FREE JULIAN ASSANGE

 

CROATIAN   ENGLISH   GREEK   NEDERLANDS   POLSKI   PORTUGUESE   ROMANIAN  SPANISH  РУССКИЙ

What part will your country play in World War III?

By Larry Romanoff

The true origins of the two World Wars have been deleted from all our history books and replaced with mythology. Neither War was started (or desired) by Germany, but both at the instigation of a group of European Zionist Jews with the stated intent of the total destruction of Germany. The documentation is overwhelming and the evidence undeniable. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

That history is being repeated today in a mass grooming of the Western world’s people (especially Americans) in preparation for World War IIIwhich I believe is now imminent

READ MORE

 
 

Tuesday, June 2, 2020

NL -- BENJAMIN FULFORD: 01:06:2020


Zionistische Pandemie + Plan voor Rellen spatten uiteen
1 mei 2020
Het lange termijn plan beraamd door de Satanische Zionisten om miljarden mensen te doden, spat uiteen na de mislukking van hun rellen en hun nep pandemie. Nu zijn de strijdkrachten en de geheime diensten van de wereld actief bezig ze op te sporen, volgens meerdere bronnen, inclusief officiële overheidsverklaringen.
“Het geweld teweeggebracht en uitgevoerd door Antifa en nog andere soortgelijke groepen in verband met de rellen is binnenlands terrorisme en zal dienovereenkomstig worden behandeld”, zegt Minister van Justitie William Barr.  https://www.justice.gov/opa/pr/attorney-general-william-p-barrs-statement-riots-and-domestic-terrorism

“Dat omvat ook het gebruik van onbeperkte macht van ons leger en vele arrestaties”, tweette President Donald Trump.
Gerechtelijke onderzoeken tonen dat de rellen in Hong Kong, net als de rellen in de V.S., worden gefinancierd door dezelfde Satanisten die wanhopig proberen om een derde wereldoorlog op gang te brengen tussen de V.S. en China. Gangsters met hun basis in Taiwan hebben het werk van de Zionisten aangenomen en financierden deze rellen via een synagoge van Satan in Vancouver, Canada en heroïne dealende gangsters in Hong Kong, volgens bronnen van Aziatische geheime genootschappen.
De nederlaag bespeurend, knijpen hooggeplaatste insiders in de Cabal (Ka (spirit) ballah (van de god Ba’al=Set=Satan) er nu tussenuit zoals te zien is in het volgende epistel dat ons werd toegezonden door een dissident lid van de Rockefeller familie:
“In 2009 werd een schokkende bijeenkomst georganiseerd door Bill Gates en David Rockefeller in het New York huis van de president van de Rockefeller Universiteit. Andere gasten van deze bijeenkomst van miljardairs waren: Warren Buffet, George Soros, Ted Turner en Oprah Winfrey. Geen van hen verzette zich tegen de gestelde doelen van deze bijeenkomst. Die waren: het uitvoeren van massale abortussen in de derde wereld en massale rasveredelingsmethoden (elektronische oorlogvoering, chemische oorlogvoering en biologische oorlogvoering) in de eerste wereld om de wereldbevolking van 7 miljard te reduceren tot 1 miljard. Een inspanning waarvan de consequenties de levensduur van de deelnemers ver te boven zouden gaan, maar bedoeld was als hun “nalatenschap” aan de wereld. Wie er ook zou sterven in het proces was (en is) hun zaak niet.”
Hoe dan ook, net zoals brandstichters soms zichzelf in brand steken, hebben deze keer de rellen die werden uitgelokt een averechtse uitwerking op de cabal. Pentagon-bronnen merken op dat:
“Relschoppers in LA zich richten op Joodse wijken, Joodse winkels plunderen en synagogen bespuiten met ‘fuck Israël’ en ‘een vrij Palestina’ aangezien AIPAC (American Israël Public Affairs Committee) werd gedwongen om hun conferentie van Maart 2021 al negen maanden ervoor te cancelen.”
Wat deze relschoppers moeten begrijpen is dat de synagogen van Satan niet de Joden vertegenwoordigen maar de Joden juist gebruiken als afleiding; net zoals de matador zijn cape gebruikt in een stierengevecht. Vergeet niet dat de Joden de belangrijkste slachtoffers zijn geweest van het geheime Satanisch Zionistische plan dat nu aan het instorten is.
Met dat in gedachten, merken we op dat de Pentagon-bronnen berichten dat de Israëlische kolonie van gehersenspoelde Europeanen in ernstige problemen zit aangezien:
“De EU bereid is om anti-Israëlische sancties op te leggen aangezien [de Duitse Bondskanselier Angela] Merkel een boycot leidde van de G7 summit en Zionistische overlopers Hongarije en Oostenrijk wellicht onder druk zijn gezet om Europa op de eerste plaats te zetten om Europa weer Groot te Maken.”
De bronnen zeggen ook:
“Trump leidt wellicht van achter de schermen als EU sancties leiden tot sancties van de G20 en zelfs van de VN. Net zoals het aan de grond zetten van de 737 max, deed Trump dat pas na de EU, en zo … zijn de dagen van een Israël dat boven de wet staat over.”
Herinner je je nog dat de communistische marionetten regeringen van Oost Europa vielen kort nadat de mensen zich realiseerden dat de USSR ze niet zou steunen. Daarom zal Israël zonder de steun van de V.S. geen andere keus hebben dan te stoppen met hun genocide, bijgelovige, messiaanse gedrag.
De Britse MI6 geheime dienst rapporteert dat de situatie leidt tot “oorlogstijd diplomatie van zeer hoge kwaliteit en…
een extreem delicate materie. Dit gebeurt op een moment in de geschiedenis van de beschaving waarop de as tussen het oosten en het westen in zijn meest broze staat is en onze analyse wijst er op dat een langer voortdurende verslechtering zou resulteren in thermonucleaire oorlogvoering. Daarom zetten we ons zo in voor de verrichtingen van de White Hats en de Golden Dragon familie.” Wij zullen hun aanbod [van onbeperkte financiering] in overeenstemming brengen met onze technologie [het kwantum financiële systeem].”
MI6 refereert aan het contact op hoog niveau dat gaande is tussen de Golden Dragon familie, de Europese bloedlijnen en de Gnostische Illuminatie om het vrijmaken van vrijwel onbeperkte financiering voor de planeet te regelen. “Wij vinden het delen van informatie en geheime diplomatieke samenwerking erg bemoedigend. Dit is geschiedenis- veranderend materiaal zoals je weet”, zeggen de MI6-bronnen.
Een senior MI6-bron gaf ons ook enige informatie over wat er aan de hand is met de Koningin:
“Er is een nepnieuws verhaal in omloop en sommige verdedigers ervan zijn zelfs opgedoken op je eigen berichtensite… wat het vuur van de achterdocht en het wantrouwen aanwakkerde. Er was een incident van vandalisme bij de poort van Buckingham Palace. Een van de wapenschilden werd beschadigd en verwijderd om te worden hersteld. Einde verhaal.
De Koningin verblijft op Windsor Castle met haar gemaal de Duke of Edinburgh. De locatie maakt het mogelijk dat ze beiden rust en ruimte hebben terwijl ze ook afstand kunnen bewaren zolang de ziekte rondwaart door de afwezigheid van een goedgekeurde behandeling.
De Koningin droeg burgerkleding tijdens de laatste Staatsopening van het Parlement omdat het zowel economisch als gerieflijk was – het evenement valt samen met andere gebeurtenissen in Hare Majesteits agenda. Einde verhaal.
Er zit geen waarheid en ook geen basis in welke roddel ook die rond zoemt. De Koningin is de Koningin en daarmee uit. Ik ben in dagelijks contact met zowel haar als Sir Alex Younger en zoals je weet werken we heel hard in extreem gevaarlijke omstandigheden ten voordele van vele miljarden mensen. Ik persoonlijk word voor mijn aandeel daarin zelfs niet betaald. Ik hoop dat dit de zaak duidelijk maakt.”
Onderstaande foto’s werden toegestuurd als bewijs:
image.png image.png

“Dit is de poort die is gerepareerd. Het nepnieuws verhaal heeft deze foto gefotoshopt en het nepzegel van een gewone man en een huichelaar eraan toegevoegd, enz.”
Ook wat Hong Kong betreft zegt MI6:
“Wij zullen het aan China overlaten om de chaos in Hong Kong op te lossen en ze er gewoon aan te herinneren dat het “Een Land Twee Systemen” nalatenschap zoals wij samen zijn overeengekomen is onderworpen aan internationaal recht. We zullen ons niet bij een argument laten betrekken dat door anderen ergens anders is gecreëerd.”
Oké, laten we dan nu teruggaan naar de rellen in de V.S. Wat daar heel interessant aan is, is hoe de crisisacteurs zoals George Floyd direct aan het licht worden gebracht. Aangezien dit door andere sites op grote schaal wordt verborgen, zullen we alleen een paar foto’s tonen, de een van Jim Stone Freelance en de ander van We Are Change.
image.png image.png


We hebben hier ook een video van een Zionistische agent die betrapt werd bij het financieren van de rellen.  https://www.bitchute.com/video/PiBS52P7Rds0/
Waaraan het leger en de geheime diensten moeten denken bij het confronteren van deze criminelen is dat ze werken volgens lange termijn plannen, sommige daarvan dateren letterlijk eeuwen terug. Daarom is een onvoorspelbaar, hier-en-nu, voortdurend offensief essentieel om ze voor eens en altijd te verslaan. Het antwoord, zoals altijd, is: volg de geldstromen. Dit betekent het binnenvallen van de stichtingen die de Fortune 500 bedrijven bezitten en de eigenaars ervan arresteren. Dit omvat natuurlijk de Soros mensen, de Rothschilds en de andere gebruikelijke verdachten.
Hier in Japan hebben we het bureau van het Japanse cabinet en het kantoor van het Tokyo-bestuur gebeld om ze te vragen of ze feitelijk bevestiging hadden gekregen dat het COVID-19 virus toch bestaat. Wat de daarop volgende gerechtelijke onderzoeken openbaarden was dat alle “positieve COVID-19” testresultaten kwamen van zwendelende test- faciliteiten die werden gefinancierd door het Hedgefonds KKR. De boodschap aan KKR: U hebt 48 uur om uw mensen uit Japan te verwijderen voordat ze worden opgespoord en gedood.  https://www.kkr.com/businesses/private-equity
De Japanse overheid is tot de slotsom gekomen dat COVID-19 niet bestaat. Als je dit nog steeds moeilijk kunt geloven, kijk dan eens naar onderstaande chart die een scherpe daling te zien geeft in longontstekingsdoden in 2020. Statistieken tonen dat de daling in longontstekingsdoden ruwweg gelijk is aan het zogenaamde COVID-19 sterftecijfer. Daarom heeft Japan zijn neppandemie-maatregelen per 1 juni opgeheven. De rest van de wereld zou moeten volgen.

image.png

De Japanners hebben echter ook geconcludeerd dat elektromagnetische aanvallen met lagere 5G magnetron-golven wel veel schade veroorzaakten, speciaal in Wuhan, China. Stel je voor: iets dat veel zwakker is dan de ontdooistand van je magnetron maar dan wel 24 uur per dag en je hebt het beeld. Daarom vraagt de Japanse overheid aan alle onafhankelijke administratieve bedrijven en door de overheid aangestelde bedrijven om goed te kijken naar de veiligheidsrisico’s bij de aanschaf van telecommunicatie apparatuur. Nogmaals: andere landen schenk hier alsjeblieft aandacht aan.
Algemeen kan worden gesteld: de samenzwering die wordt onthuld dateert van ten minste 1975 en omvat het gebruik van een pandemie om de bevolking te reduceren. Het was ook bedoeld als een excuus om de overlevenden te dwingen zich te laten vaccineren met microchips die verbonden moesten worden met een digitale portemonnee en 5G mind control. Dit was het systeem van volledige slavernij dat de Cabal aan de man probeerde te brengen. Het klinkt krankzinnig maar feiten-verificatie zal bevestigen dat dit waar is. Je kunt je bevestiging ervan beginnen met deze links en daarna te kijken naar Jared Kushner en zijn 666 Fifth Avenue “Lucent technologies” menselijk micro-chipping project.  https://www.msn.com/en-us/news/us/in-a-pandemic-no-one-wants-to-touch-it-why-cash-has-become-the-new-typhoid-mary/ar-BB14JKPr
On a final note this week, we note that SpaceX had an explosive failure last week as well as a successful launch of Astronauts to the international space station.
Tot slot deze week merken we op dat SpaceX vorige week een explosieve storing had maar ook een succesvolle lancering van astronauten naar het internationale ruimtestation.  https://twitter.com/bubbaprog/status/1266451354861686784
Ons is verteld door esoterische bronnen dat mensen in een lage ruimtebaan zijn toegestaan maar dat ze niet buiten het bereik van de planeet mogen. Buiten het bereik van de planeet wordt pas toegestaan wanneer de crisis op de planeet is opgelost. Dit betekent: een einde aan armoede, een halt aan milieuvernietiging en het bereiken van wereldvrede. Dit is iets dat de mensheid met de juiste wilskracht binnen enkele maanden tot stand zou kunnen brengen. Daarom zijn de onderhandelingen tussen de Golden Dragon familie en de Westerse machten zo belangrijk.
Zoals altijd gebeurt er heel veel dat we niet kunnen rapporteren vanwege veiligheidsredenen, maar wees ervan verzekerd dat de goede kant wint.


 

ARRIVING IN CHINA

Ver a imagem de origemKriegsgefangenenlager in Amerika


Von Larry Romanoff, 02. Juni 2020

Übersetzung: K.R.

*

Hinweis an die Leser: In Anbetracht der immensen Bedeutung dieses Themas leiten Sie diesen Artikel bitte über Ihren E-Mail-Verteiler weiter und posten Sie ihn in Ihren Blogs, Internetforen usw., mit der Bitte, dass jeder, der irgendwelche Details oder Familiengeschichten kennt, die Licht auf diese Ereignisse werfen könnten, diese bitte direkt an den Autor unter 2186604556@qq.com weiterleitet.


DEUTSCH ENGLISH ESPAÑOL ITALIANO NEDERLANDS PORTUGUÊS SVENSKA

Diese Geschichte hat alle Voraussetzungen, um sich für eine Verschwörungstheorie zu qualifizieren und macht vielleicht keinen Sinn für Sie ohne einige Hintergrundinformationen über den Zusammenhang.

Bevor die USA in den Ersten Weltkrieg eintraten, wurde eine enorme, jahrelange antideutsche Propagandakampagne von der Creel-Kommission entfesselt, die von Walter Lippman und Edward Bernays geleitet wurde, letzterer war ein Neffe von Sigmund Freud. (1) (2) Die öffentliche Literatur griff alles Deutsche in Amerika an, auch Schulen und Kirchen. In vielen Schulen wurde den "reinen Amerikanern" verboten, die deutsche Sprache zu unterrichten, und die Verwalter wurden aufgefordert, "alle illoyalen Lehrer", also alle Deutschen, zu entlassen. Die Namen unzähliger Städte wurden geändert, um ihren deutschen Ursprung zu eliminieren: Berlin, Iowa wurde zu Lincoln, Iowa. Deutsche Lebensmittel und Namen von Gerichten wurden aus den Restaurants verbannt; Sauerkraut wurde zu "Freiheitskraut", Dackel wurden zu "Freiheitshunden" und Deutsche Schäferhunde zu "Elsässern".

LESEN MEHR

bf pic

APPEAL


APPEAL TO THE LEADERS OF THE NINE NUCLEAR WEAPON STATES

(China, France, India, Israel, North Korea, Pakistan, Russia, the United Kingdom and the United States)

中文 DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIAN PORTUGUESE RUSSIAN SPANISH


Larry Romanoff,

contributing author

to Cynthia McKinney's new COVID-19 anthology

'When China Sneezes'

When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis

manlio +maria

上海的月亮

World Intellectual Property Day (or Happy Birthday WIPO) - Spruson ...


LARRY ROMANOFF on CORONAVIRUS

Read more at Moon of Shanghai

V.P. 2007

EN video comitato

20 questions to Putin


President of Russia Vladimir Putin:

Address to the Nation

Address to the Nation.

Erdogan


Imagem

00
PT -- VLADIMIR PUTIN na Sessão plenária do Fórum Económico Oriental

Excertos da transcrição da sessão plenária do Fórum Económico Oriental

Joint news conference following a Normandy format summit

https://tributetoapresident.blogspot.com/2019/12/joint-news-conference-following.html

Joint news conference following the Normandy format summit.

irmãos de armas


Legendado em PT. Clicar em CC, escolher PT.

índice


“Copyright Zambon Editore”

PORTUGUÊS

GUERRA NUCLEAR: O DIA ANTERIOR

De Hiroshima até hoje: Quem e como nos conduzem à catástrofe

ÍNDICE

TRIBUTE TO A PRESIDENT


NA PRMEIRA PESSOA

Um auto retrato surpreendentemente sincero do Presidente da Rússia, Vladimir Putin

CONTEÚDO

Prefácio

Personagens Principais em 'Na Primeira Pessoa'

Parte Um: O Filho

Parte Dois: O Estudante

Parte Três: O Estudante Universitário

Parte Quatro: O Jovem especialista

Parte Cinco: O Espia

Parte Seis: O Democrata

Parte Sete: O Burocrata

Parte Oito: O Homem de Família

Parte Nove: O Político

Apêndice: A Rússia na Viragem do Milénio


The Putin interviews


The Putin Interviews
by Oliver Stone (
FULL VIDEOS) EN/RU/SP/FR/IT/CH


http://tributetoapresident.blogspot.com/2018/07/the-putin-interviews-by-oliver-stone.html
Followers