FREE JULIAN ASSANGE

 

CROATIAN   ENGLISH   GREEK   NEDERLANDS   POLSKI   PORTUGUESE   ROMANIAN  SPANISH  РУССКИЙ

What part will your country play in World War III?

By Larry Romanoff

The true origins of the two World Wars have been deleted from all our history books and replaced with mythology. Neither War was started (or desired) by Germany, but both at the instigation of a group of European Zionist Jews with the stated intent of the total destruction of Germany. The documentation is overwhelming and the evidence undeniable. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

That history is being repeated today in a mass grooming of the Western world’s people (especially Americans) in preparation for World War IIIwhich I believe is now imminent

READ MORE

 
 

Monday, February 25, 2019

NL -- VLADIMIR POETIN: Fragment van de Presidentiële toespraak tot de Federale Vergadering


Fragment van de Presidentiële toespraak tot de Federale Vergadering
De president van Rusland bracht richte zijn toespraak tot de Federale Vergadering. De ceremonie vond plaats in Gostiny Dvor.
Moscow, February 20, 2019 13:30
President van Rusland, Vladimir Poetin:
Collega's, Rusland is en blijft een soevereine en onafhankelijke staat. Dit is een gegeven. Het zal dat zijn of simpelweg ophouden te bestaan. We moeten dit duidelijk begrijpen. Zonder soevereiniteit kan Rusland geen staat zijn. Sommige landen kunnen dit, maar niet Rusland.
Het bouwen van relaties met Rusland betekent samenwerken om oplossingen te vinden voor de meest complexe zaken in plaats van te proberen oplossingen op te leggen. We maken geen geheim van onze prioriteiten voor het buitenlands beleid. Deze omvatten het versterken van vertrouwen, het tegengaan van wereldwijde bedreigingen, het bevorderen van samenwerking in de economie, handel, onderwijs, cultuur, wetenschap en technologie, en het faciliteren van contacten van mens tot mens. Deze principes vormen de basis van ons werk binnen de VN, het Gemenebest van Onafhankelijke Staten, evenals binnen de Groep van 20, BRICS en de Shanghai Cooperation Organization.
Wij geloven in het belang van het bevorderen van nauwere samenwerking binnen de Unie, Rusland en Wit-Rusland (Belarus), met inbegrip van nauwe buitenlandse politiek en economische coördinatie. Samen met onze integratiepartners in de Euraziatische Economische Unie zullen we doorgaan met het creëren van gemeenschappelijke markten en stimuleringsinspanningen. Dit omvat het implementeren van de beslissingen om de activiteiten van de EAEU te coördineren met China's Belt and Road-initiatief op weg naar een groter Euraziatisch partnerschap.
De gelijkwaardige en wederzijds bevordelijke betrekkingen van Rusland met China dienen op dit moment als een belangrijke factor van stabiliteit in internationale aangelegenheden en in termen van Euraziatische veiligheid, en biedt een model van productieve economische samenwerking. Rusland hecht veel belang aan het realiseren van het potentieel van het bijzondere bevoorrechte strategische partnerschap met India. We zullen de politieke dialoog en de economische samenwerking met Japan blijven bevorderen. Rusland staat klaar om met Japan te werken aan het vinden van wederzijds aanvaardbare voorwaarden voor het ondertekenen van een vredesverdrag. We zijn voornemens de banden met de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten te versterken.
We hopen ook dat de Europese Unie en de grote Europese landen eindelijk daadwerkelijke stappen zullen nemen om de politieke en economische betrekkingen met Rusland weer op de rails te krijgen. Mensen in deze landen kijken uit naar samenwerking met Rusland, waaronder bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen en Europese bedrijven in het algemeen. Het spreekt voor zich dat dit onze gemeenschappelijke belangen dient.
De unilaterale terugtrekking van de VS uit het INF-verdrag is de meest urgente en meest besproken kwestie in de Russisch-Amerikaanse betrekkingen. Dit is waarom ik gedwongen ben er meer over te praten. Er zijn inderdaad sinds de ondertekening van het Verdrag in 1987 serieuze veranderingen in de wereld doorgevoerd. Veel landen hebben deze wapens ontwikkeld en verder ontwikkeld, maar niet Rusland of de VS - we hebben onszelf in dit opzicht beperkt tot onze eigen vrije wil. Het is begrijpelijk dat deze stand van zaken vragen oproept. Onze Amerikaanse partners hadden het zo eerlijk moeten zeggen in plaats van vergezochte beschuldigingen tegen Rusland te maken om hun unilaterale terugtrekking uit het Verdrag te rechtvaardigen.
Het zou beter zijn geweest als ze hadden gedaan wat ze in 2002 deden toen ze afstand deden van het ABM-verdrag en dat open en eerlijk deden. Of dat goed of slecht was, is een andere zaak. Ik denk dat het slecht was, maar ze deden het en dat is dat. Ze hadden dit keer ook hetzelfde moeten doen. Wat doen ze in werkelijkheid? Ten eerste schenden ze alles, dan zoeken ze excuses en wijzen ze een schuldige aan. Maar ze mobiliseren ook hun satellieten die voorzichtig zijn maar nog steeds geluiden maken ter ondersteuning van de VS. Aanvankelijk begonnen de Amerikanen middellangeafstandsraketten te ontwikkelen en te gebruiken, en noemden ze deze "doelraketten" voor raketverdediging. Toen begonnen ze Mk-41 universele lanceersystemen in te zetten die aanvallend gevecht gebruik van Tomahawk middellange afstand kruisraketten mogelijk maken.
Ik spreek over dit en gebruik mijn tijd en die van jullie omdat we moeten reageren op de beschuldigingen die op ons zijn gericht. Maar nadat ik alles had gedaan wat ik zojuist heb beschreven, negeerden de Amerikanen openlijk en flagrant de bepalingen van de artikelen 4 en 6 van het INF-Verdrag. Volgens item 1, artikel VI (ik citeer): "Elke partij verwijdert alle middellange afstandsraketten en de draagraketten van dergelijke raketten ... zodat ... geen van deze raketten, draagraketten ... door een van beide partijen in bezit zal zijn" Paragraaf 1 van Artikel VI bepaalt dat (en ik citeer) "bij de inwerkingtreding van het Verdrag en daarna, mag geen van beide partijen een middellangeafstandsraket produceren of testen, of enige fasen of lanceerinrichtingen van dergelijke raketten mag produceren." Einde van het citaat.
Met behulp van middellange afstandsdoelraketten en het inzetten van draagraketten in Roemenië en Polen die geschikt zijn voor het lanceren van Tomahawk-kruisraketten, hebben de VS deze bepalingen van het Verdrag openlijk geschonden. Ze deden dit enige tijd geleden. Deze draagraketten zijn al gestationeerd in Roemenië en er gebeurt niets. Het lijkt erop dat er niets gebeurt. Dit is zelfs vreemd. Dit is helemaal niet vreemd voor ons, maar mensen zouden in staat moeten zijn het te zien en begrijpen.
Hoe evalueren we de situatie in deze context? Ik heb dit al gezegd en ik wil herhalen: Rusland is niet van plan - dit is erg belangrijk, ik herhaal dit expres - Rusland is niet van plan om als eerste dergelijke raketten in Europa in te zetten. Als ze echt worden gebouwd en geleverd aan het Europese continent, en de Verenigde Staten hebben plannen hiervoor, we hebben tenminste niet anders gehoord, het zal de internationale veiligheidssituatie dramatisch verergeren en een ernstige bedreiging voor Rusland vormen, omdat sommige van deze raketten Moskou in slechts 10-12 minuten kunnen bereiken. Dit is een zeer serieuze bedreiging voor ons. In dit geval zullen we gedwongen worden, ik zou dit willen benadrukken, we zullen gedwongen worden om te reageren met toonbeeld of asymmetrische acties. Wat betekent dit?
Ik zeg dit nu direct en open, zodat niemand ons later iets kan verwijten, zodat het van tevoren iedereen duidelijk zal zijn wat hier wordt gezegd. Rusland zal worden gedwongen wapens te maken en in te zetten die niet alleen kunnen worden gebruikt in de gebieden waar we rechtstreeks worden bedreigd, maar ook op gebieden die besluitvormingscentra bevatten voor de raketsystemen die ons bedreigen.
Wat is in dit opzicht belangrijk? Er is wat nieuwe informatie. Deze wapens komen volledig overeen met de dreigingen die tegen Rusland zijn gericht in hun technische specificaties, inclusief vluchttijden naar deze besluitvormingscentra.
We weten hoe we dit moeten doen en zullen deze plannen onmiddellijk implementeren, zodra de bedreigingen voor ons echt worden. Ik denk niet dat we een verdere, onverantwoordelijke verergering van de huidige internationale situatie nodig hebben. Wij willen dit niet.
Wat zou ik willen toevoegen? Onze Amerikaanse collega's hebben al getracht om absolute militaire superioriteit te verwerven met hun wereldwijde raketafweerproject. Ze moeten stoppen zichzelf te misleiden. Onze reactie zal altijd efficiënt en effectief zijn.
Het werk aan veelbelovende prototypen en wapensystemen waar ik vorig jaar in mijn toespraak over sprak, gaat door zoals gepland en zonder onderbrekingen. We hebben seriële productie van het Avangard-systeem gelanceerd, die ik vandaag al heb genoemd. Zoals gepland, zal dit jaar het eerste regiment van de Strategic Missile Troops worden uitgerust met Avangard. De Sarmat superzwaar intercontinentale raket van ongekende kracht ondergaat een reeks tests. Het Peresvet laserwapen en de luchtvaartsystemen uitgerust met Kinzhal-hypersonische ballistische raketten bewees hun unieke kenmerken tijdens test- en gevechtsalarmmissies terwijl het personeel leerde hoe ze te bedienen.Komend december worden alle Peresvet-raketten die aan de strijdkrachten worden geleverd, op standby gezet. We zullen doorgaan met het uitbreiden van de infrastructuur voor de MiG-31 interceptors die Kinzhal-raketten dragen. De Burevestnik nucleair aangedreven kruisraketten met onbeperkte actieradius en het POSEIDON nucleair aangedreven onbemand onderwatervoertuig met onbeperkt bereik ondergaan met succes testen.
In deze context wil ik een belangrijke verklaring afleggen. We hebben het niet eerder aangekondigd, maar vandaag kunnen we zeggen dat zodra dit voorjaar zich meld, de eerste nucleair aangedreven onderzeeër met dit onbemande voertuig zal worden gelanceerd. Het werk gaat zoals gepland.
Vandaag denk ik ook dat ik jullie officieel kan informeren over een andere veelbelovende innovatie. Zoals jullie je misschien nog wel herinneren, had ik de vorige keer gezegd dat er meer was dat wij jullie konden laten zien, maar daarvoor was het iets te vroeg. Dus zal ik stukje bij beetje onthullen wat we nog meer op de mouw hebben. Een andere veelbelovende innovatie, die met succes volgens plan wordt ontwikkeld, is Tsirkon, een hypersonische raket die snelheden van ongeveer Mach 9 kan bereiken en een doelwit van meer dan 1.000 km weg kan raken, zowel onder water als op de grond. Het kan worden gelanceerd vanuit water, vanaf oppervlakteschepen en vanaf onderzeeërs, inclusief die zijn ontwikkeld en gebouwd voor het dragen van Kalibr hoge precisie raketten, wat betekent dat het voor ons geen extra kosten met zich meebrengt.
In samenhang hiermee wil ik benadrukken dat voor de verdediging van Ruslands nationale belangen, twee of drie jaar eerder dan gepland door het wapenprogramma van de staat, de Russische marine zeven nieuwe multifunctionele onderzeeërs zal ontvangen, en de bouw zal beginnen op vijf oppervlakte schepen ontworpen voor de open oceaan. Nog zestien schepen meer van deze klasse zullen tegen 2027 in de Russische marine worden ingezet
Tot slot, over de eenzijdige terugtrekking door de VS van het Verdrag inzake de uitbanning van midden- en korteafstandsraketten, dit is wat ik wil zeggen. Het Amerikaanse beleid ten aanzien van Rusland in de afgelopen jaren kan nauwelijks vriendelijk worden genoemd. De legitieme belangen van Rusland worden genegeerd, er wordt voortdurend campagne gevoerd tegen Rusland, en meer en meer sancties, die onwettig zijn in termen van internationaal recht, worden zonder enige reden opgelegd. Ik wil benadrukken dat we niets hebben gedaan om deze sancties uit te lokken. De internationale veiligheidsarchitectuur die in de afgelopen decennia vorm kreeg, wordt volledig en eenzijdig ontmanteld, en verwijst daarbij naar Rusland als bijna de grootste bedreiging voor de VS.
Ik wil ronduit zeggen dat dit niet waar is. Rusland wil gezonde, gelijke en vriendschappelijke betrekkingen met de VS hebben. Rusland bedreigt niemand, en alles wat we doen in termen van veiligheid is gewoon een reactie, wat betekent dat onze acties defensief zijn. We zijn niet geïnteresseerd in confrontatie en we willen het niet, vooral niet met een mondiale macht zoals de Verenigde Staten van Amerika. Het lijkt er echter op dat onze partners de diepgang en het tempo van verandering over de hele wereld en waar het naartoe gaat, niet opmerken. Ze gaan verder met hun destructieve en duidelijk misplaatste beleid. Dit komt nauwelijks tegemoet aan de belangen van de VS zelf. Maar dit is niet aan ons om te beslissen.
Ik heb dit al eerder gezegd en ik zal herhalen dat we klaar zijn om gesprekken over ontwapening aan te gaan, maar we zullen niet meer op een gesloten deur kloppen. We zullen wachten tot onze partners klaar zijn en zich bewust worden van de noodzaak van een dialoog over deze kwestie.
We blijven onze strijdkrachten ontwikkelen en de intensiteit en kwaliteit van gevechtstraining verbeteren, onder meer door gebruik te maken van de ervaring die we hebben opgedaan met de anti-terroristische operatie in Syrië. Veel ervaring werd opgedaan door vrijwel alle commandanten van de grondmachten, door geheime operaties en militaire politie, oorlogsschepen bemanningen, leger, tactische en strategische en militaire transportluchtvaart.
Ik wil nogmaals benadrukken dat we vrede nodig hebben voor een duurzame ontwikkeling op de lange termijn. Onze inspanningen om ons defensievermogen te vergroten, hebben slechts één doel: zorgen voor de veiligheid van dit land en onze burgers, zodat niemand zou overwegen om ons onder druk te zetten of een agressie tegen ons te lanceren.
Collega's, we hebben te maken met ambitieuze doelen. We benaderen oplossingen op een systematische en consistente manier, bouwen een model van sociaal-economische ontwikkeling op die ons in staat zal stellen om de beste voorwaarden te scheppen voor de zelfontplooiing van onze mensen en daarom gepaste antwoorden bieden op de uitdagingen van een snel veranderende wereld, en behouden Rusland als een beschaving met een eigen identiteit, geworteld in eeuwenlange tradities en de cultuur van onze mensen, onze waarden en gebruiken. Uiteraard kunnen wij onze doelen alleen bereiken door onze krachten te bundelen, samen in een verenigde samenleving, als wij allemaal, alle burgers van Rusland, bereid zijn om specifieke inspanningen te leveren.
Een dergelijke solidariteit bij het streven naar verandering is altijd de bewust overwogen keuze van de mensen zelf. Ze maken deze keuze wanneer ze begrijpen dat nationale ontwikkeling van hen afhankelijk is, van de resultaten van hun werk, wanneer een verlangen om nodig en nuttig te zijn, wordt ondersteund, wanneer iedereen een baan vindt door middel van roeping waar men blij mee is, en het belangrijkst, wanneer daar rechtvaardigheid en een enorme ruimte voor vrijheid is en gelijke kansen voor werk, studie, initiatief en innovatie.
Deze parameters voor doorbraken op het gebied van ontwikkeling kunnen niet in cijfers of indicatoren worden vertaald, maar het zijn deze dingen - een verenigde samenleving, mensen die betrokken zijn bij de zaken van hun land, en een gemeenschappelijk vertrouwen in onze macht - die de hoofdrol spelen bij het bereiken van succes. En we zullen dit succes met alle mogelijke middelen bereiken.
Bedankt voor uw aandacht.
Het volkslied van de Russische Federatie wordt gespeeld. 

UITNODIGING VOOR HET INTERNATIONALE CONGRES VANWEGE HET70e JUBILEUM VAN DE NAVO


 

ARRIVING IN CHINA

Ver a imagem de origemKriegsgefangenenlager in Amerika


Von Larry Romanoff, 02. Juni 2020

Übersetzung: K.R.

*

Hinweis an die Leser: In Anbetracht der immensen Bedeutung dieses Themas leiten Sie diesen Artikel bitte über Ihren E-Mail-Verteiler weiter und posten Sie ihn in Ihren Blogs, Internetforen usw., mit der Bitte, dass jeder, der irgendwelche Details oder Familiengeschichten kennt, die Licht auf diese Ereignisse werfen könnten, diese bitte direkt an den Autor unter 2186604556@qq.com weiterleitet.


DEUTSCH ENGLISH ESPAÑOL ITALIANO NEDERLANDS PORTUGUÊS SVENSKA

Diese Geschichte hat alle Voraussetzungen, um sich für eine Verschwörungstheorie zu qualifizieren und macht vielleicht keinen Sinn für Sie ohne einige Hintergrundinformationen über den Zusammenhang.

Bevor die USA in den Ersten Weltkrieg eintraten, wurde eine enorme, jahrelange antideutsche Propagandakampagne von der Creel-Kommission entfesselt, die von Walter Lippman und Edward Bernays geleitet wurde, letzterer war ein Neffe von Sigmund Freud. (1) (2) Die öffentliche Literatur griff alles Deutsche in Amerika an, auch Schulen und Kirchen. In vielen Schulen wurde den "reinen Amerikanern" verboten, die deutsche Sprache zu unterrichten, und die Verwalter wurden aufgefordert, "alle illoyalen Lehrer", also alle Deutschen, zu entlassen. Die Namen unzähliger Städte wurden geändert, um ihren deutschen Ursprung zu eliminieren: Berlin, Iowa wurde zu Lincoln, Iowa. Deutsche Lebensmittel und Namen von Gerichten wurden aus den Restaurants verbannt; Sauerkraut wurde zu "Freiheitskraut", Dackel wurden zu "Freiheitshunden" und Deutsche Schäferhunde zu "Elsässern".

LESEN MEHR

bf pic

APPEAL


APPEAL TO THE LEADERS OF THE NINE NUCLEAR WEAPON STATES

(China, France, India, Israel, North Korea, Pakistan, Russia, the United Kingdom and the United States)

中文 DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIAN PORTUGUESE RUSSIAN SPANISH


Larry Romanoff,

contributing author

to Cynthia McKinney's new COVID-19 anthology

'When China Sneezes'

When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis

manlio +maria

上海的月亮

World Intellectual Property Day (or Happy Birthday WIPO) - Spruson ...


LARRY ROMANOFF on CORONAVIRUS

Read more at Moon of Shanghai

V.P. 2007

EN video comitato

20 questions to Putin


President of Russia Vladimir Putin:

Address to the Nation

Address to the Nation.

Erdogan


Imagem

00
PT -- VLADIMIR PUTIN na Sessão plenária do Fórum Económico Oriental

Excertos da transcrição da sessão plenária do Fórum Económico Oriental

Joint news conference following a Normandy format summit

https://tributetoapresident.blogspot.com/2019/12/joint-news-conference-following.html

Joint news conference following the Normandy format summit.

irmãos de armas


Legendado em PT. Clicar em CC, escolher PT.

índice


“Copyright Zambon Editore”

PORTUGUÊS

GUERRA NUCLEAR: O DIA ANTERIOR

De Hiroshima até hoje: Quem e como nos conduzem à catástrofe

ÍNDICE

TRIBUTE TO A PRESIDENT


NA PRMEIRA PESSOA

Um auto retrato surpreendentemente sincero do Presidente da Rússia, Vladimir Putin

CONTEÚDO

Prefácio

Personagens Principais em 'Na Primeira Pessoa'

Parte Um: O Filho

Parte Dois: O Estudante

Parte Três: O Estudante Universitário

Parte Quatro: O Jovem especialista

Parte Cinco: O Espia

Parte Seis: O Democrata

Parte Sete: O Burocrata

Parte Oito: O Homem de Família

Parte Nove: O Político

Apêndice: A Rússia na Viragem do Milénio


The Putin interviews


The Putin Interviews
by Oliver Stone (
FULL VIDEOS) EN/RU/SP/FR/IT/CH


http://tributetoapresident.blogspot.com/2018/07/the-putin-interviews-by-oliver-stone.html
Followers