CROATIAN  ENGLISH   ESPAÑOL  GREEK  NEDERLANDS  POLSKI  PORTUGUÊS EU   PORTUGUÊS BR  ROMANIAN  РУССКИЙ

What part will your country play in World War III?

By Larry Romanoff

 

The true origins of the two World Wars have been deleted from all our history books and replaced with mythology. Neither War was started (or desired) by Germany, but both at the instigation of a group of European Zionist Jews with the stated intent of the total destruction of Germany. The documentation is overwhelming and the evidence undeniable. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

 

That history is being repeated today in a mass grooming of the Western world’s people (especially Americans) in preparation for World War IIIwhich I believe is now imminent. It is evident that War Clouds are gathering. The signs are everywhere, with media coverage and open talk of war in many countries. The RAND Corporation have for years been preparing military scenarios for World War III, and NATO is reported to be currently doing so. Vast movements of NATO troops and equipment are either in preparation or process to surround Russia. The US is surrounding China with military bases including the world's largest in Guam. Both China and Russia are surrounded with nearly 400 US biological weapons labs. Iran is entirely vulnerable from the American military build-up in the Middle East.

READ MORE

   

FREE JULIAN ASSANGE

Saturday, March 31, 2018

FRANÇAIS -- BENJAMIN FULFORD: 26:03:2018


Il est temps de rappeler à la Chine quelle est sa place

Le 26 Mars 2018
Autor: Benjamin Fulford 


 L’ouverture aujourd’hui (26 mars 2018) du marché à terme pétrolier en yuan garantis-or est généralement considérée comme une victoire Chinoise dans la guerre financière actuelle pour le contrôle de la planète Terre. C’est également le bon moment pour rappeler à la Chine que le monde ne va JAMAIS troquer l’emprise de la Mafia Khazar contre celle de la Mafia Chinoise.
L’Occident sera éternellement reconnaissant du soutien que les sociétés secrètes Asiatiques lui ont apporté pour nous libérer de l’emprise de la Mafia Khazar adoratrice de Satan. Comme nous allons le souligner, cette bataille est en train de se conclure par une victoire pour l’humanité.
Cependant, les Khazars qui ne devraient jamais être sous-estimés, font appel à l’ego de certains dirigeants Chinois en leur promettant des fonctions de Roi-divin de Babylone sur la planète Terre. En échange du soutien des Chinois, de nombreux dirigeants Chinois y succombent et rêvent d’une dictature Chinoise sur la planète entière.

Thursday, March 29, 2018

CHINESE -- BENJAMIN FULFORD: 26:03:2018The start today (March 26, 2018) of oil futures trading in gold-backed Chinese yuan is being widely seen as a Chinese victory in the ongoing financial war for control of the planet Earth.  It is also a good time to remind China that the world will NEVER swap Khazarian mafia control for Chinese mafia control.
为了地球的控制权而正在进行的金融战争中,在今天(2018326日)开张的以金本位人民币计价的石油期货交易,正在被广泛的看作中国人所取得的胜利。那同样也是一个好的时候,去提醒中国,国际社会将永远也不会允许可萨黑手党的控制结束之后,又迎来中国黑手党的控制。

The West will be eternally grateful for the help provided by Asian secret societies in its battle to free itself from the control of the satan-worshipping Khazarian mafia.  As we will point out, this battle is about to end in victory for humanity.
西方世界将会永远感激亚洲秘密社团们所提供的帮助,使西方世界得以将自己从撒旦崇拜的可萨黑手党的控制中解放出来。正如我们即将指出的那样,这场战斗即将以人类的胜利而告终。

CROATIAN -- BENJAMIN FULFORD: 19:03:2018Vrijeme je da podsjetimo Kinu o njezinom mjestu


26. ožujka 2018.

Autor: Benjamin Fulford 


Današnji (26. ožujka 2018) početak trgovanja sirovom naftom za kineski juan sa zlatnom podlogom široko je viđen kao kineska pobjeda u tekućem financijskom ratu za kontrolu nad planetom Zemljom. Također je dobro vrijeme da podsjetimo Kinu da svijet NIKAD neće zamijeniti kontrolu kazarske mafije za kontrolu kineske mafije.

Zapad će vječno biti zahvalan za pomoć koju su pružila azijska tajna društva u svojoj borbi za oslobođenje od kontrole kazarske mafije - štovatelja Sotone. Kao što ćemo istaknuti, ova bitka završava pobjedom čovječanstva.

Međutim, Kazari, koje se nikad ne smije podcjenjivati, približavaju se egu nekih kineskih lidera obećavajući im ulogu babilonskog boga-kralja planeta Zemlje. U zamjenu za kinesku potporu, mnogi kineski lideri padaju na to i sanjaju o kineskoj diktaturi nad cijelim planetom.

Wednesday, March 28, 2018

NEDERLANDS -- BENJAMIN FULFORD: 26:03:2018Hetis tijd om China te herinneren wat zijn plaats is

26 maart 2018
Het begin, vandaag (26 maart 2018) van toekomstige oliehandel in door goud ondersteunde Chinese yuan wordt in brede kring gezien als een Chinese overwinning in de huidige financiële oorlog om de controle over de planeet Aarde. Het is ook een goed moment om China er aan te herinneren dat de wereld NOOIT Khazariaanse maffia controle zal verruilen voor een Chinese maffia controle.
Het Westen zal eeuwig dankbaar zijn voor de hulp verschaft door Aziatische geheime genootschappen bij zijn strijd om zichzelf te bevrijden uit de controle van de satan aanbiddende Khazariaanse maffia. Wat we willen zeggen is dat de strijd op het punt staat te eindigen in een overwinning voor de mensheid.
Echter, de Khazarianen, wie nooit onderschat moeten worden, doen een beroep op het ego van zekere Chinese leiders door hen de rol van een Babylonische god koning van de planeet Aarde te beloven. In ruil voor Chinese steun vallen veel Chinese leiders hiervoor en dromen ze van een Chinees dictatorschap over de gehele planeet.
China moet dus aan een paar dingen herinnerd worden. Het eerste is dat het Westen nog steeds de macht heeft om het gehele China uit te roeien. De White Dragon Society (WDS) en zijn bondgenoten vochten hard om een factie in het Westen te verslaan die dat precies ook wilde doen. Dus, in plaats van China uit te roeien, veranderde het Westen opzettelijk zijn industriële en technische expertise met de bedoeling om China te helpen zich te ontwikkelen en te moderniseren. Dat is waarom dit het juiste ding was om te doen en omdat het Westen Azië wil helpen bij een campagne om een einde te maken aan armoede en het de vernietiging van het milieu wil stoppen. Ook werden China en andere Aziatische landen geholpen bij hun modernisering omdat een overeenkomst tussen Oost en West over wereldvrede noodzakelijk is om een einde te maken aan de quarantaine waar de planeet aarde nu onder ligt. Met andere woorden, zekere Chinese radicale facties moeten eraan herinnerd worden dat het einddoel is een win, win oplossing te bereiken voor iedereen.
Laten we, met dat in gedachten kijken naar het laatste nieuws over de huidige strijd om de planeet Aarde. Aan dit front is er serieuze crisisdiplomatie gaande tussen de V.S. en China in de aanloop om een Chinese Goud/Olie/Yuan (GOY) handel te beginnen die terecht wordt gezien als een bedreiging voor de petrodollar en V.S. hegemonie
De reactie van de V.S. was om tarieven op te leggen met een waarde van $60 miljard op Chinese importen en oorlogvoerende radicaal neoconservatief John Bolton in te huren als Nationaal Veiligheidsadviseur voor V.S. President Donald Trump. De boodschap van de V.S. aan China was helder, “We stoppen met het kopen van spullen, snijden jullie bevoorrading van olie uit het Midden Oosten af en gebruiken Noord Korea als een excuus om een oorlog te beginnen.” De Chinese reactie, was in tegenstelling hiervan het zoeken naar een compromis en vredelievende onderhandeling terwijl ze de V.S eraan herinnerden dat het volledig was voorbereid op enige eventualiteit.
Ondanks het V.S. tumult, maakt een vlugge blik op de kaarten die beide zijden in handen hebben het overduidelijk dat China waarschijnlijk naar voren zal komen als schijnoverwinnaar in elke handelsoorlog. Dit kan gezien worden door dingen in het extreme op te vatten en je voor te stellen dat de V.S. alle handel met China stopzet en China dat al zijn V.S. staatsaandelen dumpt. Amerikanen zouden een onmiddellijke dalen van hun levensstandaard ervaren omdat ze de toegang tot goedkope Chinese goederen verliezen terwijl een instortende dollar import uit de rest van de wereld duurder zal maken. Ook zal het vele jaren duren voor de Amerikanen fabrieken hebben gebouwd om de goederen die het van China verkreeg te vervangen, en het eindresultaat zou veel duurder zijn.
China zou op zijn beurt de toegang tot sojabonen en granen uit de V.S. verliezen maar zou in staat zijn deze te vervangen met voorraden uit bronnen als Rusland en Brazilië. Het verlies aan V.S. dollars die ze met de handel met Amerika verkregen zou China ook beroven van veel van de harde valuta die het gebruikt heeft om hun macht in de wereld te vergroten. Echter, het is waarschijnlijk dat China de GOY handel in delen heeft opgezet om een gereedstaande vervanger te hebben voor de petrodollars die het zou verliezen tijdens een handelsoorlog met de V.S.
Het is een interessante aantekening, tussen twee haakjes, dat een van de meest actieve handelaren op de eerste dag van de Shanghai GOY handel de Rotschild firma Glencore was. Het is ook interessant op te merken dat “ongeveer 12 miljoen vaten van Shanghai’s meest actieve september contract in andere handen is overgegaan in de eerste 55 minuten van handelen, meer dan het meest actieve contract voor Brent.”
https://au.investing.com/news/commodities-news/oil-prices-fluctuate-amid-middle-east-tension-launch-of-shanghai-oil-futures-1061044
Aan de oppervlakte, lijkt het er dus op dat de Rothschilds en hun Khazariaanse broeders gelijk hadden om de kant van China te kiezen tegen de V.S. Echter wanneer je de dingen analyseert op een dieper niveau, komt er een heel ander plaatje naar voren. In dit plaatje, zien de Rothschilds en hun Khazariaanse maffiosi maatjes een catastrofale nederlaag tegemoet.
In werkelijkheid, zeggen Pentagon bronnen, “verschaft de oorlog met China een dekmantel aan het leger van de V.S. zodat ze de aandelenmarkt in elkaar kunnen laten storten en wereldwijd biljoenen dollars in beslag kunnen nemen aan gestolen tegoeden.”
“De maart gekte begon op 23 maart toen Trump ‘onwillig’ de $1,3 biljoen spenderende omnibus rekening ondertekende voor de financiering van het leger zodat ze het moeras kunnen droogleggen met verscholen en openlijke operaties overal op de planeet,” zeggen Pentagon bronnen. De zes maanden omnibus rekening geeft Trump carte blanche “zodat hij elk agentschap of programma kan financieren, of de financiering van slechte kan intrekken zoals de CIA of hulp aan Israël,” leggen de bronnen uit.
“De 2,232 pagina’s tellende omnibus uitgave rekening, welke niemand leest, verschaft eigenlijk tonnen geld voor getuigen, GITMO, Diego Garcia en het bekrachtigt en financiert de Inspecteur Generaal in de regering om misdaden van de cabal te onthullen,” zeggen ze.
Ter aanvulling, het “DOJ Inspecteur Generaal verslag van 1.2M bladzijden zal enorme pedofilie, moord, afpersing, corruptie, verraad en gezagsondermijning onthullen terwijl Trump de doodstraf zoekt voor drugshandelaren als in Singapore,” gaan de bronnen verder.
Als er nog iemands nog steeds twijfels heeft dat een zuivering al is begonnen in de hoogste niveaus, moeten ze stoppen en nadenken over het ontslag van “paus Maledict,” de abdicatie (troonafstand) van een hele serie monarchen inclusief de Keizer van Japan, de pensionering van aantallen V.S. senatoren en leden van het Congres en de verdwijning van mensen als George Soros en Bill Gates, enz.
Nu is er een zichtbare aanval die plaatsvindt tegen de Khazariaanse maffia controle van Internet giganten als Facebook en Google. Aan dit front, zeggen Pentagon bronnen dat de kleinzoon van David Rockefeller Mark Zuckerberg (Greenberg) “neer gaat voor spioneren en handel met vooraf kennis net als Steve Wynn (Weinberg) werd gedwongen om uiteindelijk al zijn aandelen te verkopen.” Het moet worden opgemerkt dat Wynn, de voormalige financiële voorzitter van de Republikeinse Partij, de hotels bezat die gebruikt werden bij de massa moord gebeurtenis en poging tot moordaanslag op Donald Trump in Las Vegas in afgelopen oktober.
De zuivering in Europa gaat ook verder met de voormalige Franse President Nicholas Sarkozy die vorige week formeel werd aangeklaagd voor het ontvangen van illegaal campagnegeld vanuit Libië. Ook de Franse Rothschild slaven President Emmanuel Macron ziet zich geconfronteerd met massale stakingen en protesten, vanwege zijn pogingen om de lonen van Franse arbeiders te verlagen met de bedoeling om zijn oligarchen meesters rijker te maken, tegemoet.
In Italië zijn ondertussen de antigevestigde orde Northern League en Five Star Beweging partijen dichtbij het vormen van een regering dat zeker de fascistische EU en zijn Euro valuta zal uitdagen.
De Khazariaanse maffia heeft natuurlijk nog steeds hun fanatieke poging om een Derde Wereldoorlog te beginnen niet opgegeven. In de afgelopen week zijn ze weer opnieuw betrapt bij de fabricage van gifgas aanvallen in Syrië en in het VK in een poging om een oorlog met Rusland te beginnen.
CIA bronnen zeggen dat de Khazarianen V.S. President Donald Trump chanteerden om hem te dwingen een radicale neoconservatieve oorlogsvoerder John Bolton in te huren als Nationale Veiligheids Adviseur. Deze bronnen zeggen net als Pentagon bronnen dat Bolton beschadigd goed is en wordt gechanteerd met pedofiele aanklachten. Echter, de Pentagon bronnen zeggen, “John Bolton zal niet lang aanblijven en hij heeft een mandaat om te zuiveren terwijl het leger aan de touwtjes trekt.
Ook zeggen CIA bronnen dat een plan van de Khazariaanse maffia om Trump te vervangen met Vice President Mike Pence gedoemd is te falen omdat Pence een van de mensen is die gearresteerd zal worden wegens aanklachten voor pedofilie
In ieder geval zeggen WDS broeders dat Bolton een nuttige rol zal vervullen om te dreigen met oorlog tegen Iran en dus een afsnijden van olie uit het Midden Oosten als een troef bij de onderhandelingen met Azië over het nieuwe Financiële systeem.
Russische WDS leden merken op hun beurt op dat Rusland samen met zijn Turkse, Egyptische en Iranese bondgenoten een veto houdt over elk Westers plan om olie uit het Midden Oosten af te snijden. De Russen willen wereldvrede en vriendschappelijke op wetten gebaseerde relaties tussen naties, zeggen de bronnen. Ze zullen het Westen niet volledig vertrouwen totdat oorlogvoerende Khazarianen achter de valse gasaanvallen enz. allemaal verwijderd zijn uit de macht, zeggen ze.
In een laatste aantekening, deze schrijver werd afgelopen week uitgenodigd voor een ceremonie in het Japanse hoofdkwartier van de vrijmetselarij, vlakbij Tokyo. Dit is de eerste keer dat hij ooit aan zo een evenement heeft deelgenomen. De Vrijmetselaars nodigden hem uit als een onderdeel van hun nieuwe campagne om misverstanden over hen te verjagen door hun deuren te openen voor het complete publiek. Wat deze schrijver zag was een volkomen onschuldige ceremonie. Hieronder is een foto van deze gebeurtenis.
Over het algemeen gesproken hebben de Vrijmetselaars een grote impact gehad op de Westerse geschiedenis omdat invloedrijke mensen elkaar ontmoeten en leerden kennen in hun lodges. Voor degenen die meer willen weten, de 97 minuten durende video op de link hieronder geeft een redelijk goed overzicht over wat de Vrijmetselarij inhoud.
https://www.youtube.com/watch?v=OlwsJWkgu7k&t=1s
Voor wat deze schrijver betreft, is het grotendeels accuraat met uitzondering van het beetje waarin ze beweren dat de illuminatie niet bestaan. De illuminatie zijn echt en zijn verdeeld in de Gnostische Illuminatie, die tegen bloedlijn regering zijn en de P2 Lodge Illuminatie die een wereldregering willen gecontroleerd door de oude Romaanse bloedlijnen.
In ieder geval lijkt het er op dat de Vrijmetselaars de doelen van de White Dragon Society en Aziatische Geheime Genootschappen ondersteunen en de vriendschap tussen volkeren.
Source: Antimatrix.org 
Vertaling: Lia

Tuesday, March 27, 2018

DEUTSCH -- BENJAMIN FULFORD: 26:03:2018
26. März 2018
Der heutige Start (26. März 2018) des Öl-Future-Handels in goldgedeckten chinesischen Yuan wird weithin als ein chinesischer Sieg im andauernden finanziellen Krieg um die Kontrolle über den Planeten Erde gesehen. Es ist auch eine gute Zeit, um China daran zu erinnern, dass die Welt NIEMALS die Kontrolle durch die khazarische Mafia gegen eine Kontrolle durch eine chinesische Mafia tauschen wird.
Der Westen wird ewig dankbar sein für die Hilfe, die asiatische Geheimgesellschaften in seinem Kampf geleistet haben, sich selbst aus der Kontrolle der satananbetenden khazarischen Mafia zu befreien. Wie wir zeigen werden, wird dieser Kampf in einem Sieg für die Menschheit enden.
Allerdings appellieren die Khazaren, die niemals unterschätzt werden sollten, an das Ego bestimmter chinesischer Anführer, indem sie ihnen die Rolle eines babylonischen Gottkönigs des Planeten Erde versprechen. Im Austausch für chinesische Unterstützung fallen viele chinesische Anführer darauf herein und träumen von einer chinesischen Diktatur über den ganzen Planeten.

RUSSIAN -- Бен Фулфорд 26 марта 2018


Бен Фулфорд 26 марта 2018 - Приходит время напомнить Китаю, где находится его место

Начавшаяся сегодня (26 марта 2018 года) торговля нефтяных фьючерсов китайским юанем, обеспеченным золотом, повсеместно рассматривается, как победа Китая в продолжающейся финансовой войне за контроль над планетой. Также это хорошее время, чтобы напомнить Китаю, что мир НИКОГДА не променяет контроль хазарской мафией на контроль китайской мафией.

Запад будет всегда благодарен за помощь, оказываемую азиатскими тайными обществами в борьбе за свою свободу с поклоняющейся сатане хазарской мафией. Как мы укажем далее, эта битва близится к своему завершению к победе человечества.

ITALIANO -- BENJAMIN FULFORD: 26:03:2018
È il momento di ricordare alla Cina la sua collocazione


26 marzo 2018Oggi (26 marzo 2018) è iniziata la collocazione dei futures sul petrolioscambiati con lo Yuan cinese basato sull'oro che è visto come una vittoria cinese nella guerra finanziaria in corso per il controllo del pianeta Terra. È anche un buon momento di ricordare alla Cina che il mondo non cambierà MAI il controllo dalla mafia khazarianna con quello della mafia cinese.

L'Occidente sarà eternamente grato per l'aiuto fornito dalle Società Segrete Asiatiche nella battaglia per liberarsi dal controllo della mafia khazariana adoratrice di satana. Come sottolineeremo, questa battaglia sta per finire con la vittoria dell'umanità.

Tuttavia, i Khazariani, che non dovrebbero mai essere sottovalutati, si appellano all'ego di certi leader cinesi promettendo loro il ruolo del dio-re babilonese del pianeta Terra. In cambio del sostegno cinese, molti leader cinesi stanno , per questo, cadendo e sognano una dittatura cinese su tutto il pianeta.

Monday, March 26, 2018

ENGLISH -- BENJAMIN FULFORD: 26:03:2018 -- FULL REPORT


It’s time to remind China of its place

March 26, 2018

The start today (March 26, 2018) of oil futures trading in gold-backed Chinese yuan is being widely seen as a Chinese victory in the ongoing financial war for control of the planet Earth.  It is also a good time to remind China that the world will NEVER swap Khazarian mafia control for Chinese mafia control.
The West will be eternally grateful for the help provided by Asian secret societies in its battle to free itself from the control of the satan-worshipping Khazarian mafia.  As we will point out, this battle is about to end in victory for humanity.
However, the Khazarians, who should never be underestimated, are appealing to the ego of certain Chinese leaders by promising them the role of Babylonian god-king of the planet Earth.  In exchange for Chinese support, many Chinese leaders are falling for this and dreaming of a Chinese dictatorship over the entire planet.
China thus needs to be reminded of a few things.  The first is that the West still has the power to entirely wipe China out of existence.  The White Dragon Society (WDS) and its allies fought hard to defeat a faction in the West that wanted to do exactly that.  Thus, instead of obliterating China, the West deliberately transferred its industrial and technical expertise in order to help China modernize and develop.  That’s because it was the right thing to do, and because the West wants Asian help in a campaign to end poverty and stop environmental destruction.  Also, China and other Asian countries were helped in their modernization because a deal between East and West for world peace is necessary to end the quarantine the planet earth is now under.  In other words, certain Chinese radical factions need to be reminded that the end goal is to achieve a win-win solution for everybody.
With that in mind, let us now look at the latest news in the ongoing battle for the planet Earth.  On this front, there is very serious brinkmanship going on between the U.S. and China in the run-up to the start of the Chinese Gold/Oil/Yuan (GOY) trading that is rightly being seen as a threat to the petrodollar and U.S. hegemony.
The U.S. reaction was to impose tariffs on $60 billion worth of Chinese imports and hire warmongering radical neocon John Bolton as National Security Adviser to U.S. President Donald Trump.  The U.S. message to China was clearly, “We will stop buying your stuff, cut off your Middle-East oil supply, and use North Korea as an excuse to start war.”  The Chinese reaction, in contrast, was to seek compromise and peaceful negotiation while reminding the U.S. side that it was fully prepared for any eventuality.
Despite the U.S. bluster, a quick look at the cards each side is holding makes it obvious China is likely to emerge as a pyrrhic victor in any trade war.  This can be seen by taking things to an extreme and imagining the U.S. stopping all trade with China, and China dumping all of its U.S. Treasury holdings.  Americans would see an immediate plunge in their living standards as they would lose access to cheap Chinese goods, while a plunging dollar would make imports from the rest of the world more expensive.  Also, it would take many years for the Americans to build factories to replace the goods it is used to getting from China, and the end result would be far more expensive.
China, for its part, would lose access to U.S. soybeans and grains, but would be able to replace these with supplies from sources like Russia and Brazil.  The loss of U.S. dollars earned through its trade surplus with America would also deprive China of a lot of the hard currency it has been using to enhance its power around the world.  However, it is likely that China has set up the GOY trading in part to have a ready substitute for the petrodollars it would lose in a trade war with the U.S.
It is interesting to note, by the way, that one of the most active traders in the first day of the Shanghai GOY trading was the Rothschild firm Glencore.  It is also interesting to note that “around 12 million barrels of Shanghai’s most-active September contract changed hands in the first 55 minutes of trade, more than the most-active contract for Brent.”
https://au.investing.com/news/commodities-news/oil-prices-fluctuate-amid-middle-east-tension-launch-of-shanghai-oil-futures-1061044
On the surface, thus it appears the Rothschilds and their Khazarian brethren were right to side with China against the U.S.  However, if you analyze things on a deeper level, a very different picture emerges.  In this one, the Rothschilds and their fellow Khazarian mafiosi face a catastrophic defeat.
In reality, Pentagon sources say the trade war with China “provides a cover for the U.S. military so that they can crash the stock market and …
confiscate trillions of dollars of stolen assets worldwide.”
“March madness began on March 23 as Trump ‘reluctantly’ signed the $1.3 trillion omnibus spending bill to fund the military so they can drain the swamp with covert and overt operations across the globe,” the Pentagon sources say.  The six-month omnibus bill gives Trump carte blanche so he can “fund any agency or program, or defund bad ones like the CIA or aid for Israel,” the sources explain.
“The 2,232-page omnibus spending bill, which nobody reads, actually provides tons of money for witnesses, GITMO, Diego Garcia, and it empowers and funds the Inspector General across the government to expose crimes of the cabal,” they say.
In addition, the “DOJ Inspector General report of 1.2M pages will reveal massive pedophilia, murder, extortion, corruption, treason, and sedition as Trump seeks the death penalty for drug traffickers like in Singapore,” the sources continue.
If anybody still has doubts that a purge has already begun at the highest levels, they should stop and think about the resignation of “pope maledict,” the abdication of a whole series of monarchs including the Emperor of Japan, the retirement of scores of U.S. senators and members of Congress, and the disappearance of people like George Soros and Bill Gates, etc.
Now there is a very visible attack taking place against Khazarian mafia control of Internet giants like Facebook and Google.  On this front, Pentagon sources say David Rockefeller grandson Mark Zuckerberg (Greenberg) “is going down for spying and insider trading just as Steve Wynn (Weinberg) was forced, finally, to sell all his shares.”  It should be noted that Wynn, the former finance chair of the Republican Party, owned the hotels used in the mass murder event and attempted assassination of Donald Trump in Las Vegas last October.
The purge in Europe is also continuing, with former French President Nicholas Sarkozy being formally charged last week with receiving illegal campaign financing from Libya.  Also, French Rothschild-slave President Emmanuel Macron is facing mass strikes and protests over his attempts to cut the wages of French workers in order to make his oligarch masters richer.
In Italy, meanwhile, the anti-establishment Northern League and Five Star Movement parties are close to forming a government that is certain to challenge the fascist EU and its Euro currency.
The Khazarian mafia, of course, have still not given up in their fanatical attempt to start World War 3.  In the past week they have been caught yet again fabricating poison gas attacks in Syria and the UK in an attempt to start war with Russia.
CIA sources are saying that the Khazarians blackmailed U.S. President Donald Trump to force him to hire radical neocon warmonger John Bolton as National Security Adviser.  These sources, as well as Pentagon sources, say Bolton is damaged goods who is being blackmailed with pedophilia charges.  However, the Pentagon sources say, “John Bolton may not last long and has a mandate to purge while the military runs the show.”
Also CIA sources are also saying a Khazarian mafia plan to replace Trump with Vice-President Mike Pence is doomed to fail because Pence is one of the people who is going to be arrested on pedophilia charges.
In any case, WDS sources say Bolton will serve a useful role to threaten war against Iran, and thus a cut-off of Middle-Eastern oil, as a card in negotiations with Asia over the new financial system.
Russian WDS members, for their part, note that Russia, along with its Turkish, Egyptian, and Iranian allies, holds a veto over any Western plan to cut off Middle-Eastern oil.  The Russians want world peace and friendly, law-based relations between nations, the sources say.  They will not fully trust the West until the warmongering Khazarians behind the fake gas attacks, etc. are all removed from power, they say.
On a final note, this writer was invited to a ceremony at the Japan Freemason headquarters near Tokyo Tower last week.  This is the first time he has ever participated in such an event.  The Freemasons invited him as a part of their new campaign to dispel misunderstandings about them by opening their doors to the public at large.  What this writer saw was a fairly innocuous ceremony.  Below is a photograph of that event.
Generally speaking, the Freemasons have had a big impact on Western history because influential people got to meet and know each other at their lodges.  For those who want to know more, the 97-minute video at the link below is a fairly good overview of what the Freemasons are all about.
https://www.youtube.com/watch?v=OlwsJWkgu7k&t=1s
As far as this writer is concerned, it is mostly accurate except for the bit where they claim the Illuminati does not exist.  The Illuminati are real and are divided into the Gnostic Illuminati, who are against bloodline rule, and the P2 Lodge Illuminati, who want a world government controlled by ancient Roman bloodlines.
In any case, it looks like the Freemasons support White Dragon Society and Asian Secret Society goals of world peace and friendship between peoples.


Friday, March 23, 2018

ENGLISH -- BENJAMIN FULFORD: 19:03:2018 -- FULL REPORT


March 19, 2018
The purge at the very tip top of the U.S. secret power structure is nearly complete, meaning a much larger purge is now about to take place, according to Pentagon, CIA, and other sources.  The top leadership of the White House, the CIA, the NSA, the FBI, the Pentagon, and other U.S. agencies is now composed almost entirely of white hats.  This means that a systematic purge of the lower ranks is now possible.  The result will be that in coming months people are going to find out just how horrific the crimes carried out by the Khazarian mafia really were.
Let’s remember, these so-called leaders of the West were actively trying to kill off 90% of the world’s population.  They have been caught manufacturing and spreading diseases like SARS, bird flu, ebola, etc.  They have been caught trying to cause mass starvation by spreading crop diseases and paying farmers to grow fuel instead of food.  They have been trying very hard to start World War 3.  They were behind mass murder incidents like 9/11 and Fukushima.  This is all proven fact.  What’s going to happen now is that the bulk of the world’s population will learn of this.
In the U.S., about one million people were actively involved in the plot to kill 90% of their fellow Americans and enslave the survivors, according to Japanese military intelligence.  These one million—who pretend to be Jews, Muslims, or evangelical Christians, etc., but who actively worship Satan—have been seeking refuge elsewhere on the planet but have failed to find it.
They have also been trying to get off the planet, according to both CIA and Pentagon sources.  “The cabal is stuck on earth, since the CERN portal was destroyed,” a Pentagon source says.  “What they say about CERN is correct,” a CIA source who has access to secret Antarctic bases confirms.  “The earth is on lockdown—no leaving and no entering.  The Zionist Khazarian cabal is trapped here.  They are being taken down,” the source continues.
To understand how scared the cabalists are, take a look at this video of Prince Bandar bin Khalid, one of the top 9/11 conspirators, committing suicide on March 12th in order to avoid facing justice after he was denied asylum by the UK.
“Prince Bandar-Bush was really taken out.  It was him, not a double, that slipped on a banana peel and went over the rail.  The actual meaning of this statement is that Bandar was assisted in his attempt to defy gravity.  He was mind-controlled by some type of mind-altering drug.  There will NOT be an autopsy,” is how a CIA source explains the incident.
Now, former U.S. President Barack Hussein Obama, also having been denied asylum by the UK, is asking the…
Japanese government for protection, according to members of the Japanese royal family and CIA sources.  The Japanese have been advised by the U.S. military to say no.  In any case, the man Obama was counting on for protection, Khazarian slave Prime Minister Shinzo Abe, “will be stepping down within the next two weeks.  He is in deep dog poop now.  You are aware of the faulty steel sold to the U.S. military.  The military vehicles will crack and break up on impact with incoming projectiles.  They were sold defective low-grade steel on purpose.  Bye-bye, Abe,” is what a CIA source in Asia had to say about Obama’s would-be protector.
However, the White Dragon Society may provide Obama with protection if he agrees to appear at the Foreign Correspondents Club of Japan and tell the world the truth about things like Malaysian Air Flight 370/17, who his real father was, who put him in power, etc.
Obama is seeking shelter because everybody who was protecting him in the U.S. power structure is being fired, arrested, or killed.  U.S. Secretary of State Rex Tillerson’s last mission was to go to Kenya to tell the government there not to shelter Obama, say Pentagon sources.
Tillerson himself was fired last week was because he went along with the patently false cabal claim that Russia was using poison gas to kill dissidents in the UK, the sources say.  Prime Minister Theresa May of the UK, President Emmanuel Macron of France, and Chancellor Angela Merkel of Germany all revealed their cabal affiliation last week by going along with the latest blame-everything-on-Russia scheme.
The real reason Sergei Skripal was poisoned was because he was about to give evidence linking Hillary Clinton and the U.S. Democratic Party to attempts to smear U.S. President Donald Trump, Russian FSB sources say.
A Google whistleblower, meanwhile, says that Google has been using the “Russian agent” label to try to ban journalists and whistleblowers who go against their mind-control agenda.
The above-mentioned CIA source with Antarctic base access, meanwhile, has a much more esoteric explanation for the hysterical cabal Russia-bashing.  According to him, Russian President Vladimir Putin has shut down three “stargates” that were located in Syria.  “Putin is in charge of the stargates there, and this is what really pisses off the cabal.  He will not let them be used to escape Judgment Day,” he says.
As usual with this sort of X-Files type information, I write what the sources tell me and let readers discern for themselves what is really going on.  All I can confirm is that the planet is definitely under quarantine.
In any case, now that Tillerson and his bagman Steve Goldstein have been fired, the new Secretary of State Mike Pompeo, armed with knowledge of CIA operations, is going to oversee an “even further” purge of the State Department, Pentagon sources say.  The FBI and the U.S. Congress are also investigating criminal activity by the State Department and its former head John Kerry, the sources add.
The CIA itself is undergoing a major purge now that it is under U.S. military control.  “The new CIA Director, Gina Haspel, is a feared operative who will now purge the Bush faction, neocons, and other traitors,” the Pentagon sources say.  Here is what a CIA colleague has to say about Haspel:  “She is quiet and low-key—not outspoken or a big-mouth, as we say.  Her eyes were very focused and intense.  I sensed a highly intelligent woman who kept her real mission to herself.”  This source says she will probably be taking her scalpel to CIA “black sites” that handle drugs, off-books weapons transfers, money laundering, and the like.
The FBI and the Justice Department are also going to see a purge of cabal operatives, multiple sources agree.  “The firing of Deputy FBI Director Andy McCabe is just the beginning, as heads will roll with a FEMA order for 16,000 guillotine blades,” a Pentagon source ominously declares.  Presumably he was referring to the widely reported guillotines ordered by the cabal, presumably for use against Americans.
Another reason for the anger against the cabal inside the U.S. military and the agencies is the 800,000 children reported missing each year in the United States (according to the National Center for Missing and Exploited Children).  By contrast, China, with four times the population, has 20,000 children go missing each year, according to the U.S. State Department.  This means that U.S. children are 160 times more likely than Chinese children to vanish.  While a lot of the missing children are found, many vanish forever.  There are multiple insiders who have testified they are raped, murdered, and eaten by cabalists.
To deal once and for all with this horrific secret takeover of the United States by a murderous cabal, the U.S. military is recalling many retired generals and officers to active duty, Pentagon sources say.  Among those now back in active duty are Mike Pompeo, special counsel Robert Mueller, and many others, the sources say.
The signs are now everywhere that the Khazarian cabalists will now finally have to face justice.  This writer has long pushed for South African-style truth and reconciliation, but it looks like that will not be forthcoming for many at the top of this secret power structure.  Their crimes were just too horrific.
On a final note this week, CIA sources are telling us that Tesla Motors’ Elon Musk is a money laundering agent for the Pentagon.  That might explain a lot of the strangeness surrounding that company, such as the reports from multiple sources that it was Musk who was really behind the North Korean missile crisis.  It means that the Pentagon, via Musk and Tesla, was using North Korean nuclear missiles as a bargaining tool in negotiations with China.  The latest is the news that Tesla is hiring staff from the satirical news site The Onionfor some sort of secret project.

These days, of course, it’s hard to tell the difference between what The Onion is reporting and what so-called mainstream media companies like CNN are reporting.  Maybe the Pentagon is planning to finish off the last shreds of the Khazarian corporate media’s credibility by putting them under Onion management.  As the saying goes, “sometimes the truth is stranger than fiction.”  We are entering weird times, but it is looking like a good sort of weird.
 Source: Antimatrix.org
By the kind courtesy of Benjamin Fulford/White Dragon Society the remainder of this article is available to readers on next Thursday.
Translations will be posted immediately upon arrival.

ITALIANO -- BENJAMIN FULFORD: 19:03:2018 Il mondo sta per scoprire quanto siano orribili i crimini della mafia khazariana

19 Marzo 2018


L'epurazione del grado più alto della struttura del potere segreto degli Stati Uniti è quasi completa, il che significa che una epurazione molto più ampia sta per avere luogo, secondo fonti del Pentagono,  CIA e altre. I massimi vertici della Casa Bianca, della CIA, dell'NSA, dell'FBI, del Pentagono e di altre agenzie statunitensi sono ora composti quasi interamente da white hats. Ciò significa che ora è possibile una sistematica eliminazione dei ranghi inferiori. Il risultato sarà che nei prossimi mesi le persone scopriranno quanto siano orribili i crimini compiuti dalla mafia khazariana.

Ricordiamo, che questi cosiddetti leader dell'Occidente stavano attivamente cercando di ammazzare il 90% della popolazione mondiale. Sono stati catturati mentre producevano e diffondevano malattie come la SARS, l'influenza aviaria, l'ebola, ecc. Sono stati catturati cercando di causare l'inedia di massadiffondendo malattie nelle colture e pagando gli agricoltori per trasformare le coltivazioni di cibo in carburante. Hanno cercato in molti modi di iniziare la terza guerra mondiale. Erano coinvolti inincidenti di omicidi di massa come l'11 settembre e Fukushima. Questo è stato fatto e provato. Quello che succederà ora è che la maggior parte della popolazione mondiale ne verrà a conoscenza.

 

ARRIVING IN CHINA

Ver a imagem de origemKriegsgefangenenlager in Amerika


Von Larry Romanoff, 02. Juni 2020

Übersetzung: K.R.

*

Hinweis an die Leser: In Anbetracht der immensen Bedeutung dieses Themas leiten Sie diesen Artikel bitte über Ihren E-Mail-Verteiler weiter und posten Sie ihn in Ihren Blogs, Internetforen usw., mit der Bitte, dass jeder, der irgendwelche Details oder Familiengeschichten kennt, die Licht auf diese Ereignisse werfen könnten, diese bitte direkt an den Autor unter 2186604556@qq.com weiterleitet.


DEUTSCH ENGLISH ESPAÑOL ITALIANO NEDERLANDS PORTUGUÊS SVENSKA

Diese Geschichte hat alle Voraussetzungen, um sich für eine Verschwörungstheorie zu qualifizieren und macht vielleicht keinen Sinn für Sie ohne einige Hintergrundinformationen über den Zusammenhang.

Bevor die USA in den Ersten Weltkrieg eintraten, wurde eine enorme, jahrelange antideutsche Propagandakampagne von der Creel-Kommission entfesselt, die von Walter Lippman und Edward Bernays geleitet wurde, letzterer war ein Neffe von Sigmund Freud. (1) (2) Die öffentliche Literatur griff alles Deutsche in Amerika an, auch Schulen und Kirchen. In vielen Schulen wurde den "reinen Amerikanern" verboten, die deutsche Sprache zu unterrichten, und die Verwalter wurden aufgefordert, "alle illoyalen Lehrer", also alle Deutschen, zu entlassen. Die Namen unzähliger Städte wurden geändert, um ihren deutschen Ursprung zu eliminieren: Berlin, Iowa wurde zu Lincoln, Iowa. Deutsche Lebensmittel und Namen von Gerichten wurden aus den Restaurants verbannt; Sauerkraut wurde zu "Freiheitskraut", Dackel wurden zu "Freiheitshunden" und Deutsche Schäferhunde zu "Elsässern".

LESEN MEHR

bf pic

APPEAL


APPEAL TO THE LEADERS OF THE NINE NUCLEAR WEAPON STATES

(China, France, India, Israel, North Korea, Pakistan, Russia, the United Kingdom and the United States)

中文 DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIAN PORTUGUESE RUSSIAN SPANISH


Larry Romanoff,

contributing author

to Cynthia McKinney's new COVID-19 anthology

'When China Sneezes'

When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis

manlio +maria

上海的月亮

World Intellectual Property Day (or Happy Birthday WIPO) - Spruson ...


LARRY ROMANOFF on CORONAVIRUS

Read more at Moon of Shanghai

V.P. 2007

EN video comitato

20 questions to Putin


President of Russia Vladimir Putin:

Address to the Nation

Address to the Nation.

Erdogan


Imagem

00
PT -- VLADIMIR PUTIN na Sessão plenária do Fórum Económico Oriental

Excertos da transcrição da sessão plenária do Fórum Económico Oriental

Joint news conference following a Normandy format summit

https://tributetoapresident.blogspot.com/2019/12/joint-news-conference-following.html

Joint news conference following the Normandy format summit.

irmãos de armas


Legendado em PT. Clicar em CC, escolher PT.

índice


“Copyright Zambon Editore”

PORTUGUÊS

GUERRA NUCLEAR: O DIA ANTERIOR

De Hiroshima até hoje: Quem e como nos conduzem à catástrofe

ÍNDICE

TRIBUTE TO A PRESIDENT


NA PRMEIRA PESSOA

Um auto retrato surpreendentemente sincero do Presidente da Rússia, Vladimir Putin

CONTEÚDO

Prefácio

Personagens Principais em 'Na Primeira Pessoa'

Parte Um: O Filho

Parte Dois: O Estudante

Parte Três: O Estudante Universitário

Parte Quatro: O Jovem especialista

Parte Cinco: O Espia

Parte Seis: O Democrata

Parte Sete: O Burocrata

Parte Oito: O Homem de Família

Parte Nove: O Político

Apêndice: A Rússia na Viragem do Milénio


The Putin interviews


The Putin Interviews
by Oliver Stone (
FULL VIDEOS) EN/RU/SP/FR/IT/CH


http://tributetoapresident.blogspot.com/2018/07/the-putin-interviews-by-oliver-stone.html
Followers