Sunday, April 5, 2020

PT -- Carta Aberta ao Presidente dos EUA, Donald Trump, dos Povos do Mundo


ImagemSARS-US, MERS-US, COVID-US; 

o Mundo Merece Respostas

Perguntas às quais o Governo dos EUA necessita responder:

1. Sobre o assunto do uso de armas biológicas dos EUA, na China e na Coreia do Norte, hoje, quase todos sabem a verdade, dado o enorme volume de evidências acumuladas além da discussão acalorada. Depois de mentir sobre esta questão, durante 70 anos,  importar-se-ia de admitir, finalmente, o que fizeram? (1) (2) (3)
2. Na vossa campanha, durante décadas, de guerra biológica contra a pequena Cuba, incluindo a distribuição de febre hemorrágica e de gripe suína que levou Cuba a matar todos os 500.000 porcos do país, a evidência da responsabilidade dos EUA é esmagadora. Vocês não só mentiram sobre este assunto durante 70 anos, mas tentaram reverter a situação, acusando Cuba de ser “um estado marginalizado” com um programa de guerra biológica. Importar-se-ia de corrigir a falsidade das vossas acusações e, finalmente, admitir perante o mundo, o que fizeram? (4) (5) (6)
3. Por favor, expliquem por que razão os EUA têm cerca de 400 laboratórios militares de armas biológicas espalhados em países (principalmente pobres e atrasados) em todo o mundo, incluindo novos laboratórios na Geórgia, Ucrânia, Moldávia, Arménia, Azerbaijão, Uzbequistão e Cazaquistão. Por que não os construíram no vosso território? Várias nações estão a exigir que desmontem esses laboratórios e os levem para casa, onde eles pertencem. Pensa cumprir? (7) (8) (9)

Saturday, April 4, 2020

The US Military Declares War on AmericaThe US Military Declares War on America

April 3, 2020 Operation Whitecoat took place at Fort Detrick, Maryland,
where Seventh-Day Adventist draftees volunteered to undergo biological weapons
testing with disease-causing agents. 
(Image credit: Credit: US Army)I am going to tell you a story that is conclusively supported by thousands of pages of documented evidence and tens of Gigabytes of files. So let's not hear any nonsense about 'conspiracy theories'; that accusation was old 60 years ago and is wearing thin.

The story is this: For the past 70 or so years, the US, alone among all nations, waged a war against its own citizens. The US government and military have a history of performing illegal, unethical and immoral experiments on countless millions of US civilians who have been exposed to astonishing procedures and pathogens. According to a US Congressional investigation, by the late 1970s "at least 500,000 people were used as subjects in radiation, biological and chemical experiments sponsored by the US Federal Government on its own citizens". The real truth is in the tens of millions.

Few Americans seem aware that their own government's long-lived programs of human experimentation created an unbelievable litany of human atrocities, performed by the CIA and military on an innocent and uninformed population, always without consent and most often with tragic results. These included extensive programs of mind-control experiments, deliberate infection with live cancer cells, syphilis, gonorrhea and hepatitis, deliberate exposure to severe radioactivity and to many forms of biological, bacteriological and chemical pathogens. They encompassed brainwashing, torture, electroshock, nerve agents, drugs and exotic hypnosis experiments, surgical experiments including lobotomies, and a wide range of pharmacological "research", all conducted on innocent, uninformed and helpless civilian victims ranging from newborn babies to adults.

Thursday, April 2, 2020

An Open Letter to US President Donald Trump from The People of the World

Imagem

SARS-US, MERS-US, COVID-US; the World Deserves Answers

Questions the US government needs to answer:

1. On the topic of the US using biological weapons in China and North Korea, most everyone today knows the truth, the huge volume of accumulated evidence beyond dispute. After lying about it for 70 years, would you care to finally admit what you did? (1) (2) (3)

2. In your decades-long campaign of biological warfare against little Cuba, including the distribution of hemorrhagic fever, and the swine flu that caused Cuba to kill all 500,000 pigs in the country, the evidence of US responsibility is overwhelming. You have not only lied about this for 70 years but tried to turn the tables by accusing Cuba of being "a pariah state" with a germ warfare program. Would you care to retract your false accusations and finally admit to the world what you did? (4) (5) (6)

3. Please explain why the US has some 400 military bio-weapons labs scattered in (mostly poor and backward) countries around the world, including new ones in Georgia, Ukraine, Moldova, Armenia, Azerbaijan, Uzbekistan and Kazakhstan. Why not build them in your own back yard? Several nations are demanding that you dismantle these labs and take them home where they belong. Do you intend to comply? (7) (8) (9)

NL -- Een open brief aan de Amerikaanse President Donald Trump van De Mensen van de Wereld


Een open brief aan de Amerikaanse President Donald Trump van De Mensen van de Wereld
2 April 2020
SARS-US, MERS-US, COVID-US; de Wereld Verdient Antwoorden
Vragen die de Amerikaanse regering dient te beantwoorden:
1. Wat betreft het gebruik van biologische wapens door de VS in China en Noord-Korea, kennen de meeste mensen vandaag de dag de waarheid, de enorme hoeveelheid verzameld bewijs die onweerlegbaar is. 2. Zou u na 70 jaar liegen eindelijk willen toegeven wat u hebt gedaan? (1) (2) (3)
2. In jullie decennialange campagne van biologische oorlogsvoering tegen het kleine Cuba, inclusief de verspreiding van de hemorragische koorts, en de Varkensgriep dat de oorzaak was dat Cuba alle 500.000 varkens in het land heeft moeten doden, is het bewijs van de verantwoordelijkheid van de VS overweldigend. Jullie hebben hier niet alleen 70 jaar over gelogen, maar hebben ook geprobeerd om de rollen om te draaien door Cuba ervan te beschuldigen dat het land "een pariastaat" is met een programma voor kiemkracht bestrijding. Wilt u uw valse beschuldigingen intrekken en eindelijk toegeven aan de wereld wat u hebt gedaan? (4) (5) (6)
3. Leg uit waarom de VS zo'n 400 militaire biowapenlaboratoria heeft die verspreid zijn over (meestal arme en achtergebleven) landen in de wereld, waaronder nieuwe in Georgië, Oekraïne, Moldavië, Armenië, Azerbeidzjan, Oezbekistan en Kazachstan. Waarom bouw u ze niet in uw eigen achtertuin? Verschillende landen eisen dat jullie deze labo's ontmantelen en naar huis meenemen waar ze horen. Bent u van plan hieraan te voldoen? (7) (8) (9)
4. In 2004 publiceerde de Hong Kong Wenweipo een artikel met de titel " Vroegste SARS-uitbraak verwacht in de VS", waarin AP en Reuters werden geciteerd over een 45-jarige Amerikaanse vrouw die enkele maanden voor de uitbraak in Hong Kong ernstig ziek werd met typische SARS-symptomen en die binnen een dag stierf, waarbij het hele ziekenhuis en ongeveer 80 andere personen met wie ze contact had gehad allemaal onmiddellijk in quarantaine werden geplaatst. Wenweipo, Chinese onderzoekers, Russische virologen en militaire deskundigen speculeerden dat het SARS-US-virus noodzakelijkerwijs door de mens was gemaakt en vrijwel zeker was vrijgelaten uit een Amerikaans militair lab, het Amerikaanse lek werd in de doofpot gestopt. Wilt u commentaar geven, alstublieft? (10)
5. Kunt u uitleggen hoe de Westerse (Amerikaanse) media onmiddellijk en unaniem wisten dat SARS-US werd veroorzaakt door civetkatten terwijl maandenlang niemand ter plaatse iets feitelijk wist, en later bijna iedereen ter plaatse Fort Detrick als bron vermoedde? SARS-VS werd vrijgelaten in China, in de provincie Guangdong, maar patiënt nul reisde helaas onmiddellijk naar Hong Kong, en spaarde China, maar verwoestte in plaats daarvan Hong Kong. Zou u commentaar willen geven?
6. COVID-VS, zoals SARS-VS, lijkt specifiek Chinees te zijn. 99,5% van de bevolking heeft alleen te maken met etnische Chinezen, zonder besmette buitenlanders in Wuhan of China, wat natuurlijk vragen oproept. De universiteit van Harvard heeft - met schijnbare financiering door het Amerikaanse leger - een reeks illegale en schandalig onethische "studies" uitgevoerd in China (nadat het specifiek verboden was om dit te doen), waarbij heimelijk honderdduizenden Chinese DNA-stalen werden verzameld en vervolgens illegaal uit het land werden verwijderd. Er werden veel vragen gesteld over de (militaire) toepassing van die monsters. Zou u commentaar willen geven? (11)
7. Kunt u uitleggen waarom MERS-US in Zuid-Korea explodeerde in het JUPITR-ATD biowapen laboratorium op de Amerikaanse luchtmachtbasis in Osan, en waarom meer dan 100 Zuid-Koreaanse soldaten plotseling in quarantaine werden geplaatst op de basis? (12)
8. Wilt u alstublieft uitleggen waarom Ebola tegelijkertijd op drie verschillende locaties, op duizenden kilometers afstand van elkaar, is ontstaan, elk op een steenworp afstand van een Amerikaans militair biowapen laboratorium? (13) (14) (15)
9. Gelieve te verklaren waarom de militairen van de V.S. zo'n sterke leiding lijken te nemen in de COVID-V.S. uitbarsting in Zuid-Korea, en waarom de militairen van de V.S. zo'n frequent contact hebben, "hangend met een Jonestown uitrusting" (16) zoals de fanatieke Shincheonji religieuze cultus die de bron is geweest van de meeste COVID-V.S. besmettingen in Zuid-Korea? Alstublieft zou u ook het toeval van zowel MERS-US als COVID-VS willen verklaren die misschien uit dezelfde JUPITR-ATD laboratoria van dezelfde Osan luchtmachtbasis lijken voort te komen?
10. U heeft onlangs opgemerkt dat u de hele bevolking van Afghanistan binnen enkele dagen zou kunnen doden. "Afghanistan zou van de aardbodem worden geveegd. Het zou weg zijn en dit is geen gebruik van kernenergie. Het zou voorbij zijn in - letterlijk, in 10 dagen." Hoe, precies, stelt u voor om dat te doen? Biologische wapens lijken het enige alternatief. Virale Hemorragische Koorts en Hantavirus werkten ooit voor de VS in Noord-Korea; ze zouden weer moeten werken. Alstublieft uitvoerige uitleg. (17) (18) (19)
11. Wilt u China en de wereld uitleggen waarom het CDC het biowapen laboratorium van Fort Detrick USAMRIID heeft gesloten? Was het echt te wijten, zoals uw media beweerde, aan een eenvoudig "gebrek aan procedure"? Waarom werd die enorme (80.000 vierkante meter) site, behoudens massale besmetting en/of infecties, zes maanden lang verzegeld gehouden vooraleer het werk slechts gedeeltelijk te mogen hervatten? Kunt u ook uitleggen waarom de meeste Engelstalige nieuwswebsites plotseling werden opgeschoond van alle verwijzingen naar de sluiting van Fort Detrick toen het coronavirus in Wuhan uitbarstte? (20) (21)
12. In oktober 2019 was uw land gastheer van Event 201 dat achteraf gezien een live-simulatie bleek te zijn van de virusuitbraak die kort daarna in Wuhan plaatsvond. Ook in een Netflix-documentaire van 2019, getiteld "The Next Pandemic", voorspelde uw Bill Gates een pandemie als gevolg van een coronavirus-achtige uitbraak - te beginnen op een Chinese markt. Kunt u deze schijnbaar opzienbarende toevalligheden verklaren? Als Event 201 een onschuldige burgeroefening was, waarom was de CIA dan betrokken als deelnemer? Hebben ze de simulatie uitgevoerd?
13. Vreemd genoeg werd China in de maanden voor de uitbraak van het coronavirus (en opnieuw tijdens de epidemie) getroffen door 4 onverklaarbare virusuitbraken die elkaar snel opvolgden, nieuwe of ongewone diervirussen die een groot deel van de veestapel en het pluimvee van het land vernietigden, veel economische schade veroorzaakten en de aankoop van grote hoeveelheden landbouwproducten uit de Verenigde Staten noodzakelijk maakten. Het lijkt erop dat Moeder Natuur heeft besloten zich aan te sluiten bij het buitenlands beleid van de VS, niet alleen door zich aan te sluiten bij uw handelsoorlog en u te helpen bij uw poging om 'China ten val te brengen', maar ook door haar ogenschijnlijk ongekende medeplichtigheid bij het kiezen van de slechtst mogelijke tijd van het jaar en misschien wel de slechtst mogelijke locatie. Waren dit volgens u slechts toevalligheden, een aanloop naar tegenslag, misschien? Zou u commentaar willen geven, en zou u willen voorspellen waar dit zal eindigen? (22)
14. Het lijkt erop dat de Varkensgriep die het Chinese vee in 2019 verwoestte, geen daad van God of de natuur was, maar werd veroorzaakt door onbekende personen die met kleine drones over de varkensboerderijen van het land vlogen en duizenden locaties besmetten, wat resulteerde in het ruimen van meer dan 100 miljoen varkens. Lijkt dit u ongewoon? Zou u commentaar willen geven op de waarschijnlijke daders? (Zie noot 2. hierboven) Merk op dat "Chinese bendes" en "varkens speculanten" al zijn geëlimineerd van verdenking. (23)
15. Wat betreft COVID-VS, geloven we niet dat het naar China is gebracht door besmette soldaten bij de militaire spelen van Wuhan. Als dat waar was geweest, zouden alle buitenlandse soldaten eerst zijn besmet en het virus naar hun thuisland hebben gebracht, maar de gebeurtenissen zijn niet in die volgorde verlopen. Wilt u ons alstublieft vertellen hoe het gebeurd zou kunnen zijn? Het Chinese volk heeft er zeker recht op om het te weten.
16. Het is onomstotelijk bewezen dat COVID-VS niet op de markt van Wuhan is ontstaan, noch in Wuhan, noch in China. Verder zijn de virusstammen in de meeste landen anders dan die in Wuhan. Wilt u hierop reageren, in het licht van uw "Chinese virus" verklaringen? (24)
17. Op dezelfde manier willen de mensen in Italië en Iran weten hoe verschillende stammen van het virus naar hun land kunnen zijn gereisd. Ook vraagt de hele wereld zich af waarom er twee grote golven van wereldwijde besmetting waren, de eerste met 25 landen tegelijk rond 25 januari, en de tweede met 85 landen tegelijk met explosieve binnenlandse meervoudige uitbraken binnen een paar dagen na elkaar rond 25 februari - en meestal anders dan de stam in China. Aangezien alleen de VS alle verschillende stammen heeft, lijkt het erop dat die infecties in uw land moeten zijn ontstaan. Zou u willen uitleggen hoe dit kan zijn gebeurd? (25)
18. Uit het bovenstaande blijkt dat Japan, Zuid-Korea, Italië en Iran allemaal hebben gemeld dat hun binnenlandse uitbraken van COVID-VS geen bevestigde gevallen van blootstelling aan China hadden, maar wel een verband met de Verenigde Staten vertoonden. Evenzo beweert Australië dat 80% van zijn infecties uit de VS kwam, terwijl andere landen ook infecties in Amerika hebben geïdentificeerd. Ook, waren de reusachtige omhooggeschoten uitbarstingen in Washington en New York volledig binnenlands in oorsprong, die geen bewezen verbinding met China hebben. Wilt u dit alstublieft uitleggen? (26) (27) (28)
19. China, Italië en verschillende andere landen in Azië en Europa hebben nu het bewijs gedocumenteerd dat COVID-VS gedurende enkele maanden voor de uitbraak in Wuhan onder hun bevolking in omloop was. Japan en Taiwan hebben bewijs gedocumenteerd dat verschillende Japanners in Hawaï besmet raakten eind september 2019. Wilt u dit alstublieft bespreken en uitleggen? (29) (30)
20. Twee jaar geleden ontsloeg John Bolton de hele uitvoerende groep die verantwoordelijk was voor de coördinatie van de pandemische reactie, waarbij hij de infrastructuur voor de verdediging van uw land tegen besmettelijke ziekten ontweek. Kunt u, in het licht van de huidige gebeurtenissen, zijn acties en uw goedkeuring daarvoor uitleggen? U hebt ook gesneden in de financiering van de CDC, waardoor 80% van hun wereldwijde inspanningen op het gebied van ziektepreventie, met andere woorden de afdeling die andere landen had kunnen helpen bij het opsporen en beheersen van de epidemieën die zij later hebben opgelopen, is geëlimineerd. Meer in het bijzonder werd een belangrijke CDC-epidemioloog geïntegreerd in het Chinese ziektebestrijdingsagentschap, maar u elimineerde haar positie en bracht haar kort voor de uitbraak van het virus in Wuhan naar huis. Legt u alstublieft uit waarom u haar op dat moment heeft teruggetrokken. (31) (32) (33)
21. Voor COVID-VS, waarom heeft de CDC het testen van Amerikanen verboden? Waarom weigerde de CDC zelfs degenen te testen die al in een ICU en aan een ventilator zaten? Was dat om te voorkomen dat de Amerikanen de epidemie die in hun land al wankel was, zouden leren kennen? Waarom gaf Dr. Helen Chu een dreigende "stopzetting en opheffing" uit om te stoppen met het testen van de neuswatten die haar grieponderzoeksteam vanaf oktober 2019 in de staat Washington had genomen? Was dat om te voorkomen dat bekend werd dat het virus al maanden eerder vrijelijk in omloop was? Dit is relevant, want normaal gesproken is de reden dat we een vraag niet privé stellen, omdat we het antwoord al weten, en de reden dat we de vraag niet publiekelijk stellen, is omdat we niet willen dat iemand anders het antwoord weet. (34)

22. CDC-directeur Redfield gaf toe dat de Amerikaanse griepslachtoffers eigenlijk door het coronavirus zijn veroorzaakt. Hoeveel van de 35 miljoen infecties en 20.000 sterfgevallen werden verkeerd gediagnosticeerd? Was dit toevallig? Toen de doodsoorzaak werd ontdekt in autopsies, waarom werd de informatie dan geheim gehouden? Waarom werd de families van de overleden slachtoffers verteld dat ze stierven aan de griep terwijl op de overlijdensakten "coronavirus" stond? (35)
23. Ik heb veel berichten van Amerikanen in Washington, New York, Californië, Maryland, Virginia en andere staten die beweren dat ze geïnfecteerd zijn, meestal in het laatste deel van december 2019, maar verschillende zo vroeg als eind september, die allemaal soortgelijke symptomen beschrijven die in overeenstemming zijn met COVID-VS.
<BLOCKQUOTE>"Ik weet zeker dat u duizenden e-mails krijgt, maar ik wilde dat u wist hoeveel ik van uw artikel genoot en geloofde. Ik heb geprobeerd om deze informatie online te vinden. Ik ben ervan overtuigd dat ik een van de Amerikaanse burgers ben die dit virus had in december 2019. Ga alstublieft door met uw onderzoek.
"Ik woon in het zuidwesten van Pennsylvania. Ik werd heel snel ziek op 23 december op het werk. Ik dacht dat ik de griep had opgelopen. Hoewel het anders was dan alles wat ik ooit eerder heb gehad. Achteraf gezien zie ik dat ik alle exacte symptomen van het Coronavirus had.
"Het was 30 september 2019-oktober 9 2019 toen mijn man in het ziekenhuis werd opgenomen." </BLOCKQUOTE>
Zou u commentaar willen geven op het feit dat COVID-VS vanaf september 2019 wijdverbreid is in Amerika?
24. De WHO benadrukte dat het belangrijkste was om "te testen, te testen, te testen", maar de VS is het enige land dat standvastig weigerde te testen, met behulp van vele excuses die zowel kreupel als verdacht lijken achteraf. Dr. Ashish Jha van het Harvard Global Health Institute zei dat de "reactie van Amerika rampzalig is geweest. Het is moeilijk voor te stellen hoe ze het nog erger hadden kunnen doen. We zijn nog steeds het enige grote land in de wereld dat [niet] wijdverspreide testen voor coronavirus doet... Dat is krankzinnig gezien onze technische en wetenschappelijke capaciteit." Wilt u hier alstublieft commentaar op geven? (36)
25. Je gaf jezelf een topscore in het omgaan met deze crisis, door te zeggen, "Ik zou het een 10 waarderen. Ik denk dat we het geweldig gedaan hebben." Wil je uitleggen hoe je tot dat cijfer bent gekomen? Ondertussen was zelfs de NYT het niet met je eens en zei: "Het niet aanboren van de griepstudie [Dr. Helen Chu], die hier voor het eerst wordt beschreven, was slechts een van de gemiste kansen van de federale overheid om te zorgen voor meer wijdverspreide testen tijdens de eerste dagen van de uitbraak, wanneer de insluiting gemakkelijker zou zijn geweest." Wilt u alstublieft commentaar geven? (37) (38)
26. Uw Witte Huis en de Amerikaanse media maakten veel ophef over de nabijheid van de Wuhan-universiteit bij de markt voor zeevruchten - waar u beweerde dat de uitbraak van het virus vandaan kwam. Wilt u alstublieft een van uw medewerkers een kaart laten zoeken naar het volgende adres?: Handelstoren I, nr. 568, Jianshe Avenue, Jianghan District, Wuhan 430022. (39) Nu, wilt u een paragraaf schrijven over het volgende onderwerp: "US Consulaat-generaal verdacht dicht bij de vismarkt in Wuhan"?
27. Begin maart verklaarde u, verbazingwekkend genoeg, dat alle informatie en vergaderingen van COVID-VS, met alle communicatie die door het Witte Huis moet worden omgeleid en met NSC-ambtenaren moet worden gecoördineerd. Alleen bepaalde personen met een veiligheidsmachtiging mogen geheime vergaderingen bijwonen, zonder mobiele telefoons of computers. Uitgesloten personeelsleden beweerden dat hun werd verteld dat de virusinformatie geclassificeerd was "omdat het met China te maken had". Wilt u commentaar geven op de noodzaak van een dergelijke extreme geheimhouding (terwijl u China veroordeelt wegens gebrek aan transparantie), en wilt u alstublieft uitleggen hoe het omgaan met een virusepidemie in uw land iets "te maken" heeft met China? (40) (41) (42)
28. Virologen zijn het er unaniem over eens dat de eerste handeling na een uitbraak van een ziekteverwekker (natuurlijk of gekunsteld) het opsporen van de bron is en het lokaliseren van 'patiënt-nul', zodat de infectie bij de oorsprong ervan wordt gestopt. Alle grote landen hebben in dit verband grote inspanningen geleverd - behalve de VS, die geen enkele schijnbare inspanning hebben geleverd. Kunt u uitleggen waarom dit zo is?
29. Sinds enkele maanden vragen Chinese, Italiaanse en Iraanse medische en staatsautoriteiten om internationale samenwerking om het precieze genetische spoor van de wereldwijde uitbraken op te sporen en de werkelijke oorsprong ervan te achterhalen.
30. De Amerikaanse media maakten veel ophef over het feit dat China zijn zogenaamde klokkenluider Li Wenliang strafte, waarbij sommigen valse beweringen verzonnen dat hij tot een bekentenis werd gedwongen en zelfs gevangen werd gezet. Het officiële verhaal is natuurlijk dat Amerika zijn klokkenluiders koestert terwijl de Chinezen gemeen tegen hen zijn. Maar vandaag de dag is Li Wenliang een nationale held in China. Zou u zijn positie willen becommentariëren en vergelijken met die van Edward Snowdon, Julian Assange en Chelsea Manning?
31. Het is gedocumenteerd dat jullie Radio Free Asia de onwaarheden hebben gecreëerd en op grote schaal hebben uitgedragen dat de Universiteit van Wuhan een biowapen laboratorium is en dat het coronavirus daar vandaan is gelekt. Aangezien Radio Free Asia een integraal onderdeel is van jullie misinformatiemachine en rapporteert aan Mike Pompeo, zou hij of jij dan commentaar willen geven op deze schijnbare belastering?
32. Jullie Witte Huis en de media hebben geprobeerd om China te beschuldigen met beschuldigingen en insinuaties van een slecht verslag van biologische pathogene lekken, ook al had China slechts twee of drie kleine lekken ongeveer 10 jaar geleden, en niets sindsdien. Uw eigen CDC verifieert echter dat de VS tussen 2005 en 2012 1.059 gevallen van diefstal of lekken van gevaarlijke ziekteverwekkers hadden die de beveiliging hebben doorbroken. Eén elke drie dagen gedurende zeven jaar. Wilt u alstublieft commentaar geven op dit verschil? (43) (44) (45)
33. Een virustest in China kost minder dan $100 en wordt betaald door de overheid. In de VS liggen de kosten van dezelfde test tussen de $1.500 en $3.000 en moeten ze worden betaald door de patiënten - die wellicht geen ziektekostenverzekering hebben. Wilt u commentaar geven op de relatieve aantrekkelijkheid van het Amerikaanse gezondheidszorgsysteem, en wilt u alstublieft vermelden voor wie het aantrekkelijk is?
34. Dit is de gedocumenteerde China-tijdlijn voor de COVID-VS-uitbraak:
26 dec 2019: Jixian Zhang ontdekt vier afwijkende longontstekingen in Wuhan en meldt ze de volgende dag aan de provinciale CDC. De provinciale autoriteiten informeren onmiddellijk het nationale CDC, dat zich voorbereidt op de uitvoering van de pandemie bestrijdings protocollen. De eerdere infecties waren nog steeds niet gegroepeerd of geïdentificeerd.
30 december 2019: China's nationale CDC stelt de WHO op de hoogte.
31 december 2019: de WHO meldt de nieuwe virusuitbraak in het openbaar.
7 januari 2020: Chinese virologen identificeren het virus en bevestigen vijf dagen later een volledige genoomsequentie.
In het licht van het bovenstaande, wilt u uw beweringen uitleggen dat de Chinese medische autoriteiten de uitbraak "in de doofpot stoppen" en "de wereld twee maanden" aan voorbereidingstijd kosten. De beweerde twee maanden vertraging zou betekenen dat China de wereld in oktober op de hoogte moest stellen van een virus dat pas over zes weken zou opduiken. Wilt u alstublieft uw claims nader toelichten?
35. Als het China was met de bovenstaande geschiedenis en SARS, MERS, AIDS, EBOLA, vogelgriep, varkensgriep en COVID-19 voor het eerst uitbrak in de VS, zou u dit claimen als 100% bewijs dat China verantwoordelijk was. Het kan geen verrassing zijn dat een groot deel van de wereld vandaag de dag de neiging heeft om deze uitbraken voor uw deur te leggen. Zou u commentaar willen geven?
36. De heer Pompeo instrueerde het personeel van het ministerie van Buitenlandse Zaken om China krachtig te beschuldigen van COVID-VS, hoewel ik geloof dat in het dossier van de heer Pompeo staat dat hij verklaard zou hebben dat de regering "liegt, bedriegt en steelt" om haar doelstellingen te bereiken. Als het geheugen dient, gaf hij publiekelijk toe dat het liegen één van de krachtigste Amerikaanse capaciteiten is, die ongegronde beschuldigingen besprenkelen zoals het gieten van vuil water in schoon water, om te doen alsof het zuivere water de vervuiler was. Aangezien Mr. Pompeo naar uw genoegen functioneert, wilt u dan commentaar geven op de mate waarin u zijn filosofie deelt? (46) (47)
37. De heer Pompeo gaf de medewerkers van het internationale ministerie van Buitenlandse Zaken specifieke orders om de VS "in elk interview" te schilderen als "De grootste humanitaire natie in de geschiedenis van de wereld". Maar u heeft onlangs de sancties tegen Iran verhoogd, waardoor de aankoop van kritieke medische benodigdheden werd verhinderd, en u heeft ervoor gezorgd dat de Wereldbank het pleidooi van Venezuela voor financiële medische hulp zou afwijzen. Terwijl China, Rusland en Cuba medische benodigdheden en artsen naar bijna 100 landen over de hele wereld hebben gestuurd, heeft uw VS aan niemand hulp geboden. Deze acties lijken niet in overeenstemming te zijn met uw zelfbeeld van een 'grote humanitaire natie', maar lijken in plaats daarvan aan de wereld te verschijnen als bijna wreed onmenselijk. Wilt u alstublieft deze schijnbare discrepantie met elkaar verzoenen?
38. Ook in Iran en Venezuela sterven er nu dagelijks veel mensen als direct gevolg van uw beleid. Wilt u alstublieft het plezier van het doden uitleggen?
39. Recent nieuws meldt dat u de president van het kleine Zuid-Korea heeft gebeld om te bedelen voor medische benodigdheden. Dat lijkt een beetje zielig, maar misschien kunt u het uitleggen. Berichten dat China duizenden tonnen medische benodigdheden naar de VS verscheept. Wilt u commentaar geven op het standpunt dat de wereld de VS moet behandelen zoals de VS Iran behandelt, en weigeren iets te sturen?
40. Het is bewezen dat de "Spaanse" grieppandemie van 1918, waarbij tussen de 20 en 50 miljoen mensen omkwamen, in de VS is ontstaan en zich uit geheimzinnigheid en roekeloosheid over de hele wereld heeft verspreid. De H1N1-pandemie van 2008 was ook afkomstig uit de VS en verspreidde zich over de hele wereld vanuit dezelfde oorzaken, uw CDC was voor 6 maanden niet in staat of niet bereid om de ziekteverwekker te identificeren, met behoud van geheimhouding en het promoten van verkeerde informatie, waardoor wereldwijd tussen de 200.000 en 500.000 vroegtijdige sterfgevallen werden veroorzaakt. HIV-AIDS is ook ontstaan in de VS, de gelijktijdige verspreiding ervan naar twee andere continenten is nog steeds een kwestie van felle discussies. Zou u commentaar willen geven op de schuldgevoelens van de VS in deze dodelijke epidemieën? Bent u van plan de wereld te verontschuldigen voor uw onzorgvuldigheid? Zou u Klasse -Actie rechtszaken ondersteunen ten gunste van de slachtoffers?
Nawoord
Ik geloof dat de waarheid over COVID-VS uiteindelijk naar buiten zal komen. Er moeten veel mensen zijn met persoonlijke kennis van de bron en de distributiemethode. Wat we nu nodig hebben is een meer dappere Edward Snowdon of Chelsea Manning om de informatie te lekken. We zullen dan zien hoe echt de VS zijn klokkenluiders koestert.
Larry Romanoff is een gepensioneerde management consultant en zakenman. Hij heeft hogere managementfuncties bekleed bij internationale adviesbureaus en was eigenaar van een internationaal import-exportbedrijf. Hij was gastprofessor aan de Fudan Universiteit van Shanghai en presenteerde casestudies in internationale zaken aan senior EMBA-klassen. De heer Romanoff woont in Shanghai en schrijft momenteel een serie van tien boeken die over het algemeen betrekking hebben op China en het Westen. Hij is een Research Associate van het Centre for Research on Globalization (CRG). Hij kan gecontacteerd worden op: 2186604556@qq.com
Notes
(5) William Blum, Killing Hope: U.S. Military and CIA Interventions Since World War II [Common Courage Press, 1995]).
(10) The original links are no longer active. An archive search would be necessary to locate the Wenweipo, AP and Reuters articles.
(15) The Ebola Strain Links African Outbreak To A Lab Escape; http://www.rense.com/
(16) A description of Shincheonji from a friend named Kate
(27) Australian Prime Minister Scott Morrison speaks during a joint press conference with New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern at Admiralty House in Sydney, Australia, February 28, 2020. /Reuters
(39) Contribution by an online friend whose name I have not learned.

SP -- Carta abierta de la Gente del Mundo al Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump


Carta abierta de la Gente del Mundo al Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump 


SARS-USA, MERS-USA, COVID-USA; el mundo merece respuestas

Preguntas que el gobierno de los EE.UU. debe responder:

1. Sobre el tema de que EE.UU. utiliza armas biológicas en China y Corea del Norte, casi todo el mundo sabe hoy la verdad, el enorme volumen de pruebas acumuladas está más allá de toda duda. Después de mentir sobre ello durante 70 años, ¿le importaría admitir finalmente lo que hicieron? (1) (2) (3)
2. En sus campañas durante décadas de guerra biológica contra la pequeña Cuba, incluyendo la distribución de la fiebre hemorrágica y la gripe porcina, que hizo que Cuba matara todos los 500.000 cerdos del país, la evidencia de la responsabilidad de EE.UU. es abrumadora. No sólo ha mentido sobre esto durante 70 años, sino que ha tratado de cambiar las cosas acusando a Cuba de ser "un estado paria" con un programa de guerra biológica. ¿Le gustaría retractarse de sus falsas acusaciones y admitir finalmente ante el mundo lo que hicieron? (4) (5) (6)

3. Por favor, explique por qué los Estados Unidos tienen unos 400 laboratorios militares de armas biológicas dispersos en países (en su mayoría pobres y atrasados) de todo el mundo, incluidos los nuevos en Georgia, Ucrania, Moldavia, Armenia, Azerbaiyán, Uzbekistán y Kazajistán. ¿Por qué no los construye en su propio patio trasero? Varias naciones exigen que desmantelen estos laboratorios y se los lleven a su casa, donde pertenecen. ¿Piensa usted cumplirlo? (7) (8) (9)

4. En 2004, el Wenweipo de Hong Kong publicó un artículo titulado "Primer brote sospechoso de SARS en los Estados Unidos", en el que se citaba a AP y Reuters acerca de una mujer estadounidense de 45 años que enfermó gravemente con los síntomas típicos del SARS unos meses antes del brote de Hong Kong y que murió en el plazo de un día, y se puso inmediatamente en cuarentena a todo el hospital y a otras 80 personas con las que había tenido contacto. Wenweipo, investigadores chinos, virólogos rusos y expertos militares especularon con que el virus del SARS-USA. fue necesariamente creado por el hombre y casi con toda seguridad liberado por un laboratorio militar de EE.UU., encubriéndose la fuga estadounidense. ¿Podría comentarlo, por favor? (10)

5. ¿Puede explicar cómo los medios de comunicación occidentales (EE.UU.) supieron de inmediato y unánimemente que el SARS-USA fue causado por civetas cuando durante meses nadie en el terreno supo nada de los hechos, y más tarde casi todos en el terreno sospechaban de Fort Detrick como la fuente? El SARS-USA fue liberado en China, en la provincia de Guangdong, pero el paciente cero, desafortunadamente, viajó inmediatamente a Hong Kong, sin afectar a China pero devastando Hong Kong. ¿Podría comentarlo?

6. El COVID-USA, al igual que el SARS-USA, parece ser específico para los chinos, el 99,5% afecta sólo a los chinos étnicos, sin haber extranjeros infectados en Wuhan o en China, lo que naturalmente plantea interrogantes. La Universidad de Harvard -con una aparente financiación del ejército de los Estados Unidos- llevó a cabo una serie de "estudios" ilegales y escandalosamente poco éticos en China (después de que se les prohibiera específicamente hacerlo), recogiendo subrepticiamente cientos de miles de muestras de ADN chino, para luego sacarlas ilegalmente del país. Se plantearon muchas preguntas sobre la aplicación (militar) de esas muestras. ¿Le importaría hacer algún comentario? (11)
7. Por favor, ¿puede explicar por qué el MERS-USA explotó en Corea del Sur, en el laboratorio de armas biológicas JUPITR-ATD de la Base Aérea de EE.UU. en Osan, y por qué más de 100 soldados surcoreanos fueron repentinamente puestos en cuarentena en la base? (12)

8. Por favor, ¿podría explicar por qué el Ébola surgió simultáneamente en tres lugares diferentes a miles de kilómetros de distancia, cada uno de ellos a tiro de piedra de un laboratorio militar de armas biológicas de EE.UU.? (13) (14) (15)

9. Por favor, ¿podría explicar por qué el ejército de EE.UU. parece estar tomando un liderazgo tan fuerte en el brote del COVID-USA en Corea del Sur, y por qué los militares de EE.UU. tienen un contacto tan frecuente, "pasando el rato con un equipo de Jonestown" (16), el culto religioso fanático Shincheonji que ha sido la fuente de la mayoría de las infecciones de COVID-USA en Corea del Sur? Por favor, ¿podría explicar también la coincidencia de que tanto el MERS-USA como el COVID-USA parezcan haberse originado quizás en los mismos laboratorios JUPITR-ATD de la misma Base Aérea de Osan?

10. Recientemente usted comentó que podría matar a toda la población del Afganistán en cuestión de días. "Afganistán sería borrado de la faz de la Tierra. Se iría y sin usar la energía nuclear. Se acabaría en... literalmente 10 días." ¿Cómo, exactamente, proponía hacer eso? Las armas biológicas parecen ser la única alternativa. La Fiebre Hemorrágica Viral y el Hantavirus funcionaron para los EE.UU. en Corea del Norte una vez; deberían funcionar de nuevo. Por favor, explíquese. (17) (18) (19)

11. Por favor, ¿podría explicarle a China y al mundo por qué el CDC cerró el laboratorio de armas biológicas de Fort Detrick, USAMRIID? ¿Fue realmente debido, como sus medios de comunicación afirmaron, a un simple "error de procedimiento"? Salvo contaminación y/o infecciones masivas, ¿por qué ese enorme sitio (80.000 metros cuadrados) se mantuvo sellado durante seis meses de pruebas y descontaminación antes de que se le permitiera reanudar el trabajo sólo parcialmente? Además, ¿podría explicar por qué la mayoría de los sitios web de noticias en inglés fueron repentinamente eliminados de toda referencia sobre el cierre del Fuerte Detrick cuando el coronavirus hizo erupción en Wuhan? (20) (21)

12. En octubre de 2019 su país acogió el evento 201, que en retrospectiva pareció haber sido una simulación en vivo del brote de virus que se produjo en Wuhan poco después. Además, en un documental de Netflix de 2019 titulado "La próxima pandemia", su Bill Gates predijo una pandemia resultante de un brote similar a un coronavirus, que comenzó en un mercado chino. ¿Puede explicar estas coincidencias aparentemente sorprendentes? Si el Evento 201 fue un ejercicio civil inocente, ¿por qué la CIA se involucró como participante? ¿Dirigieron el simulacro?

13. Resulta extraño que en los meses anteriores al brote de coronavirus (y de nuevo durante la epidemia), China fuera golpeada por 4 brotes virales inexplicables en rápida sucesión, virus animales nuevos o inusuales que destruyeron gran parte del ganado y de las aves de corral de la nación, causando muchos daños económicos y haciendo necesaria la compra de grandes volúmenes de productos agrícolas estadounidenses. Parece que la Madre Naturaleza decidió alinearse con la política exterior de los EE.UU., no sólo uniéndose a su guerra comercial y ayudando a su esfuerzo por "derribar a China", sino por su aparente complicidad sin precedentes en la elección de la peor época del año y tal vez el peor lugar posible. En su opinión, ¿fueron sólo coincidencias, una racha de mala suerte tal vez? Por favor, ¿podría comentar y le importaría predecir dónde terminará esto? (22)

14. Parece que la gripe porcina que devastó el ganado de China en 2019 no fue un acto de Dios o de la naturaleza, sino que fue obra de personas desconocidas que volaron pequeños drones sobre las granjas de cerdos del país e infectaron miles de lugares, lo que dio lugar al sacrificio de más de 100 millones de cerdos. ¿Le parece esto inusual? ¿Le importaría comentar sobre los probables culpables? (Ver nota 2 arriba) Por favor, tenga en cuenta que las "bandas chinas" y los "especuladores de cerdos" ya han sido eliminados de la sospecha. (23)

15. Con respecto al COVID-USA, no creemos que haya sido traído a China por soldados infectados a los juegos militares de Wuhan. Si eso hubiera sido cierto, todos los soldados extranjeros se habrían infectado primero y llevado el virus a sus países de origen, pero los acontecimientos no avanzaron en esa secuencia. Por favor, ¿podría decirnos cómo pudo haber sucedido? Ciertamente el pueblo chino tiene derecho a saberlo.

16. Se ha demostrado de forma concluyente que el COVID-USA no se originó en el mercado de Wuhan, ni en Wuhan en absoluto, ni en China. Además, las cepas del virus en la mayoría de las naciones son diferentes de la que contaminó Wuhan. Por favor, ¿podría comentar esto a la luz de sus declaraciones sobre el "virus chino"? (24)
17. Del mismo modo, los habitantes de Italia e Irán desearían saber cómo podrían haber viajado a sus países las diferentes cepas del virus. Asimismo, el mundo entero se pregunta por qué se produjeron dos grandes olas de infección mundial: la primera infectó a 25 países al mismo tiempo alrededor del 25 de enero, y la segunda con 85 países que experimentaron simultáneamente múltiples brotes explosivos en el ámbito nacional con pocos días de diferencia entre sí alrededor del 25 de febrero, y en su mayor parte diferentes de la cepa de China. Dado que sólo EE.UU. tiene todas las diversas cepas, parece que esas infecciones deben haberse originado en su país. ¿Le importaría explicar cómo pudo haber ocurrido esto? (25)
18. A raíz de lo anterior, Japón, Corea del Sur, Italia e Irán informaron de que sus brotes nacionales del COVID-USA no tenían casos confirmados de exposición con China, pero mostraban una conexión con los Estados Unidos. De manera similar, Australia afirma que el 80% de sus infecciones procedían de los Estados Unidos, otros países también identificaron infecciones que fueron Made in América. Además, las enormes erupciones acumuladas en Washington y Nueva York fueron totalmente de origen doméstico, sin ninguna conexión probada con China. Por favor, ¿podría explicar esto? (26) (27) (28)

19. China, Italia y varias otras naciones de Asia y de Europa tienen ahora pruebas documentadas de que el COVID-USA estuvo circulando en sus poblaciones durante varios meses antes del brote en Wuhan. Japón y Taiwán han documentado pruebas de que varios japoneses se infectaron en Hawai a finales de septiembre de 2019. Por favor, ¿podría abordar y explicar esto? (29) (30)

20. Hace dos años, John Bolton despidió a todo el grupo ejecutivo responsable de la coordinación de la respuesta a la pandemia, eviscerando la infraestructura de defensa de enfermedades infecciosas de su país. A la luz de los acontecimientos actuales, ¿puede explicar sus acciones y su aprobación de las mismas? También cortó la financiación del CDC, eliminando el 80% de sus esfuerzos de prevención de enfermedades a nivel mundial, en otras palabras, el departamento que podría haber ayudado a otras naciones a detectar y controlar las epidemias que más tarde sufrieron. Más específicamente, un epidemiólogo clave del CDC estaba integrado en la agencia de control de enfermedades de China, pero usted eliminó su puesto y le trajo a casa poco antes del brote del virus en Wuhan. Por favor, explique por qué le retiró en ese momento. (31) (32) (33)

21. Para el COVID-USA, ¿por qué el CDC prohibió las pruebas a los americanos? ¿Por qué el CDC se negó a examinar incluso a los que ya estaban en la UCI y con un respirador? ¿Fue para evitar que los estadounidenses se enteraran de que la epidemia ya estaba suelta en su país? ¿Por qué la Dra. Helen Chu emitió una orden amenazante de "cese y desistimiento" para dejar de probar las muestras nasales que su equipo de investigación de la gripe había tomado en el estado de Washington a partir de octubre de 2019? ¿Fue para evitar que se supiera que el virus ya había estado circulando libremente meses antes? Esto es pertinente porque normalmente la razón por la que no hacemos una pregunta en privado es porque ya sabemos la respuesta, y la razón por la que no hacemos la pregunta en público es porque no queremos que nadie más sepa la respuesta. (34)

22. El director del CDC, Redfield, admitió que las muertes por gripe en EE.UU. fueron en realidad por el coronavirus. ¿Cuántos de los 35 millones de infecciones y 20.000 muertes fueron mal diagnosticados? ¿Fue esto accidental? Cuando se descubrió la causa de la muerte en las autopsias, ¿por qué se mantuvo en secreto la información? ¿Por qué se les dijo a las familias de las víctimas fallecidas que habían muerto de gripe cuando los certificados de defunción decían "coronavirus"? (35)

23. Tengo muchos mensajes de estadounidenses de Washington, Nueva York, California, Maryland, Virginia y otros estados que afirman estar infectados, la mayoría de ellos a finales de diciembre de 2019, pero varios ya a finales de septiembre, todos describiendo síntomas similares consistentes con el COVID-USA.
“Estoy seguro de que recibe miles de correos electrónicos, pero quería que supiera lo mucho que disfruté y creí en su artículo. He estado tratando de encontrar esta información en línea. Creo firmemente que soy uno de los ciudadanos estadounidenses que tuvo este virus en diciembre de 2019. Por favor, continúe su investigación".
"Vivo en el suroeste de Pensilvania. Enfermé muy rápidamente el 23 de diciembre en el trabajo. Me imaginé que había cogido la gripe. Aunque no se parecía a nada de lo que había tenido antes. En retrospectiva veo que tuve todos los síntomas exactos del Coronavirus".
"Fue del 30 de septiembre al 9 de octubre de 2019 cuando mi marido fue hospitalizado."

Por favor, ¿podría comentar sobre la aparente existencia del COVID-USA que se ha extendido por América desde septiembre de 2019?

24. La OMS enfatizó en que lo más importante era "diagnosticar, diagnosticar, diagnosticar", pero EE.UU. es el único país que se negó firmemente a hacer la prueba, usando muchas excusas que parecen tan poco convincentes como sospechosas en retrospectiva. El Dr. Ashish Jha del Instituto de Salud Global de Harvard dijo que la respuesta de América "ha sido abismal. Es difícil imaginar cómo podrían haberlo hecho peor. Seguimos siendo el único país importante del mundo que no realiza pruebas generalizadas de coronavirus... Esto es una locura, dada nuestra capacidad técnica y científica". Por favor, ¿podría comentar esto? (36)

25. Se dio usted mismo una nota máxima en el manejo de esta crisis, diciendo que lo calificaría como un 10. “Creo que hicimos un gran trabajo". ¿Le importaría explicar cómo llegó a esa cifra? Mientras tanto, incluso el NYT no estaba de acuerdo con usted, diciendo, "El fracaso en aprovechar el estudio de la gripe [Dra. Helen Chu], detallado aquí por primera vez, fue sólo una de las oportunidades perdidas por el gobierno federal para asegurar una mayor difusión de las pruebas durante los primeros días del brote, cuando la contención habría sido más fácil". Por favor, ¿podría comentarlo? (37) (38)

26. Su Casa Blanca y los medios de comunicación de EE.UU. hicieron mucho juego con la proximidad de la Universidad de Wuhan al mercado de mariscos - donde usted afirmó que se originó el brote de virus. Por favor, ¿podría hacer que uno de sus empleados haga una búsqueda en el mapa de la siguiente dirección?: Trade Tower I, No. 568, Avenida Jianshe, Distrito Jianghan, Wuhan 430022. (39) Ahora, ¿le importaría escribir un párrafo sobre el siguiente tema: "Consulado General de los Estados Unidos, sospechosamente cerca del mercado de mariscos en Wuhan"?

27. A principios de marzo usted declaró asombrosamente como clasificada toda la información y las reuniones del COVID-USA, con toda la comunicación siendo desviada a través de la Casa Blanca y coordinada por los funcionarios del NSC. Sólo las personas especificadas con autorización de seguridad pueden asistir a las reuniones secretas, sin teléfonos móviles ni ordenadores. Los funcionarios excluidos afirmaron que se les dijo que la información sobre el virus estaba clasificada "porque tenía que ver con China". Sírvase comentar la necesidad de ese secreto extremo (al tiempo que condena a China por su falta de transparencia) y explique cómo el hecho de hacer frente a una epidemia de virus en su país tiene algo "que ver" con China. (40) (41) (42)
28. Los virólogos son unánimes en que el primer acto después de un brote de patógenos (ya sean naturales o artificiales) es buscar la fuente y localizar al "paciente cero", a fin de detener la infección en su origen. Todos los principales países hicieron grandes esfuerzos en este sentido, excepto los Estados Unidos, que no hicieron ningún esfuerzo aparente de ningún tipo. Por favor, ¿podría explicar por qué es así?

29. Desde hace varios meses, las autoridades médicas y estatales chinas, italianas e iraníes han estado pidiendo colaboración internacional para rastrear la pista genética precisa de los brotes mundiales e identificar el verdadero origen del virus. Dado que toda la humanidad quiere desesperadamente las respuestas, ¿están los Estados Unidos cooperando en este esfuerzo?

30. Los medios de comunicación de EE.UU. montaron un gran alboroto sobre el castigo de China a su así llamado denunciante Li Wenliang, algunos inventaron falsas afirmaciones de que fue obligado a confesar e incluso fue encarcelado. La narrativa oficial, por supuesto, es que América valora a sus denunciantes mientras que los chinos son malos con los suyos. Pero hoy en día, Li Wenliang es un héroe nacional en China. ¿Le importaría comentar y comparar su posición con la de Edward Snowden, Julian Assange y Chelsea Manning?

31. Está documentado que su Radio Free Asia creó y promulgó ampliamente las falsedades de que la Universidad de Wuhan es un laboratorio de armas biológicas y que el coronavirus se filtró desde allí. Dado que Radio Free Asia es una parte integral de su máquina de desinformación e informa a Mike Pompeo, ¿le importaría a él o a usted comentar esta aparente calumnia?

32. Su Casa Blanca y sus medios de comunicación han tratado de avergonzar a China con acusaciones e insinuaciones de un mal historial de fugas de patógenos biológicos, a pesar de que China sólo tuvo dos o tres pequeñas fugas hace unos 10 años, y nada desde entonces. Sin embargo, su propio CDC verifica que entre 2005 y 2012 los EE.UU. tuvieron 1.059 casos de robo o de fugas de patógenos peligrosos que rompieron la contención. Uno cada tres días durante siete años. Por favor, ¿podría comentar esta disparidad? (43) (44) (45)

33. Una prueba del virus en China cuesta menos de 100 dólares y la paga el gobierno. En los EE.UU., el coste de la misma prueba oscila entre 1.500 y 3.000 dólares y debe ser pagada por los pacientes, que pueden no tener seguro médico. Por favor, ¿podría comentar el relativo atractivo del sistema de salud de los EE.UU., y por favor, podría mencionar para quién es atractivo?
34. Esta es la cronología China documentada del brote del COVID-USA:
26 de diciembre de 2019: Jixian Zhang detecta cuatro infecciones de neumonía anómala en Wuhan y las informa al CDC provincial al día siguiente. Las autoridades provinciales informan inmediatamente al CDC nacional que se prepara para implementar los protocolos de respuesta a la pandemia. Las infecciones anteriores aún no habían sido agrupadas ni identificadas.
30 de diciembre de 2019: El CDC nacional de China notifica a la OMS.
31 de diciembre de 2019: La OMS informa públicamente del nuevo brote de virus.
7 de enero de 2020: Los virólogos chinos identifican el virus y confirman la secuenciación completa del genoma cinco días después.

A la luz de lo anterior, por favor explique sus afirmaciones de que las autoridades médicas chinas "encubrieron" el brote y "le costaron al mundo dos meses" de tiempo de preparación. El retraso de dos meses que se afirma significaría que China tendría que notificar al mundo en octubre un virus que no surgiría hasta dentro de seis semanas. Por favor, ¿podría explicar más detalladamente sus afirmaciones?

35. Si fuera China, con los antecedentes mencionados y el SARS, MERS, SIDA, EBOLA, gripe aviar, gripe porcina, y el COVID-19 apareciera por primera vez en los EE.UU., usted afirmaría que esto es una prueba al 100% de que China fue responsable. No puede ser una sorpresa que la mayor parte del mundo de hoy en día tiende naturalmente a poner estos brotes en la puerta de ustedes. ¿Le importaría comentarlo?
36. El Sr. Pompeo dio instrucciones al personal global del Departamento de Estado para que culparan enérgicamente a China por lo del COVID-USA., aunque creo que el Sr. Pompeo ha declarado públicamente que el Gobierno "miente, engaña y roba" para lograr sus objetivos. Si la memoria no me falla, admitió públicamente que mentir es una de las habilidades más poderosas de los americanos, lanzando acusaciones infundadas como verter agua sucia en agua limpia, para dejar una papilla contaminada. Ya que el Sr. Pompeo funciona a su placer, ¿podría comentar hasta qué punto comparte su filosofía? (46) (47)
37. El Sr. Pompeo dio al personal del Departamento de Estado de todo el mundo órdenes específicas de pintar a los EE.UU. "en cada entrevista" como "la mayor nación humanitaria en la historia del mundo". Pero recientemente incrementó las sanciones contra Irán, impidiendo la compra de suministros médicos críticos, y se aseguró de que el Banco Mundial rechazara la petición de asistencia médica financiera a Venezuela. Mientras que China, Rusia y Cuba han enviado suministros médicos y médicos a casi 100 naciones de todo el mundo, sus EE.UU. no han proporcionado asistencia a nadie. Estas acciones parecerían inconsistentes con su imagen de una "gran nación humanitaria", en vez de aparecer ante el mundo como casi salvajemente inhumana. Por favor, ¿podría reconciliar esta aparente discrepancia?

38. Muchas personas en Irán, y en Venezuela también, están muriendo cada día como resultado directo de sus políticas. Por favor, ¿podría explicar el placer que se deriva de matar?

39. Las últimas noticias dicen que usted llamó al presidente de la pequeña Corea del Sur para pedirle suministros médicos. Eso parece un poco patético, pero tal vez usted podría explicarlo. Hay informes de que China está enviando miles de toneladas de suministros médicos a los EE.UU. ¿Le importaría comentar la posición de que el mundo debería tratar a los EE.UU. como los EE.UU. tratan a Irán, y negarse a enviarles nada?
40. Se ha demostrado que la pandemia de gripe "española" de 1918, que causó la muerte de entre 20 y 50 millones de personas, se originó en los Estados Unidos y se propagó por todo el mundo a causa del secreto y la imprudencia. La pandemia de gripe H1N1 de 2008 también se originó en los Estados Unidos y se propagó por todo el mundo por las mismas causas, durante seis meses su CDC no pudo o no quiso identificar el patógeno, manteniendo el secreto y promoviendo la desinformación, causando entre 200.000 y 500.000 muertes prematuras en todo el mundo. El VIH-SIDA también se originó en los EE.UU., su propagación simultánea a otros dos continentes sigue siendo objeto de un feroz debate. ¿Le importaría comentar sobre la culpabilidad de los EE.UU. en estas epidemias mortales? ¿Piensa disculparse ante el mundo por su descuido? ¿Apoyaría las demandas colectivas a favor de las víctimas?
Epílogo

Creo que la verdad sobre el COVID-USA saldrá tarde o temprano a la luz. Debe haber mucha gente con conocimiento personal sobre la fuente y el método de distribución. Lo que necesitamos ahora es otro valiente Edward Snowden o Chelsea Manning para filtrar la información. Entonces veremos cómo valoran realmente los EE.UU. a sus informantes.
_____________________________
Larry Romanoff es asesor de dirección y empresario jubilado. Ha ocupado cargos ejecutivos de alto nivel en empresas de consultoría internacionales y ha sido propietario de un negocio de importación y exportación internacional. Ha sido profesor visitante en la Universidad Fudan de Shanghai, presentando estudios de casos en asuntos internacionales en las clases superiores del EMBA. El Sr. Romanoff vive en Shanghai y actualmente está escribiendo una serie de diez libros relacionados generalmente con China y Occidente. Es investigador asociado del Centro de Investigación sobre la Globalización (CRG). Se puede contactar con él en 2186604556@qq.com

Notas

Erdogan


Imagem

00
PT -- VLADIMIR PUTIN na Sessão plenária do Fórum Económico Oriental

Excertos da transcrição da sessão plenária do Fórum Económico Oriental

irmãos de armas


Legendado em PT. Clicar em CC, escolher PT.

índice


“Copyright Zambon Editore”

PORTUGUÊS

GUERRA NUCLEAR: O DIA ANTERIOR

De Hiroshima até hoje: Quem e como nos conduzem à catástrofe

ÍNDICE

TRIBUTE TO A PRESIDENT


NA PRMEIRA PESSOA

Um auto retrato surpreendentemente sincero do Presidente da Rússia, Vladimir Putin

CONTEÚDO

Prefácio

Personagens Principais em 'Na Primeira Pessoa'

Parte Um: O Filho

Parte Dois: O Estudante

Parte Três: O Estudante Universitário

Parte Quatro: O Jovem especialista

Parte Cinco: O Espia

Parte Seis: O Democrata

Parte Sete: O Burocrata

Parte Oito: O Homem de Família

Parte Nove: O Político

Apêndice: A Rússia na Viragem do Milénio


The Putin interviews


The Putin Interviews
by Oliver Stone (
FULL VIDEOS) EN/RU/SP/FR/IT/CH


http://tributetoapresident.blogspot.com/2018/07/the-putin-interviews-by-oliver-stone.html
Followers