CROATIAN  ENGLISH   ESPAÑOL  GREEK  NEDERLANDS  POLSKI  PORTUGUÊS EU   PORTUGUÊS BR  ROMANIAN  РУССКИЙ

What part will your country play in World War III?

By Larry Romanoff

 

The true origins of the two World Wars have been deleted from all our history books and replaced with mythology. Neither War was started (or desired) by Germany, but both at the instigation of a group of European Zionist Jews with the stated intent of the total destruction of Germany. The documentation is overwhelming and the evidence undeniable. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

 

That history is being repeated today in a mass grooming of the Western world’s people (especially Americans) in preparation for World War IIIwhich I believe is now imminent. It is evident that War Clouds are gathering. The signs are everywhere, with media coverage and open talk of war in many countries. The RAND Corporation have for years been preparing military scenarios for World War III, and NATO is reported to be currently doing so. Vast movements of NATO troops and equipment are either in preparation or process to surround Russia. The US is surrounding China with military bases including the world's largest in Guam. Both China and Russia are surrounded with nearly 400 US biological weapons labs. Iran is entirely vulnerable from the American military build-up in the Middle East.

READ MORE

   

FREE JULIAN ASSANGE

Thursday, July 2, 2020

NL -- BENJAMIN FULFORD: 29:06:2020


Toenemende Chaos in de V.S. en Wereldwijd nu de Khazariaanse Maffia worstelt om zich te handhaven

29 juni 2020
Deze week willen we de lezers laten weten dat onze nieuwsbrief op nooit eerder voorgekomen manier wordt aangevallen en dat jullie ondersteuning nu meer dan ooit nodig is. Een van onze belangrijkste inlichtingenbronnen in Zuid-Azië wordt voor onbepaalde tijd gevangen gehouden onder levensbedreigende condities gebaseerd op vooraf beraamd bewijsmateriaal en verzonnen aanklachten. Een andere is verdwenen. Nog weer een andere werd vergiftigd met ricin. Uw correspondent is de laatste twee maanden ook doelwit geweest van niet minder dan 3 vergiftigingspogingen en heeft het overleefd met hulp van zowel de NSA (Amerikaanse nationale veiligheidsdienst) als bronnen van een Aziatisch geheim genootschap. Dit werk brengt risico met zich mee en dat begrijpen we allemaal, maar er is geen alternatief behalve doorvechten aangezien het lot van de mensheid op het spel staat.

Deze schrijver werd ook fysiek tegengehouden om een persconferentie bij te wonen op de Club van buitenlandse correspondenten in Japan om me te beletten aan de Japanse Minister van Defensie Kono Taro vragen te stellen over de Fukushima massamoord gebeurtenis. Natuurlijk worden soortgelijke pesterijen gerapporteerd door veel waarheid- bekendmakende mediakanalen.
Dit maakt allemaal deel uit van een onvoorstelbaar hysterische propaganda oorlog die is gebaseerd rondom het zogenoemde COVID-19 coronavirus. We zien dat fake nieuwsportals (een pagina of webpagina die toegang biedt tot een groot aantal andere pagina’s) zoals de New York Times, Reddit en de Drudge voor meer dan de helft hun output vullen met nepverhalen. Als je de woorden COVID, Rusland, Trump of Hong Kong ziet in een van deze of eraan gerelateerde outlets, lees je bijna zeker fiction. Voor wat COVID betreft: elke lezer kan plaatselijke ziekenhuizen bezoeken en met zijn eigen ogen zien wat daar gebeurt.
Het is waar dat oude mensen sterven aan longontsteking en andere oorzaken, zoals altijd. Maar nu hebben ziekenhuizen de opdracht om normale behandelprotocollen terzijde te schuiven en patiënten met een of ander ademhalingsprobleem aan beademingsapparatuur te leggen met als gevolg een dodelijk verloop met verzekeringssmeergeld als incentives om geen verband houdende doodsoorzaken te kwalificeren als COVID. De hele situatie is een goedgeorganiseerd, gecoördineerd bedrog. En uiteindelijk resulteert dat in een onvoorstelbare economische schade en persoonlijk onrecht voor miljoenen mensen.
De bron van de COVED nepnieuwsinfectie is forensisch getraceerd naar de Maltezer Ridders en de P3-vrijmetselaarsloge.
(met dank aan Jim Stone voor het ontdekken hiervan)
Waar hebben we dat getal eerder gezien?
Het originele skull and bones is te vinden in de Sint-Pietersbasiliek in Rome, een kerk die werd gebouwd door de moeder van Keizer Constantijn, de grondlegger van het Romeinse Christendom.
Om Wikipedia te citeren:
“Het getal “322” is het ordeteken van Skull and Bones en wordt algemeen beschouwd als het jaar van de dood van de Griekse redenaar Demosthenes. [19][26][5] Een brief tussen vroege genootschapsleden in de Yale-archieven[27] duidt erop dat 322 een referentie is naar het jaar 322 BC en dat leden de jaartelling meten vanaf dat jaar in plaats van de gebruikelijke jaartelling. In 322 BC eindigde de Lamian War met de dood van Demosthenes en de Atheners werden gedwongen hun overheid te ontbinden en in plaats daarvan een plutocratisch systeem in te stellen, waarbij alleen degenen die 2000 of meer drachmen bezaten inwoners konden blijven.”   https://en.wikipedia.org/wiki/Skull_and_Bones
Het feit dat dit getal de triomf van plutocratie (heerschappij v.d. rijken) huldigt boven democratie vertelt ons precies met wie we te maken hebben in deze COVID-samenzwering: de families die de Fortune 500 bedrijven bezitten.
Ze trekken alle registers open omdat hun controlenetwerk wordt bedreigd door geheime onderhandelingen die nu plaats vinden met betrekking tot de Bretton Woods financiële constructie die is opgezet na de 2e wereldoorlog, volgens leden van de Rothschild familie. Deze constructie omvat de Wereldbank, Global Debt Facility (Wereldwijde Schulden faciliteit), de Internationale Bank voor…
reconstructie en ontwikkeling, de BIS en het IMF, volgens deze zowel als MI6-bronnen.
De gesprekken tussen hoog niveau Aziaten en vertegenwoordigers van Westerse geheime genootschappen, bedoeld om de huidige financiële constructie, die is gebaseerd op Babylonische schuldenslavernij, te vervangen door een systeem dat snel op gang zal worden gebracht met een jubelfeest en dat grote voorspoed biedt voor iedereen en niet alleen de top 0,1%.
Er is veel wat we hier niet kunnen bespreken vanwege de gevoeligheid van deze gesprekken en het heel reële fysieke gevaar dat de deelnemers lopen. Maar het Pentagon, de Aziatische geheime genootschappen, het Gemenebest en veel andere invloedrijke groepen staan achter de veranderingen die worden besproken.
Het belangrijkste gevechtsterrein blijft de Verenigde Staten nadat President Donald Trump effectief de Federal Reserve Board’s activiteiten in de V.S. nationaliseerde en de voorzitter nu aan hem rapporteert. Dit, en niet de COVID-virus neppandemie, is de werkelijke reden waarom het Amerikanen verboden is om naar Europa en zo veel andere landen te reizen, zeggen NSA-bronnen.
De nationalisatie van de FRB in de V.S. vernietigt veel economische paradigma’s (modellen). Volgens de Atlanta Fed, was het bruto binnenlands product op 5 juni gedaald met wel 55%.  https://www.frbatlanta.org/cqer/research/gdpnow
Als dit waar was, zou het V.S. bruto binnenlands product, op basis van een koopkracht pariteit, beneden dat van India zijn, waardoor het de op twee na grootste economie van de wereld zou zijn en niet de supermogendheid.
Maar de gegevens missen het feit dat dankzij het geld dat direct naar de mensen wordt gestuurd vanuit de genationaliseerde Fed, de meeste Amerikanen geen 55% vermindering van inkomen zien en velen – speciaal aan de basis van de piramide – in feite een betere levensstandaard ervaren. Nu rapporteren NSA-bronnen dat 8 van de 10 Amerikanen verlichting zal krijgen van huur- of hypotheekbetalingen. Met andere woorden, enige vorm van een feitelijk jubelfeest is begonnen. Geen wonder dat de Babylonische slavenmeesters op een hysterische manier Trump en zijn regiem aanvallen.
Het belangrijkste probleem met de V.S. is natuurlijk dat het grootste deel van de binnenlandse industrie is verplaatst naar het buitenland (hoofdzakelijk naar China) en het zal jaren kosten om dat weer op te bouwen. Dit leidt tot tekorten in veel goederen, vooral snuisterijen uit China. Daarom is Walmart begonnen met de verkoop van gebruikte spullen.
De Europeanen, nog altijd onder Babylonische controle, scharen zich nu rondom Romeinse bloedlijnleider Angela Merkel. In een interview met 5 kranten dat breed werd uitgemeten door de Corporate-media, zei Merkel:
 “We zijn opgegroeid in de zekerheid dat de Verenigde Staten een wereldmacht wilde zijn. Zou de V.S. zich nu uit eigen vrije wil uit die rol willen terugtrekken, zouden wij daar eens heel grondig over na moeten denken… In een crisis van deze omvang… Wat we in dat geval moeten doen is iets heel buitengewoons.”  https://www.theguardian.com/world/2020/jun/26/for-europe-survive-economy-needs-survive-angela-merkel-interview-in-full
In het interview maakte Merkel een bedekt dreigement dat de EU dichter naar China zou bewegen. Ook het feit dat Europa bezoekers van de V.S. niet toelaat, betekent in werkelijkheid dat ze bang zijn voor ideologische infectie, want, zoals ik persoonlijk weet van bezoeken aan ziekenhuizen, is het COVID-excuus nep.
Natuurlijk, de strijd binnen de V.S. is verre van over zoals te zien is in de gewelddadige betaalde protesten, dat gouverneurs de mensen weer beperkingen opleggen, en een hevige, bijna verlammende onderlinge strijd in Washington DC. Deze strijd zal gedurende de zomer nog heviger worden. Maar uiteindelijk zullen het de Amerikaanse strijdkrachten en politiecorpsen zijn die de overhand hebben. Momenteel scharen ze zich grotendeels rondom Trump.
Maar het punt dat de Q-vechters die zich rondom Trump scharen moeten beseffen is dat de V.S. geen eiland is. De rest van de wereld heeft de hulp van het Amerikaanse leger nodig om de planeet te beschermen. De mensen van de wereld zijn ook bereid om genereus te betalen voor diensten zoals het behoud van vrede, bescherming van het milieu en verkenning van het universum. We staan voor een planetaire crisis van ondergang en milieuvernietiging en het Amerikaanse leger heeft een sleutelrol te vervullen.
Hier is een voorbeeld van het soort dingen die zullen gebeuren als de Amerikaanse strijdmachten de mensen van de Aarde niet beschermen. Twee van onze Zuidoost Aziatische nieuwsbronnen werden aangevallen en hadden in het ziekenhuis een vluchtige ervaring met de dood, hoogstwaarschijnlijk om te voorkomen dat ze verslag zouden uitbrengen van een nieuwe genocide die in Cambodja is begonnen. Het nu volgende verslag kwam van een derde bron, die om veiligheidsredenen anoniem wil blijven:
Verslag over Cambodja
Sinds de verkiezingen van 2012, heeft Hun S’en en zijn partij macht verloren, wat nog eens werd bevestigd door de laatste gemeentelijke verkiezingen.
In reactie daarop onthoofdde Hun S’en de winnende oppositiepartij HSD Daarna verklaarde hij de HSD partij illegaal. Nu wordt iedereen die de overheid op wat voor manier ook bekritiseerd, in de gevangenis geworpen. Vrijheid van expressie en van de pers bestaat niet langer. Alle televisiestations en kranten zijn eigendom van Hun S’en en zijn familieleden (klinkt alsof ze iets hebben geleerd van de V.S.)
Hij profiteerde van een periode van relatieve rust; na 5 jaar Rode Khmer en 5 jaar Vietnamese bezetting begonnen de mensen weer plezier te hebben in een nieuwe consumptiemaatschappij.
Maar Hun S’en hield de meesten van de vroegere Rode Khmer kliek (Pol Pot) aan de macht die zich niet ontwikkelden. Hij verloor ook het contact en de steun van de jeugd (60%) die geen toekomst ziet in het land.
De 6% officiële groei is te danken aan fabrieken (hoofdzakelijk Chinese) die voordeel wilden halen uit voorkeurstoegang tot Europese Markten (EBA) en onroerend goed, hoofdzakelijk voor de Chinezen. Met de onroerend goed transacties konden ze geld witwassen, maar dat creëert geen levensvatbare economie.
Deze groei heeft de heersende communistische klasse rijk gemaakt, maar de mensen buiten spel gezet. Bovendien is het land onderhevig geweest aan systematische plundering van zijn hulpbronnen (hout, Mekong zand, enz.)
De Corona neppandemie crisis maakt de dingen nog erger. Toerisme is dood, de meeste hotels zijn gesloten en de werknemers zonder loon naar huis gestuurd. Ze zijn dan niet in staat om hun families op het platteland te voeden. Het enige voedsel dat Cambodja kweekt is rijst voor de export aangezien het meeste voedsel wordt geïmporteerd uit Vietnam en Thailand. Maar sinds alle grenzen zijn gesloten wordt er al 3 maanden lang geen voedsel geïmporteerd.
De Chinezen hebben het land nu verlaten, constructiewerkzaamheden zijn stopgezet en de fabrieken zijn gesloten wat heel de zwakke economie voor dood achterlaat. Wat de situatie nog heeft verergerd is dat de overheid het gebruik van microkrediet heeft bevorderd en nu met het verlies van inkomen, zullen de meeste leners niet in staat zijn om leningen terug te betalen en zullen hun inkomen, huis of land verliezen aan afpersers.
De scholen zijn gesloten tot 2021, wat het faillissement van de meeste privéscholen zal veroorzaken.
Het land is bijna volledige gesloten als gevolg van de nieuw opgelegde beperkingen om het land binnen te komen: een waarborgsom van $ 3000 bij binnenkomst!
De overheid blijft alleen aan de macht door verschrikking en onderdrukking. De situatie zal binnen een maand gespannen worden wanneer de mensen geen reserves meer hebben. De Premier staat klaar om noodtoestand-wetgeving te bekrachtigen, wat HS en zijn communistische harde kern de volledige macht zonder enige controle zal geven. Met andere woorden, Cambodja staat voor een Rode Khmer 2.0.
Dit zijn de soort gebeurtenissen die plaats zullen vinden over de hele wereld tenzij de Witte Hoeden zich blijven inzetten.
De overeenkomst waar nu over wordt onderhandeld zal de Amerikaanse strijdkrachten nog grotere fondsgelden toestaan dan ze nu al hebben. Alleen deze keer zullen ze de mensen en levende wezens van de planeet beschermen en geen hulpbronnen stelen voor oligarchen. Van de drie grote Westerse machtscentra heeft Londen positief gereageerd. We wachten nu op antwoord van Washington en Rome.
 Vertaling: Petronella


 

ARRIVING IN CHINA

Ver a imagem de origemKriegsgefangenenlager in Amerika


Von Larry Romanoff, 02. Juni 2020

Übersetzung: K.R.

*

Hinweis an die Leser: In Anbetracht der immensen Bedeutung dieses Themas leiten Sie diesen Artikel bitte über Ihren E-Mail-Verteiler weiter und posten Sie ihn in Ihren Blogs, Internetforen usw., mit der Bitte, dass jeder, der irgendwelche Details oder Familiengeschichten kennt, die Licht auf diese Ereignisse werfen könnten, diese bitte direkt an den Autor unter 2186604556@qq.com weiterleitet.


DEUTSCH ENGLISH ESPAÑOL ITALIANO NEDERLANDS PORTUGUÊS SVENSKA

Diese Geschichte hat alle Voraussetzungen, um sich für eine Verschwörungstheorie zu qualifizieren und macht vielleicht keinen Sinn für Sie ohne einige Hintergrundinformationen über den Zusammenhang.

Bevor die USA in den Ersten Weltkrieg eintraten, wurde eine enorme, jahrelange antideutsche Propagandakampagne von der Creel-Kommission entfesselt, die von Walter Lippman und Edward Bernays geleitet wurde, letzterer war ein Neffe von Sigmund Freud. (1) (2) Die öffentliche Literatur griff alles Deutsche in Amerika an, auch Schulen und Kirchen. In vielen Schulen wurde den "reinen Amerikanern" verboten, die deutsche Sprache zu unterrichten, und die Verwalter wurden aufgefordert, "alle illoyalen Lehrer", also alle Deutschen, zu entlassen. Die Namen unzähliger Städte wurden geändert, um ihren deutschen Ursprung zu eliminieren: Berlin, Iowa wurde zu Lincoln, Iowa. Deutsche Lebensmittel und Namen von Gerichten wurden aus den Restaurants verbannt; Sauerkraut wurde zu "Freiheitskraut", Dackel wurden zu "Freiheitshunden" und Deutsche Schäferhunde zu "Elsässern".

LESEN MEHR

bf pic

APPEAL


APPEAL TO THE LEADERS OF THE NINE NUCLEAR WEAPON STATES

(China, France, India, Israel, North Korea, Pakistan, Russia, the United Kingdom and the United States)

中文 DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIAN PORTUGUESE RUSSIAN SPANISH


Larry Romanoff,

contributing author

to Cynthia McKinney's new COVID-19 anthology

'When China Sneezes'

When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis

manlio +maria

上海的月亮

World Intellectual Property Day (or Happy Birthday WIPO) - Spruson ...


LARRY ROMANOFF on CORONAVIRUS

Read more at Moon of Shanghai

V.P. 2007

EN video comitato

20 questions to Putin


President of Russia Vladimir Putin:

Address to the Nation

Address to the Nation.

Erdogan


Imagem

00
PT -- VLADIMIR PUTIN na Sessão plenária do Fórum Económico Oriental

Excertos da transcrição da sessão plenária do Fórum Económico Oriental

Joint news conference following a Normandy format summit

https://tributetoapresident.blogspot.com/2019/12/joint-news-conference-following.html

Joint news conference following the Normandy format summit.

irmãos de armas


Legendado em PT. Clicar em CC, escolher PT.

índice


“Copyright Zambon Editore”

PORTUGUÊS

GUERRA NUCLEAR: O DIA ANTERIOR

De Hiroshima até hoje: Quem e como nos conduzem à catástrofe

ÍNDICE

TRIBUTE TO A PRESIDENT


NA PRMEIRA PESSOA

Um auto retrato surpreendentemente sincero do Presidente da Rússia, Vladimir Putin

CONTEÚDO

Prefácio

Personagens Principais em 'Na Primeira Pessoa'

Parte Um: O Filho

Parte Dois: O Estudante

Parte Três: O Estudante Universitário

Parte Quatro: O Jovem especialista

Parte Cinco: O Espia

Parte Seis: O Democrata

Parte Sete: O Burocrata

Parte Oito: O Homem de Família

Parte Nove: O Político

Apêndice: A Rússia na Viragem do Milénio


The Putin interviews


The Putin Interviews
by Oliver Stone (
FULL VIDEOS) EN/RU/SP/FR/IT/CH


http://tributetoapresident.blogspot.com/2018/07/the-putin-interviews-by-oliver-stone.html
Followers