FREE JULIAN ASSANGE

 

CROATIAN   ENGLISH   GREEK   NEDERLANDS   POLSKI   PORTUGUESE   ROMANIAN  SPANISH  РУССКИЙ

What part will your country play in World War III?

By Larry Romanoff

The true origins of the two World Wars have been deleted from all our history books and replaced with mythology. Neither War was started (or desired) by Germany, but both at the instigation of a group of European Zionist Jews with the stated intent of the total destruction of Germany. The documentation is overwhelming and the evidence undeniable. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

That history is being repeated today in a mass grooming of the Western world’s people (especially Americans) in preparation for World War IIIwhich I believe is now imminent

READ MORE

 
 

Wednesday, August 9, 2017

POLSKI -- BENJAMIN FULFORD: 07:08:2017


Rozszerzenie rewolucji na Izrael, Japonię i Bliski Wschód tej jesieni

 7 sierpnia 2017
Uwaga do czytelników: ponieważ jestem na urlopie, raport ten został uprzednio napisany.
Wybór Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych stanowi główny element walki mającej na celu pokonanie chazarskiej mafii na całym świecie. Jednak prezydencja Trumpa jest kolejną próbą zreformowania starego systemu a nie prawdziwą rewolucją. Trump utrzymuje na powierzchni Korporację Stanów Zjednoczonych Ameryki głównie dzięki funduszom pozyskanym bezprawnie z Arabii Saudyjskiej, Kataru i innych szejkanatów naftowych na Bliskim Wschodzie, oraz funduszom zrabowanym w Japonii i Korei Południowej. Również Chiny mają swój udział w utrzymywaniu starego reżimu przy życiu, ponieważ ich wielka strukturalna nadwyżka handlowa z USA daje im ogromną ilość dolarów na pozyskanie przyjaciół i wpływów na całym świecie. Rotszyldowie i inne rody błękitnej krwi rządzące planetą przyjęły do swego klubu Chiny drogą przekupstwa i komplementów. Nagrodą dla Chin jest inicjatywa jednego pasa i jednej drogi o wartości ponad 1 tryliona USD.
Z drugiej strony, porozumienie paryskie podpisane przez 19 z 20 państw G20 było próbą kontynuacji funkcjonowania MFW, Banku Swiatowego, ONZ i innych organizacji międzynarodowych kontrolowanych przez rody błękitnej krwi, po otrzymaniu przez Chiny większych praw w głosowaniu niż te posiadane przez USA nawet przy dalszej pełnej kontroli USA nad tymi instytucjami. Problem polega na tym, że ta reforma oparta jest na fałszywej przesłance, jakoby dwutlenek węgla powodował globalne ocieplenie. Ta przesłanka nie odpowiada rzeczywistości.

Ponadto, rozwiązanie to nie narusza kontroli posiadanej przez wspomniane stare rodziny. Należy mieć na uwadze, że mieszkańcy planety nie wybierali ludzi kierujących ONZ, MFW, Bankiem Swiatowym, BIS itd. nastąpiło to w ukryciu wskutek machinacji rodzin rządzących.
Niewątpliwie, frakcje stojące za porozumieniem paryskim reprezentują grupę umiarkowaną w ramach struktur błękitnej krwi, włączając europejskie rodziny królewskie, która nie uznaje planów ludobójstwa. Zdołała ona doprowadzić do osiągnięcia tego porozumienia przy pomocy azjatyckich rodzin królewskich. Ogólnie mają one dobre zamiary, ale po prostu brak im kompetencji aby powstrzymać trwający systemowy rozpad ich systemu ekonomicznego.
Obecna klasa rządząca na Zachodzie zarządza największym wydarzeniem masowego wyginięcia od czasu wymarcia dinozaurów wskutek upadku meteorytu 65 milionów lat temu. Mieszkańcy Europy i wschodniej Azji – najbardziej produktywni na kuli ziemskiej — doświadczają upadku demograficznego. Obecnie rozpiętość dochodów na Zachodzie jest wyższa, niż ta która doprowadziła do upadku imperium rzymskiego.
Na domiar złego, kryminaliści odpowiedzialni za 11 września, zniszczenie Iraku, Libii, Syrii i Fukuszimę, za rozprzestrzenianie się broni biologicznej SARS, Ebola, AIDS itd, muszą zostać zatrzymani i poddani karze.
Ponadto, nie widać na horyzoncie żadnego jednorazowego umorzenia długów. Nie widać również redystrybucji nielegalnie uzyskanych korzyści finansowych. Widać to wyjątkowo wyraźnie w przypadku szoku Lehman Brothers, którego istniejąca dokumentacja dowodzi, że rody błękitnej krwi utworzyły w sposób nielegalny 23 tryliony USD, wykorzystując te fundusze do wykupienia zasobów na całym świecie, po uprzednim obniżeniu ich ceny przez spowodowaną przez siebie katastrofę finansową. Pozostaje pytanie, dlaczego te pieniądze nie zostały skonfiskowane.
Od czasu kryzysu wywołanego przez upadek Lehman Brothers, banki centralne stosowały tzw. ilościowe luzowanie finansowe. Ogromne sumy wygenerowane w ten sposób były jednak kierowane wyłącznie do jednostek finansowych kontrolowanych przez chazarską mafię. Nie wykonali operacji polegających na przelaniu kwot na konta osobiste normalnych obywateli. Dlatego luzowanie finansowe spowodowało pogłębienie różnic w zamożności. Analiza dokumentów mających wartość dowodów sądowych ukazuje, że większość funduszy przepływała przez konta około 700 osób, tak więc to nie 1 procent ale raczej 0,0000001 procenta skorzystało na dodruku pieniędzy. Wynika to z tego, że rody błękitnej krwi nadal kontrolują banki centralne będące w prywatnym posiadaniu w celu osobistych korzyści, nie dla dobra planety i żyjących na niej istot ludzkich.
Donald Trump, umieszczony na szczytach władzy przez gnostycznych iluminatów preciwnych błękitnej krwi, nie dokonał w tej sprawie żadnych zmian ponieważ – będąc prezydentem najbardziej zadłużonego państwa w historii świata nie posiada on odpowiedniej siły nacisku. Choć tak naprawdę posiada. Pamiętajmy powiedzenie: «jeżeli jesteś winien bankowi 10000 USD to jest twój problem, natomiast jeżeli jesteś winien bankowi 1000000 USD to już problem banku». Faktem jest, że rząd korporacyjny USA ogłosił niewypłacalność 3 maja tego roku, kiedy Puerto Rico będący w jego posiadaniu ogłosił właśnie upadłość. A jednak widowisko o nazwie Washington DC trwa nadal. Dzieje się tak, ponieważ jak już wyżej wspomniano – kredytodawcy korporacji USA tacy jak Chiny, Japonia, Korea Południowa i firmy produkujące ropę naftową na Bliskim Wschodzie subwencjonują jej roczne straty w wysokości 700 bilionów USD /tyle wyniósł deficyt handlowy USA w roku 2016/. A więc jak można byłoby zmienić tę sytuację ? Pierwsza sposobność nadarzy się 30 września tego roku jest to termin płatności fiskalnych korporacji USA. Co roku w tym czasie, gdy zbliża się termin płatności, widać różnego rodzaju manewry. W tym roku nie będzie inaczej i rząd korporacyjny USA będzie usiłował zrolować swe płatności poza wyznaczony termin. W tym celu posłuży się groźbą wojny, szantażu, wymuszania, prośbami, blefem itd. W wiadomościach pojawi się to jako groźba wojny z Rosją, Chinami, Koreą Północną, Iranem i kimkolwiek innym, kto nie będzie gotów sypnąć sakiewką. Jeżeli te manewry ponownie się powiodą, wydarzenia potoczą się podobnie jak poprzednio. Będzie to oznaczało powolny spadek poziomu życia na Zachodzie, który zaczął się w późnych latach 60-tych.
Alternatywą jest rewolucja światowa. Oznacza to fizyczną okupację BIS, Europejskiego Banku Centralnego, Rezerwy Federalnej, Banku Japonii i innych banków centralnych będących w posiadaniu rodów błękitnej krwi. Uczyniłoby to teoretycznie możliwym emisję kwadrylionów dolarów do sfinansowania bezprecedensowej kampanii na rzecz zakończenia biedy, powstrzymania procesu degradacji środowiska i ekspansji człowieka we wszechświecie. Oczywiście, rodziny będące w posiadaniu prywatnych banków centralnych poświęciły lata na demonizowanie pomysłów w rodzaju « monetyzacja długu », twierdząc że doprowadziłoby to do inflacji i nieodpowiedzialnych wydatków rządowych. To mogłoby być możliwe w przeszłości, gdy pewni zmanierowani królowie lub skorumpowane rządy próbowały uczestniczyć w takich praktykach.
Ale, spróbujmy zatrzymać się na chwilę refleksji. Co oznacza « monetyzacja długu » ? Oznacza zamianę długu na pieniądze. Innymi słowy, oznacza zakończenie niewolnictwa długu. Pamiętajmy, że długi wobec centralnych banków są nieuprawnione. Bankierzy nie zarobili pieniędzy, które pożyczyli ludziom i rządom w rzeczywistym świecie wykonując rzeczywiste usługi bankowe oni tylko wbili na klawiaturze cyfry do komputera. Tak więc monetyzacja ich długu oznacza po prostu rezygnację z niewolnictwa długu. Oczywiście gdyby po prostu wydrukować wielkie ilości pieniędzy, umieszczając np. million dolarów na każdym koncie bankowym w kraju, resultatem byłaby orgia inflacyjna po której nastąpiłby potężny ból głowy. Na szczęście istnieją przykłady banków centralnych w posiadaniu rządu, które uczyniły wiele dobrego.
Kanada, między 1938 a 1973, wykorzystała bank centralny w posiadaniu rządowym do następujących wydatków:
Pokrycie kosztów II wojny światowej
Zbudowanie systemu kanałów łączących wielkie jeziora z oceanem atlantyckim
Budowa autostrady transkanadyjskiej – najdłuższej na świecie
Opłacenie kosztów edukacyjnych
Sfinansowanie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego
Sfinansowanie robót publicznych
Wydatki wojskowe itd.
Uczyniono to bez podatkow lub zaciągania długu.
Japoński rząd wojskowy przed i podczas II wojny światowej również sfinansował swój gigantyczny wysiłek wojenny używając głównie funduszy pochodzących ze znacjonalizowanego banku centralnego. Mimo, że nie popieram działań japońskiego reżimu wojskowego w Chinach i w innych miejscach, chodzi o zwrócenie uwagi na fakt, że tak wielkie przedsięwzięcie jak próba podbicia Azji zostało sfinansowane głównie przez bank centralny będący w posiadaniu rządowym.

Gdyby Rezerwa Federalna, Europejski Bank Centralny i Bank Japonii zostały znacjonalizowane byłoby możliwe sfinansowanie kampanii zakończenia biedy, powstrzymania degradacji środowiska, sfinansowanie badań nad przedłużeniem życia, eksploracji wszechświata itd., o wartości łącznej kwadrylionów dolarów. Jest to całkowicie realistyczne i wykonalne. Tej jesieni nastąpi kolejna sposobność, aby stało się to możliwe. Czas na rozmowy skończył się, teraz jest czas na działanie.
 Source: Antimatrix.org
Translator: Ryszard


 

ARRIVING IN CHINA

Ver a imagem de origemKriegsgefangenenlager in Amerika


Von Larry Romanoff, 02. Juni 2020

Übersetzung: K.R.

*

Hinweis an die Leser: In Anbetracht der immensen Bedeutung dieses Themas leiten Sie diesen Artikel bitte über Ihren E-Mail-Verteiler weiter und posten Sie ihn in Ihren Blogs, Internetforen usw., mit der Bitte, dass jeder, der irgendwelche Details oder Familiengeschichten kennt, die Licht auf diese Ereignisse werfen könnten, diese bitte direkt an den Autor unter 2186604556@qq.com weiterleitet.


DEUTSCH ENGLISH ESPAÑOL ITALIANO NEDERLANDS PORTUGUÊS SVENSKA

Diese Geschichte hat alle Voraussetzungen, um sich für eine Verschwörungstheorie zu qualifizieren und macht vielleicht keinen Sinn für Sie ohne einige Hintergrundinformationen über den Zusammenhang.

Bevor die USA in den Ersten Weltkrieg eintraten, wurde eine enorme, jahrelange antideutsche Propagandakampagne von der Creel-Kommission entfesselt, die von Walter Lippman und Edward Bernays geleitet wurde, letzterer war ein Neffe von Sigmund Freud. (1) (2) Die öffentliche Literatur griff alles Deutsche in Amerika an, auch Schulen und Kirchen. In vielen Schulen wurde den "reinen Amerikanern" verboten, die deutsche Sprache zu unterrichten, und die Verwalter wurden aufgefordert, "alle illoyalen Lehrer", also alle Deutschen, zu entlassen. Die Namen unzähliger Städte wurden geändert, um ihren deutschen Ursprung zu eliminieren: Berlin, Iowa wurde zu Lincoln, Iowa. Deutsche Lebensmittel und Namen von Gerichten wurden aus den Restaurants verbannt; Sauerkraut wurde zu "Freiheitskraut", Dackel wurden zu "Freiheitshunden" und Deutsche Schäferhunde zu "Elsässern".

LESEN MEHR

bf pic

APPEAL


APPEAL TO THE LEADERS OF THE NINE NUCLEAR WEAPON STATES

(China, France, India, Israel, North Korea, Pakistan, Russia, the United Kingdom and the United States)

中文 DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIAN PORTUGUESE RUSSIAN SPANISH


Larry Romanoff,

contributing author

to Cynthia McKinney's new COVID-19 anthology

'When China Sneezes'

When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis

manlio +maria

上海的月亮

World Intellectual Property Day (or Happy Birthday WIPO) - Spruson ...


LARRY ROMANOFF on CORONAVIRUS

Read more at Moon of Shanghai

V.P. 2007

EN video comitato

20 questions to Putin


President of Russia Vladimir Putin:

Address to the Nation

Address to the Nation.

Erdogan


Imagem

00
PT -- VLADIMIR PUTIN na Sessão plenária do Fórum Económico Oriental

Excertos da transcrição da sessão plenária do Fórum Económico Oriental

Joint news conference following a Normandy format summit

https://tributetoapresident.blogspot.com/2019/12/joint-news-conference-following.html

Joint news conference following the Normandy format summit.

irmãos de armas


Legendado em PT. Clicar em CC, escolher PT.

índice


“Copyright Zambon Editore”

PORTUGUÊS

GUERRA NUCLEAR: O DIA ANTERIOR

De Hiroshima até hoje: Quem e como nos conduzem à catástrofe

ÍNDICE

TRIBUTE TO A PRESIDENT


NA PRMEIRA PESSOA

Um auto retrato surpreendentemente sincero do Presidente da Rússia, Vladimir Putin

CONTEÚDO

Prefácio

Personagens Principais em 'Na Primeira Pessoa'

Parte Um: O Filho

Parte Dois: O Estudante

Parte Três: O Estudante Universitário

Parte Quatro: O Jovem especialista

Parte Cinco: O Espia

Parte Seis: O Democrata

Parte Sete: O Burocrata

Parte Oito: O Homem de Família

Parte Nove: O Político

Apêndice: A Rússia na Viragem do Milénio


The Putin interviews


The Putin Interviews
by Oliver Stone (
FULL VIDEOS) EN/RU/SP/FR/IT/CH


http://tributetoapresident.blogspot.com/2018/07/the-putin-interviews-by-oliver-stone.html
Followers