

Другим моментом является то, что, начиная с 20 марта британские банки слитков передадут контроль над ежедневной фиксацией цен на золото[известной как London gold

 fix - контроль и установка цен на золото, который осуществляется до сих пор в основном Ротшильдами]регулирующим органам, прокладывая путь к контролю рынка золота [альянсом] БРИКС. Это означает, что финансовые рынки Лондона, Сингапура и Гонконга переходят на новую финансовую систему. Это оставляет только два главных мировых финансовых рынка, Токио и Нью-Йорк под хазарским контролем. Как вы увидите ниже, Токио тоже собирается вырваться на свободу.

Заметка: Но дело в том, что есть довольно интересная и проницательная статья Института высокого коммунитаризма с заголовком:

Юань, как «новая резервная валюта Ротшильдов» или «нефтерубль», как основа банка БРИКС и новой Международной клиринговой палаты?

В соответствии с этой статьей, все эти многообещающие разговоры о "новой мировой валюте" являются не более, чем схемой тех же Ротшильдов, и переключение финансовых рынков Лондона и Лондон Сити на Юань является всего-лишь частью этой схемы, суть которой является "ребрендинг", или приклеивание новой наклейки на ту же самую старую систему, а точнее, СХЕМУ ростовщиков, в соответствии с которой, "как ни крути и как ни верти", контроль все равно остается у банковской империи Ротшильдов, хотя про еще более "крутых" - Барухов никто и нигде даже и не упоминает.

Wednesday, March 18, 2015

Croatian -- Benjamin Fulford - 16. ožujka 2015 Velike javne objave i vijesti o događajima jesno pokazuju da  vlast Kazara završava

Ne može biti nikakve sumnje da je globalna Kazarska kriminalna skupina razbijena od strane bijelih šešira u SAD-u i Europi zajedno s njihovim BRICS saveznicima. To se može vidjeti u mnogim izvanrednim događajima koji se odvijaju javno i tajno.

Možda najveće i najteže za poreči je naznaka da se nešto promijenilo, je odluka britanske vlade da se pridruži Kini koja je pokrenula Azijsku infrastrukturnu investicijsku banku kao jedan od osnivača. To znači da su i Britanci, i financijska četvrt grada Londona, raskinuli s američkom financijskom oligarhijom koja je vlasnik Federalnih rezervi, MMF-a i Svjetske banke. Druga stvar je da, počevši s 20-tim ožujkom, britanska banka zlatnih poluga će prepustiti kontrolu dnevnih fiksnih cijena zlata regulatornim tijelima, utirući put za kontrolu tržišta zlata od strane BRICS-a. To znači da financijska tržišta u Londonu, Singapuru i Hong Kongu kreću s novim financijskim sustavom. To ostavlja samo dva glavna financijska tržišta, Tokio i New York, pod kontrolom Kazara. Kao što ćete ispod vidjeti, Tokio će se također osloboditi.


Nijemci su također otvoreno prekinuli s NATO-om i SAD-om preko Ukrajine. Nadalje, prošlog tjedna je bilo najavljeno da MMF daje Ukrajini novac za plaćanje računa za plin Rusiji. Međutim, to su Kinezi, ne lopovi u New Yorku i Washingtonu, oni koji su dali novac, prema japanskoj vojnoj obavještajnoj službi. Ono što to znači je, da su francuska i njemačka oligarhija, sa sjedištem u Frankfurtu, također prekinula s Kazarskim mafiozima sa sjedištem u New Yorku i Washingtonu. Drugim riječima, Europa se pridružila BRICS-u.

Imagem

00
PT -- VLADIMIR PUTIN na Sessão plenária do Fórum Económico Oriental

Excertos da transcrição da sessão plenária do Fórum Económico Oriental

irmãos de armas


Legendado em PT. Clicar em CC, escolher PT.

índice


“Copyright Zambon Editore”

PORTUGUÊS

GUERRA NUCLEAR: O DIA ANTERIOR

De Hiroshima até hoje: Quem e como nos conduzem à catástrofe

ÍNDICE

TRIBUTE TO A PRESIDENT


NA PRMEIRA PESSOA

Um auto retrato surpreendentemente sincero do Presidente da Rússia, Vladimir Putin

CONTEÚDO

Prefácio

Personagens Principais em 'Na Primeira Pessoa'

Parte Um: O Filho

Parte Dois: O Estudante

Parte Três: O Estudante Universitário

Parte Quatro: O Jovem especialista

Parte Cinco: O Espia

Parte Seis: O Democrata

Parte Sete: O Burocrata

Parte Oito: O Homem de Família

Parte Nove: O Político

Apêndice: A Rússia na Viragem do Milénio


The Putin interviews


The Putin Interviews
by Oliver Stone (
FULL VIDEOS) EN/RU/SP/FR/IT/CH


http://tributetoapresident.blogspot.com/2018/07/the-putin-interviews-by-oliver-stone.html
Followers