Sunday, October 8, 2017

RO + FR + EN + PT -- # NO WAR #NO NATO -- NÃO À GUERRA, NÃO À NATO================================

Imagem relacionada

NU – BOMBELOR NUCLEARE ÎN ITALIA

APELUL COMISIEI ''NU-RAZBOIULUI, NU - PENTRU NATO''


Se gasesc în faza de dezvoltare în Statele Unite – documenteaza Forta Aeriana americana – bombele nucleare B61-12, destinate a înlocui în 2020, actualele B61, instalate de SUA în Italia si în alte tari europene.

B61-12 – documenteaza Federatia Oamenilor de Stiinta Americani (FAS) – nu este doar o versiune actualizata a lui B61, însa este o noua arma nucleara: are o ogiva nucleara cu patru solutii de putere selectionabile, cu o putere medie asemanatoare celor patru bombe de la Hirosima; un sistem de orientare care permite sa fie dezblocata la o distanta de obiectiv; capacitate de a patrunde la sol pentru a distruge bunkerele centrelor de comanda, într-un atac nuclear surpriza.

B61-12, pe care SUA le pregatesc pentru ca sa fie instalate în Italia, sunt arme care reduc palierul nuclear, adica, fac sa fie mai probabila lansarea unui atac nuclear din tara noastra, si astfel o expun unei represalii nucleare.

De acord cu estimarile FAS, SUA detin în prezent, 70 de bombe nucleare B61, în Italia (50 la Aviano si 20 la Ghedi-Torre), 50 în Turcia, 20 respectiv în Germania, Belgia si Olanda, într-un total de 180. Însa, nimeni nu stie exact, cîte sunt bombele B61, destinate sa fie înlocuite de B61-12.

Fotografii luate din satelit – publicate de FAS – arata ca, pentru instalarea bombelor B61-12, au fost facute deja schimbari în bazele de la Aviano si de la Ghedi-Torre.

Italia, care face parte din Grupul de Planificare Nucleara a NATO, pune la dispozitie nu numai teritoriul sau pentru instalarea armelor nucleare, însa – demonstreaza FAS - de asemenea pilotii care sosesc antrenati pentru atacul nuclear cu avioanele de vînatoare/bombardierele italiene sub comandoul SUA.

Italia, violeaza într-o asa de mare masura Tratatul de Ne Proliferare de Arme Nucleare, semnat în 1969 si ratificat în 1975, ca Art. 2, stabileste: '' Fiecare dintre Statele ne-nucleare din punct de vedere militar, care fac Parte din Tratat, se compromit sa nu primeasca de la nimeni, arme nucleare sau alte dispozitive explozive, nici sa controleze asemenea arme sau dispozitive explozive, direct sau indirect''.

Italia, de asemenea refuza sa adere la Tratatul de Interzicere al Armelor Nucleare, care, cu toate ca a fost votat la Natiunile Unite de o majoritate de 122 de State, este boicotat si împiedicat prin toate mijloacele de NATO, din care Italia face parte împreuna cu alte 28 de State.

Cerem ca Italia sa înceteze sa mai violeze Tratatul de Ne Proliferare, si de acord cu ceea ce el stabileste, cerem Statelor Unite sa elimine imediat orice arma nucleara de pe teritoriul italian, si sa renunte sa mai instaleze noile bombe B61-12, si alte arme nucleare.

Cerem ca Italia sa se alature, în simultan, Tratatului de Ne Proliferare de Arme Nucleare, votat la Natiunile Unite de o mare majoritate, si care se compromite sa nu produca sau sa detina arme nucleare, sa nu le foloseasca sau sa ameninte sa le foloseasca, sa nu le transfere, sau sa le primeasca direct sau indirect, cu scopul eliminarii lor totale.

A elibera teritoriul nostru national de arme nucleare, care nu sunt destinate securitatii noastre, însa care ne expun la riscuri crescînde, este modul concret prin care putem sa ajutam  la prevenirea dezvoltarii nucleare, si sa obtinem coplecta eliminare a armelor nucleare, care ameninta supravietuirea ''Umanitatii/Omenirii''.

FORMULARUL MOTIUNII PROPUNERE PENTRU PARLAMENTARII SI REPREZENTANTII ENTITATILOR LOCALE

CONSIDERÎND ca - de acord cu datele furnizate de Federatia Oamenilor de Stiinta Americani (FAS) – SUA, detin în prezent, 70 de bombe nucleare B61, în Italia (50 în Aviano si 20 în Ghedi-Torre), 50 în Turcia, 20 respectiv în Germania, Belgia si Olanda, într-un total de 180.

CONSIDERÎND ca – asa cum documenteaza propria Forta Aeriana americana – se gasesc în dezvoltare în Statele Unite, bombele nucleare B61-12, destinate sa înlocuiasca, în 2020, bombele actuale B61, instalate de SUA în Europa.

CONSIDERÎND ca – conform documenteaza FAS – bomba B61-12 nu este doar o versiune actualizata a lui B61, însa este o noua arma nucleara, cu un sistem de orientare care permite se fie dezblocata la distanta de obiectiv, cu o ogiva nucleara cu patru solutii de putere selectionabile, cu capacitate de a patrunde la sol pentru a distruge bunkerele centrelor de comanda într-un atac nuclear surpriza.

CONSIDERÎND ca fotografiile luate din satelit, publicate de FAS, arata schimbarile efectuate deja în bazele de la Aviano si Ghedi-Torre pentru a instala bombele B61-12.
CONSIDERÎND ca Italia pune la dispozitie nu numai teritoriul sau pentru instalarea de arme nucleare, însa de asemenea pilotii care – asa cum demonstreaza FAS – sunt antrenati la folosirea de arme nucleare cu avioane italiene.

CONSIDERÎND ca Italia violeaza în acest mod, Tratatul de Ne Proliferare de Arme Nucleare, semnat în 1969 si ratificat în 1975, în care Art. 2 stabileste : ''Fiecare dintre Statele care sunt din punct de vedere militar ne-nucleare, care este Parte din Tratat, se compromit sa nu primeasca arme nucleare sau alte dispozitive nucleare explozive, nici sa controleze asemenea arme sau dispozitive explozive, direct sau indirect''.

CONSIDERÎND ca Italia de asemenea refuza, în acelasi timp, sa adere la Tratatul de Interzicere de Arme Nucleare, votat la Natiunile Unite de o majoritate de 122 de State.
PROPUNATORII CER GUVERNULUI SA

    -                 Sa respecte Tratatul de Ne Proliferare de Arme Nucleare, si subordinîndu-se la ceea ce el stabileste, sa garanteze ca SUA vor elimina imediat orice arma nucleara de pe teritoriul italian, si sa renunte sa instaleze noile bombe B61-12 si alte arme nucleare.

-                   Sa adere în simultan, la Tratatul de Interzicere de Arme Nucleare, votat la Natiunile Unite de marea majoritate, care se compromite sa nu produca sau sa detina arme nucleare, sa le foloseasca sau sa ameninte sa le foloseasca, sa nu le transfere sau sa le primeasca direct sau indirect, cu scopul eliminarii lor totale.


================================

Signez cette pétitionPENTRU CONTACT:
Coordenador national al CNGNN, Giuseppe Padovano
cell.393 998 3462  Cód. Telefónico:+39

 Tradus: Light Journalist 
0000

VIDEO INTERVIEW À HANS KRISTENSEN, EXPERT SUR LES ARMES NUCLÉAIRES, QUI CONFIRME  QUE LA BOMBE B 61-12 SERA ÉGALEMENT LIVRÉ EN ITALIE


================================

Imagem relacionada

NON AUX BOMBES NUCLÉAIRES EN ITALIE

APPEL DU COMITÉ NO GUERRA NO NATO


Selon des documents de la U.S. Air Force, sont en phase de développement aux États-Unis les bombes nucléaires B61-12, destinées à remplacer à partir de 2020 les actuelles B61 installées par les USA en Italie et dans d’autres pays européens.

La B61-12 -documente la Fédération des Scientifiques Américains (FAS)- n’est pas seulement une version modernisée de la B61, mais une nouvelle arme nucléaire : elle a une tête nucléaire à quatre options de puissance sélectionnables, avec une puissance moyenne équivalente à celle de quatre bombes d’Hiroshima ; un système de guidage qui permet de la larguer à distance de l’objectif ; la capacité de pénétrer dans le terrain pour détruire les bunkers des centres de commandement dans une attaque nucléaire par surprise.

Les B61-12, que les USA se préparent à installer en Italie, sont des armes qui abaissent le seuil nucléaire, c’est-à-dire rendent plus probable le lancement d’une attaque nucléaire dans notre pays et l’exposent ainsi à des représailles nucléaires.

Selon les estimations de la FAS, les USA maintiennent aujourd’hui 70 bombes nucléaires B61 en Italie (50 à Aviano et 20 à Ghedi Torre), 50 en Turquie, 20 respectivement en Allemagne, Belgique et Hollande, pour un total de 180. Personne ne sait cependant exactement combien il y a effectivement de B61, destinées à être remplacées par les B61-12.

Des photos par satellites -publiées par la FAS- montrent que, pour l’installation des B61-12, des modifications ont déjà été effectuées dans les bases d’Aviano et Ghedi-Torre.

L’Italie, qui fait partie du Groupe de planification nucléaire de l’Otan, met à disposition non seulement son territoire pour l’installation d’armes nucléaires, mais -démontre la FAS- aussi des pilotes qui sont entraînés à l’attaque nucléaire avec des chasseurs-bombardiers italiens sous commandement USA.

L’Italie viole ainsi le Traité de non-prolifération des armes nucléaires, signé en 1969 et ratifié en 1975, qui à l’Article 2 stipule : “Chacun des Etats militairement non-nucléaires, qui est Partie du Traité, d’engage à ne recevoir de quiconque des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, ni le contrôle de ces armes et dispositifs explosifs, directement ou indirectement”.

L’Italie refuse en même temps d’adhérer au Traité sur la prohibition des armes nucléaires qui, bien qu’il ait été voté aux Nations Unies par une majorité de 122 états, est boycotté dans tous les cas par l’Otan dont l’Italie fait partie avec 28 autres Etats.

Nous demandons que l’Italie cesse de violer le Traité de non-prolifération et, conformément à ce qu’il stipule, demande aux Etats-Unis de retirer immédiatement toute arme nucléaire du territoire italien et renonce à y installer les nouvelles bombes B61-12 et autres armes nucléaires.

Nous demandons que l’Italie adhère simultanément au Traité sur la prohibition des armes nucléaires, voté aux Nations Unies à une grande majorité, lequel engage à ne pas produire ni posséder d’armes nucléaires, à ne pas les utiliser ni menacer de les utiliser, à ne pas les transférer ni les recevoir directement ou indirectement, dans l’objectif de leur totale élimination.

Libérer notre territoire national des armes nucléaires , qui ne servent pas à notre sécurité mais nous exposent à des risques croissants, est la façon concrète par laquelle nous pouvons contribuer à désamorcer l’escalade nucléaire et à réaliser l’élimination complète des armes nucléaires qui menacent la survie de l’humanité.


EBAUCHE DE MOTION PROPOSÉE AUX PARLEMENTAIRES ET AUX REPRÉSENTANTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES

CONSIDÉRANT que -selon les données fournies par la Fédération des Scientifiques Américains (FAS)- les USA maintiennent aujourd’hui 70 bombes nucléaires B61 en Italie (50 à Aviano et 20 à Ghedi Torre), 50 en Turquie, 20 respectivement en Allemagne, Belgique et Hollande, pour un total de 180.

CONSIDÉRANT que -comme documente l’U.S. Air Force elle-même- sont en phase de développement aux Etats-Unis les bombes nucléaires B61-12, destinées à remplacer les actuelles B61 installées par les USA en Europe.
CONSIDÉRANT que -comme documente la FAS- la B61-12 n’est pas seulement une version modernisée de la B61, mais une nouvelle arme nucléaire, avec un système de guidage qui permet de la larguer à distance de l’objectif, avec une tête nucléaire à quatre options de puissance sélectionnables, avec capacité de pénétrer dans le terrain pour détruire les bunkers des centres de commandement dans une attaque nucléaire par surprise.

CONSIDÉRANT que des photos par satellites, publiées par la FAS, montrent les modifications déjà effectuées dans les bases d’Aviano et Ghedi Torre pour y installer les B61-12.

CONSIDÉRANT que l’Italie met à disposition non seulement son territoire pour l’installation d’armes nucléaires, mais aussi des pilotes qui -démontre la FAS- sont entraînés à l’utilisation d’armes nucléaires avec des avions italiens.

CONSIDÉRANT que l’Italie viole ainsi le Traité de non-prolifération des armes nucléaires, signé en 1969 et ratifié en 1975, qui à l’Article 2 stipule : “Chacun des Etats militairement non-nucléaires, qui est Partie du Traité, s’engage à ne recevoir de quiconque des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, ni le contrôle sur ces armes et dispositifs explosifs, directement ou indirectement”.

CONSIDÉRANT que l’Italie refuse, en même temps, d’adhérer au Traité sur la prohibition des armes nucléaires, voté aux Nations Unies par une majorité de 122 États.
LES PROPOSANTS DEMANDENT AU GOUVERNEMENT DE


  • Respecter le Traité de non-prolifération des armes nucléaires et, conformément à ce qu’il stipule, faire que les Etats-Unis retirent immédiatement toute arme nucléaire du territoire italien et renoncent à y installer les nouvelles bombes B61-12 et autres armes nucléaires. 


  • Adhérer simultanément au Traité sur la prohibition des armes nucléaires, voté aux Nations Unies  à une grande majorité, lequel engage à ne pas produire ni posséder d’armes nucléaires, à ne pas les utiliser ni menacer de les utiliser, à ne pas les transférer ni les recevoir directement ou indirectement, dans l’objectif de leur totale élimination. 
================================

Signez cette pétition


CONTACT:
Coordinateur national du CNGNN: Giuseppe Padovano
Mobile: 393 998 3462     Code de téléphone de l'Italie +39
Email:  giuseppepadovano.gp@gmail.com 

 Traduction: Marie-Ange Patrizio VIDEO INTERVIEW TO HANS KRISTENSEN, LEADER EXPERT ON NUCLEAR WEAPONS, THAT CONFIRMS B 61-12 WILL ALSO BE  DELIVERED TO ITALY
================================

Imagem relacionada

NO TO NUCLEAR BOMBS IN ITALY


APPEAL OF THE COMMITTEE NO GUERRA NO NATO 
(NO TO WAR NO TO NATO)The US Air Force reports that the B 61 -12 nuclear bombs are currently being developed in the United States. From 2020, these bombs will replace the B 61 bombs that the US has already stationed in Italy and other European countries.

The Federation of American Scientists (FAS) reports that the B 61-12 is not only a mere update of the B 61 but is a nuclear weapon sui generis:

  • ·         it has a nuclear warhead with four power options that you can select from, with an average power equal to four Hiroshima bombs;  
  • ·         a guiding system that allows it to be launched far from the target;  and
  • ·         the capability to penetrate the ground to destroy the command center bunkers in a surprise nuclear attack.


The U.S.A. is getting ready to install in Italy the B 61-12 bombs, weapons which lower the nuclear threshold, that is, they increase the likelihood that a nuclear attack will be launched from our country which thus exposes it to a nuclear reprisal.

The FAS believes that today, the U.S.A. has 70 B 61 nuclear bombs in Italy (50 in Aviano and 20 in Ghedi-Torre), 50 in Turkey and 20 in each of the following countries: Germany, Belgium and Holland. This brings the total to 180 B 61 bombs. Yet no one has a precise idea of how many B 61 
bombs there are – so, according to the plan, they will be replaced by the B 61-12. 

The 
FAS has published satellite photos showing that, in anticipation to the installation of the B 61-12, changes have already been made at the bases in Aviano and Ghedi-Torre.

Italy, which is part of the NATO Group for Nuclear Planning, is not only making available its territory for the installation of nuclear weapons, but – as the 
FAS highlights –  its pilots  are also trained for a nuclear attack with Italian bomber fighters under US command.
 
By doing so, Italy is violating the Treaty on the Non Proliferation of Nuclear Weapons,  signed in 1969 and ratified in 1975, in which  Art. 2  states:

“Each state that is militarily non-nuclear and that is party to this treaty, undertakes neither receive from anyone nuclear arms or other nuclear explosive devices, nor to have control over such arms and explosive devices, directly or indirectly”.


At the same time, Italy refuses to adhere to the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. Even though a majority of 122 States has voted in favour of this treaty in the United Nations, NATO is boycotting it and placing every conceivable obstacle in its way.  Italy, together with another 28 states, belongs to NATO.

We demand that Italy stops violating the Non-Proliferation Treaty, and according to its obligations under this treaty, requests the United States to immediately remove every single  nuclear weapon from Italian territory and 
to withhold from stationing the new B 61-12 bombs and other nuclear arms here.

At the same time, we are urging Italy to become a party to the Treaty on the Prohibition on Nuclear Weapons that a substantial majority at the United Nations voted in favour of. This treaty imposes an obligation on states party to it, neither to manufacture nor possess nuclear weapons and not to use or threaten to use them nor to transfer them nor to receive them directly or indirectly. This obligation strives to completely destroy them.

Freeing our national territory from nuclear weapons, that are not for our safety but which expose us to increasing risks, is a concrete measure that will enable us to prevent nuclear escalation and to achieve the complete elimination of nuclear weapons that threaten the survival of humanity. 

================================================DRAFT MOTION PROPOSED TO PARLIAMENTARIANS 
AND REPRESENTATIVES OF LOCAL AUTHORITIES 


CONSIDERING that – according to data provided by the Federation of American Scientists  (FAS) – the U.S.A. holds today 70 B 61 nuclear bombs in Italy (50 at Aviano and 20 at Ghedi-Torre), 50 in Turkey, 20 in each one of the following countries: Germany, Belgium and Holland, bringing the total to 180.

CONSIDERING that – as the U.S. Air Force itself reports  – B 61-12 nuclear bombs are being developed in the United States, destined, from 2020, to replace the current B 61 bombs installed by the U.S.A. in Europe.  

CONSIDERING that – as the FAS documents – the B 61-12 is not only an updated version of the B61, but a new weapon sui generis, with a guiding system that enables it to be launched a long distance from the target, with a nuclear warhead with four power options that you can choose from, with the capacity to penetrate the ground to destroy the bunkers of the center of command in a surprise nuclear attack.
 
CONSIDERING that the satellite photos, published by the FAS, show the changes that have already been made in the bases at Aviano and Ghedi-Torre to install the B 61-12. 
 
CONSIDERING that Italy makes available not only its territory for nuclear weapons but also pilots that –the FAS highlights – are trained to use nuclear weapons with Italian airplanes.
 
CONSIDERING that Italy is thus violating the Non Proliferation Treaty which it signed in 1969 and ratified in 1975, which provides at Art. 2: “each state that is militarily non-nuclear, that is Party to this treaty, undertakes not to receive from anyone nuclear weapons or other nuclear explosive devices, nor to have control over such weapons and explosive devices, be it directly or indirectly”.

CONSIDERING that Italy is refusing, at the same time, to become a party to the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, voted at the United Nations by a majority of 122 States.   

WE, THE PROPONENTS REQUEST THE GOVERNMENT TO: 


 - To respect the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, and in following through with its provisions, ensure that United States immediately remove every nuclear weapon from Italian territory and withholds from installing the new B61-12 bombs and other nuclear weapons here.

 - At the same time, to become a party to the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, voted at the United Nations by a substantial majority. This treaty binds those party to it, neither manufacture nor possess nuclear weapons, nor to use them nor to threaten to use them, nor to  transfer them nor to receive them directly or indirectly, with the objective of totally eliminating them. 


================================

Please sign this petition

CONTACT:
CNGNN national Coordinator: Giuseppe Padovano
Mobile: 393 998 3462    Italy's phone code: +39
Email:  giuseppepadovano.gp@gmail.com 

 Translator: Anoosha Boralessa 

ENTREVISTA: UM DOS MAIORES PERITOS DE ARMAS NUCLEARES MOSTRA QUE O QUE É A BOMBA B 61-12, TAMBÉM  DESTINADA À ITÁLIA================================

Imagem relacionada


NÃO ÀS BOMBAS NUCLEARES EM ITÁLIA


APELO DA COMISSÃO “NÃO À GUERRA, NÃO À NATO”, LANÇADO EM JUNHO DE 2016, ACTUALIZADO COM O TRATADO DE PROIBIÇÃO DE ARMAS NUCLEARES, VOTADO NAS NAÇÕES UNIDAS, EM JULHO DE 2017

Estão em fase de desenvolvimento nos Estados Unidos – documenta a Força Aérea americana – as bombas nucleares B 61-12, destinadas a substituir, em 2020, as actuais B 61, instaladas pelos EUA na Itália e noutros países europeus.

A B61-12 - documenta a Federação dos Cientistas Americanos (FAS) - não é apenas uma versão actualizada da B 61, mas uma nova arma nuclear: tem uma ogiva nuclear com quatro opções de potência seleccionáveis, com uma potência média semelhante a quatro bombas de Hiroshima; um sistema de orientação que permite lançá-la distante do objectivo; capacidade de penetrar no solo para destruir os bunkers dos centros de comando, num ataque nuclear surpresa.

A B61-12, que os EUA estão a preparar para instalar em Itália, são armas que reduzem o patamar nuclear, ou seja, tornam mais provável o lançamento de um ataque nuclear do nosso país e, assim, expôem-no a uma represália nuclear.

De acordo com as estimativas da FAS, os EUA mantêm, actualmente, 70 bombas nucleares B 61, em Itália (50 em Aviano e 20 em Ghedi-Torre), 50 na Turquia, 20, respectivamente, na Alemanha, Bélgica e Holanda, num total de 180. Porém, ninguém sabe com exactidão, quantas são as bombas B 61, destinadas a ser substituídas pelas B 61-12.

Fotos de satélite - publicadas pela FAS - mostram que, para a instalação das B 61-12, já foram feitas mudanças nas bases de Aviano e de Ghedi-Torre.

A Itália, que faz parte do Grupo de Planeamento Nuclear da NATO, coloca à disposição não só o seu território para a instalação de armas nucleares, mas - demonstra a FAS – também os pilotos que chegam treinados para o ataque nuclear com caças bombardeiros italianos sob comando dos EUA.

A Itália viola de tal modo o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, assinado em 1969 e ratificado em 1975, que o Art. 2 estabelece: "Cada um dos Estados militarmente não-nucleares, que seja Parte do Tratado, compromete-se a não receber de quem quer que seja, armas nucleares ou outros dispositivos nucleares explosivos, nem controlar tais armas ou dispositivos explosivos, directa ou indirectamente".

A Itália também recusa aderir ao Tratado de Proibição de Armas Nucleares, que, apesar de ter sido votado nas Nações Unidas por uma maioria de 122 Estados, é boicotado e impedido de todos os modos pela NATO, da qual a Itália faz parte juntamente com outros 28 Estados.

Exigimos que a Itália deixe de violar o Tratado de Não Proliferação e, de acordo com o que o mesmo estabelece, solicite aos Estados Unidos para remover imediatamente qualquer arma nuclear do território italiano e renuncie a instalar novas bombas B 61-12 e outras armas nucleares.

Exigimos que a Itália adira, simultaneamente, ao Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares, votado nas Nações Unidas por uma grande maioria, o qual  se compromete a não produzir ou possuir armas nucleares, a não usar ou ameaçar usá-las, a não transferi-las ou recebê-las directa ou indiretamente, com o objectivo da sua eliminação total.


Libertar o nosso território nacional de armas nucleares, que não se destinam à nossa segurança, mas que nos expõem a riscos crescentes, é a maneira concreta através da qual podemos ajudar a obstar ao desenvolvimento nuclear e a conseguir a completa eliminação das armas nucleares que ameaçam a sobrevivência da “Humanidade”.

================================================

FORMULÁRIO DA MOÇÃO PROPOSTA AOS PARLAMENTARES 
E AOS REPRESENTANTES DAS ENTIDADES LOCAIS

CONSIDERANDO que - de acordo com os dados fornecidos pela Federação dos Cientistas Americanos (FAS) - os EUA mantêm, actualmente, 70 bombas nucleares B 61,em Itália (50 em Aviano e 20 em Ghedi-Torre), 50 na Turquia, 20, respectivamente, na Alemanha, Bélgica e Holanda, num total de 180.

CONSIDERANDO que - como documenta a própria Força Aérea americana - estão a ser desenvolvidas nos Estados Unidos, bombas nucleares B 61-12, destinadas a substituir, em 2020, as actuais bombas B 61, instaladas pelos EUA na Europa.

CONSIDERANDO que - conforme documenta a FAS – a bomba B 61-12 não é apenas uma versão actualizada da B 61, mas uma nova arma nuclear, com um sistema de orientação que permite desbloqueá-la a distância do alvo, com uma ogiva nuclear com quatro opções de potência seleccionável, com capacidade de penetrar no solo para destruir os bunkers dos centros de comando num ataque nuclear surpresa.

CONSIDERANDO que as fotos de satélite, publicadas pela FAS, mostram as mudanças já efectuadas nas bases de Aviano e Ghedi-Torre para instalar as bombas B 61-12.

CONSIDERANDO que a Itália disponibiliza não só o seu território para a instalação de armas nucleares, mas também os pilotos que - como demonstra a FAS - são treinados no uso de armas nucleares com aviões italianos.

CONSIDERANDO que a Itália viola, deste modo, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, assinado em 1969 e ratificado em 1975, que o Art. 2 estabelece: "Cada um dos Estados militarmente não-nucleares, que é Parte do Tratado, compromete-se a não receber armas nucleares ou outros dispositivos nucleares explosivos, nem a controlar tais armas ou dispositivos explosivos, directa ou indirectamente".

CONSIDERANDO que a Itália também recusa, ao mesmo tempo, aderir ao Tratado de Proibição de Armas Nucleares, votado nas Nações Unidas por uma maioria de 122 Estados.

OS PROPONENTES EXIGEM AO GOVERNO PARA

·         Respeitar o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e, subordinando-se ao que o mesmo estabelece, garantir que os EUA removam imediatamente qualquer arma nuclear do território italiano e renunciem a instalar as novas bombas B 61-12 e outras armas nucleares.


·         Aderir, em simultâneo, ao Tratado de Proibição de Armas Nucleares, votado nas Nações Unidas pela grande maioria, o qual se compromete a não produzir ou possuir armas nucleares, usá-las ou ameaçar usá-las, não transferi-las ou recebê-las directa ou indirectamente, com o objectivo da sua eliminação total.================================

SOMOS CERCA DE 30 MIL  

MAS A NOSSA VOZ AINDA DÉBIL 
A PETIÇÃO PARA A SAÍDA DA ITÁLIA DA NATO, PARA UMA ITÁLIA NEUTRA E SOBERANA, LIVRE DE ARMAS NUCLEARES, PELA APLICAÇÃO DO ART. 11 DA CONSTITUIÇÃO, ULTRAPASSOU NO SITE CHANGE, 27 MIL ASSINATURAS, ÀS QUAIS SE ADICIONARAM OUTRAS, NUM TOTAL DE CERCA DE 30 MIL.UM RESULTADO SIGNIFICATIVO, MAS INSUFICIENTE EM RELAÇÃO AO OBJECTIVO QUE ESTIMAMOS. TEMOS DE FAZER A NOSSA VOZ SOAR MAIS ALTO. O PRIMEIRO PASSO É ENVIARES A TODOS OS TEUS CONTACTOS AS ACTUALIZAÇÕES QUE RECEBES SEMANALMENTE E CONVIDÁ-LOS A ASSINAR A PETIÇÃO DO CHANGE:


https://www.change.org/p/la-campagna-per-l-uscita-dell-italia-dalla-nato-per-un-italia-neutraleSE HOUVER QUALQUER PROPOSTA DE NOVAS INICIATIVAS, SE HOUVER POSSIBILIDADE DE ORGANIZAR UM ENCONTRO NA TUA REGIÃO, ENTRA EM CONTACTO COM O NOSSO COORDENADOR NACIONAL, ENVIANDO O TEU EMAIL E/OU O TEU CONTACTO TELEFÓNICO.


A PAZ PRECISA DE TI A CONTACTAR:
Coordenador nacional do CNGNN, Giuseppe Padovano
T. Móvel/celular 393 998 3462    Cód. Telefónico: +39
Email:  giuseppepadovano.gp@gmail.com 
No comments:

Post a Comment


Imagem

00
PT -- VLADIMIR PUTIN na Sessão plenária do Fórum Económico Oriental

Excertos da transcrição da sessão plenária do Fórum Económico Oriental

irmãos de armas


Legendado em PT. Clicar em CC, escolher PT.

índice


“Copyright Zambon Editore”

PORTUGUÊS

GUERRA NUCLEAR: O DIA ANTERIOR

De Hiroshima até hoje: Quem e como nos conduzem à catástrofe

ÍNDICE

TRIBUTE TO A PRESIDENT


NA PRMEIRA PESSOA

Um auto retrato surpreendentemente sincero do Presidente da Rússia, Vladimir Putin

CONTEÚDO

Prefácio

Personagens Principais em 'Na Primeira Pessoa'

Parte Um: O Filho

Parte Dois: O Estudante

Parte Três: O Estudante Universitário

Parte Quatro: O Jovem especialista

Parte Cinco: O Espia

Parte Seis: O Democrata

Parte Sete: O Burocrata

Parte Oito: O Homem de Família

Parte Nove: O Político

Apêndice: A Rússia na Viragem do Milénio


The Putin interviews


The Putin Interviews
by Oliver Stone (
FULL VIDEOS) EN/RU/SP/FR/IT/CH


http://tributetoapresident.blogspot.com/2018/07/the-putin-interviews-by-oliver-stone.html
Followers