FREE JULIAN ASSANGE

 

CROATIAN   ENGLISH   GREEK   NEDERLANDS   POLSKI   PORTUGUESE   ROMANIAN  SPANISH  РУССКИЙ

What part will your country play in World War III?

By Larry Romanoff

The true origins of the two World Wars have been deleted from all our history books and replaced with mythology. Neither War was started (or desired) by Germany, but both at the instigation of a group of European Zionist Jews with the stated intent of the total destruction of Germany. The documentation is overwhelming and the evidence undeniable. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

That history is being repeated today in a mass grooming of the Western world’s people (especially Americans) in preparation for World War IIIwhich I believe is now imminent

READ MORE

 
 

Tuesday, July 21, 2020

NL -- BENJAMIN FULFORD: 27:07:2020


De V.S. is nu een failliete staat en wat is daar aan te doen
27 juli 2020
Berichtje voor de lezers: dit is het laatste vooruit geschreven zomerverslag. Geregelde verslaggeving begint weer met de uitgave van 3 augustus.
Dit niet-verklaarde faillissement van de Verenigde Staten van Amerika Corporation op 16 februari en de erop volgende chaos is voor de wereld een teken dat de V.S. onder haar huidige leiding een failliete staat is. Deze week kijken we naar hoe dit is gekomen en wat er aan de situatie te doen is.
Om te beginnen is volgens verschillende ramingen inclusief de Atlanta Federal Reserve Board het V.S. bruto binnenlands product dit jaar met 50% afgenomen. De V.S. heeft ook (nogmaals volgens bronnen als de Federal Reserve Board) ongefundeerde verplichtingen van meer dan 200 biljoen dollar. Deze bestaan uit buitenlandse schulden, overheidsschulden, ongefundeerde pensioenverplichtingen, enz. Als het bruto binnenlands product inderdaad met de helft is afgenomen tot $ 10 biljoen, betekent dit dat de schuld meer dan 20 keer het V.S. jaarlijkse inkomen is. Dit betekent dat wanneer alle Amerikanen de helft van hun geld gebruiken om de schulden af te betalen, daar 400 jaar voor nodig zou zijn. 

Er zijn ook andere signalen van bijzonder slechte functionering. Amerikanen besteden 17,7% van het bruto binnenlands product aan medische kosten; meer dan het dubbele van het percentage in andere landen. Ondanks dit gaat de Amerikaanse levensduur ieder jaar omlaag. Ze hebben een crimineel medisch bestel dat de mensen vergiftigt met kankerverwekkende stoffen en besmette vaccins om het aantal zieke mensen te vergroten zodat ze financieel uitgezogen kunnen worden.
En dan is er het gevangeniswezen dat mensen in de gevangenis zet voor ongegronde redenen (zoals het positief testen op marihuana) alleen om te kunnen profiteren van slavenarbeid door gevangenen. Wereldwijd is één op de 5 mensen in de gevangenis Amerikaan. De V.S., met een bevolking van 330 miljoen, heeft 2,3 miljoen mensen in de gevangenis, vergeleken met 1,6 miljoen mensen in China, dat een bevolking heeft van 1,5 miljard.  https://www.prisonpolicy.org/blog/2020/01/16/percent-incarcerated/
De kloof tussen rijk en arm is in de V.S. verreweg het grootst van de ontwikkelde wereld. De werkelijke levensstandaard voor 90% van de Amerikanen is sinds het begin van de jaren zeventig alleen maar naar beneden gegaan.
En nog een ander probleem is een corporate media die nu bijna niets anders uitspuugt dan propaganda en leugens. Dit gaat samen met een politiek systeem dat is verlamd door onderlinge strijd en corruptie. De democratie in de V.S. is al dood sedert George Bush jr. in het jaar 2000 de verkiezingen stal.
Nou ja, het beeld is duidelijk. Of zoals een MI6-bron het stelde “Amerika is uitgerangeerd”.
Het voor de hand liggende antwoord voor de huidige Washington DC regering is om publiekelijk het faillissement af te kondigen. Dit zou van de een op de andere dag de schulden tenietdoen. De administratie van President Donald Trump probeert “Amerika weer groot te maken”. Trump heeft in feite de binnenlandse schulden al verworpen door de FRB te nationaliseren en geld rechtstreeks te overhandigen aan bedrijven en personen.
Dit werkt in eigen land maar aangezien de V.S. geld schuldig is aan de rest van de wereld, moet het Amerikaanse volk zijn schulden opnieuw onderhandelen met de rest van de wereld. Vergeet niet dat meer dan 40 jaar lang schepen vol spullen in de V.S. aankwamen en leeg terugkeerden. Dat werd allemaal betaald met de V.S. credit card maar nu vragen de andere landen om cash. Daarom raken in de winkels steeds meer artikelen op. De V.S. heeft de cash niet om de levensstandaard te handhaven waarvoor werd betaald met schulden.
De rest van de wereld, in het bijzonder de belangrijkste crediteuren Japan en China, is bereid de schulden af te schrijven maar ze willen eerst een verandering in het management. Met andere woorden, ze willen dat de Amerikanen zich bevrijden van de Babylonische schuldenslavernij van de Khazariaanse maffia.
Dat proces is begonnen met arrestaties en buitengerechtelijke doding van top-Khazariaanse, Satan-aanbiddende elites. De Bush-familie is verdwenen, de Rockefellers hebben het presidentschap verloren toen Hillary Rockefeller werd verslagen en veel politici en zogenaamde beroemdheden zijn verdwenen.
Maar de situatie is nog altijd als een hagedis die zijn staart loslaat om te ontsnappen. De werkelijke controle van de Verenigde Staten is nog altijd in de handen van …
Satan-aanbiddende Khazarianen zoals Jared Kushner, de Rothschild-familie en Benjamin Netanyahu.
Vergeet niet dat toen Donald Trump zakenman was, elke keer dat hij failliet ging hij uit de penarie werd geholpen door de Rothschilds. Dit is een zaak van openbare registratie. Kushner kocht het beruchte onroerend goed 666 5th avenue, waar ze microchips ontwikkelden voor het inplanten bij mensen.
Laten we nu eens kijken naar wat er nog niet is gebeurd. Er is geen jubelfeest of eenmalige afschrijving geweest van alle schulden, van de overheid of privé. Er is geen herverdeling geweest van onrechtmatig verkregen onroerende activa. Er is geen amnestie geweest voor geweldloze criminelen.
De corporate media mag nog steeds dag na dag leugens uitspugen en angst zaaien.
Ook worden Amerikanen aangevallen met bio-wapens en 5G elektromagnetische straling om ze te dwingen zich te laten vaccineren. Volgens de NSA (Amerikaanse geheime dienst) bevatten deze vaccins gedrag-veranderende microchips die samenwerken met 5G signalen. Amerikanen worden nu geheel in beslag genomen door hun “credit scores” (een soort kredietwaardigheid), een teken van volledige schuldenslavernij.
De andere zaak om te vermelden is dat er door Trump of zijn regime geen vrijgave is geweest van geheime technologie en geen openbare erkenning van het geheime ruimtevaartprogramma. In plaats daarvan hebben ze een ruimtemacht gecreëerd die tot dusver kennelijk stevig vastzit aan de grond van deze planeet.
Met andere woorden, ondanks de echte vorderingen die door Trump en zijn mensen zijn gemaakt, zijn hun pogingen absoluut ontoereikend voor de tweede Amerikaanse Revolutie die zo hard nodig is.
Er is een groep die een oplossing voorstelt die een fusie tussen de Verenigde Staten en Canada inhoudt om een Verenigde Staten van Noord-Amerika te creëren (VSNA). Zo’n eenheid zou in staat zijn om met een echt frisse start het werelddeel nieuw leven in te blazen.
Het voorstel verlangt een jubelfeest, of een volledige afschrijving van alle schulden, nationaal en privé. Het verlangt ook een eenmalige herverdeling van onroerende goederen en eigendommen zodat iedere Noord-Amerikaanse huishouding zijn eigen huis zou hebben en het equivalent van $ 400.000 dollar aan bezittingen. Ook zal er een eenmalige amnestie moeten zijn voor niet-gewelddadige criminelen. Dit zal gaan om de 47% federale gevangenen die gevangen zitten wegens drugs aanklachten.
Het andere voorstel omvat een opbreken van de door Khazarianen gedomineerde mediakartels. Dit zou niet alleen gelden voor de corporate media maar ook voor de techno-giganten, de schoolboekbedrijven, enz. Het huidige regime van leugens en propaganda zal vervangen moeten worden door waarheid en feiten.
Een ander idee is om de hoofdstad van de VSNA weg te halen uit Washington. De staat North Dakota is voorgesteld omdat die het geografische centrum van Noord-Amerika is. Maar zulke beslissingen zullen democratisch genomen moeten worden overeenkomstig de wil van het volk.
Het V.S. militair-industriële complex zal ook een volledige transformatie van zwaarden naar ploegscharen moeten ondergaan. Om de steun van deze machtige lobby te krijgen, zou de transformatie van start moeten gaan met een 20% salarisverhoging over de hele linie. Hightech militaire bedrijven zullen nieuwe instrumenten moeten krijgen voor ruimteverkenning en om te zorgen voor futuristische transportmiddelen. VS-troepen zullen gehergroepeerd moeten worden om natuurreservaten, de armen en de zwakken van de wereld te beschermen.
Het systeem van de gezondheidszorg zal ook volledig onder handen genomen moeten worden. De details zullen uitgewerkt moeten worden door experts in overeenstemming met de beste praktijken van de wereld. Maar één essentieel principe zal vastgelegd moeten worden: Onder het nieuwe regime zullen verzekeringspolissen veranderd moeten worden zodat hoe gezonder de mensen worden, hoe meer geld de medische industrie verdient. Op dit moment is dat het tegenovergestelde, hoe zieker de mensen worden, hoe meer geld de medische en farmaceutische industrieën verdienen. En dat is precies de stimulans die werd gecreëerd voor het opzettelijk verspreiden van biologische wapens, kankerverwekkende stoffen en andere gifstoffen.
Een andere verandering met de VSNA zou zijn dat de mensen als geheel betrokken zullen zijn bij het plannen van de toekomst. Mensen zullen gevraagd moeten worden wat voor toekomst ze willen en daarna zullen experts moeten uitzoeken hoe die waargemaakt kan worden.
De VSNA zou ook geleid moeten worden door een combinatie van een in ere herstelde en verjongde democratie, gecombineerd met een meritocratie (bepaling van de sociale status door prestaties en capaciteiten). Het Pentagon is een voorbeeld van een meritocratie. Goed geleide bedrijven zijn een ander voorbeeld. Iedereen kan opklimmen naar een hogere positie als ze de capaciteiten hebben die daarvoor nodig zijn. Een nieuwe meritocratie zou ingesteld moeten worden voor toekomstplanning. Het feitelijke werk zou echter uitgevoerd moeten worden door de private sector. Democratie zou ervoor moeten instaan dat de meritocraten geen zichzelf bevoordelende elitaire machten worden door ze stevig onder de controle van het volk te plaatsen.
De Golden Dragon Familie heeft aangeboden om kosteloos, ontelbare biljoenen dollars te schenken om ervoor te zorgen dat de VSNA voldoende fondsen ter beschikking heeft om met een vliegende start te beginnen. De rest van de wereld staat ook klaar om het Amerikaanse volk te helpen bij het afschudden van de lange jaren van Babylonische schuldenslavernij en hersenspoeling.
Het verzet tegen dit plan komt van de mensen die Donald Trump financieren, de Zionisten, de Rothschilds en hun soortgenoten. Zolang zij de macht in handen hebben zal de V.S. een voortdurende verslechtering zien naar anarchie en armoede.
Deze herfst zal er een energieke poging worden gedaan om deze visie of een verbeterde versie van deze visie om te zetten in werkelijkheid. De steun van het 5 eyes militaire- en inlichtingenapparaat, in overeenstemming met hun Europese tegenhangers, zal van essentieel belang zijn. Alleen een verenigd Westen zal in staat zijn om zeker te stellen dat de Verenigde Staten als een feniks uit zijn as herrijst, sterker en mooier dan ervoor. De wereld hoopt en bidt dat de goede oude, vriendelijke V.S. van vroeger spoedig terugkeert.
 VERTALING: PETRONELLA


 

ARRIVING IN CHINA

Ver a imagem de origemKriegsgefangenenlager in Amerika


Von Larry Romanoff, 02. Juni 2020

Übersetzung: K.R.

*

Hinweis an die Leser: In Anbetracht der immensen Bedeutung dieses Themas leiten Sie diesen Artikel bitte über Ihren E-Mail-Verteiler weiter und posten Sie ihn in Ihren Blogs, Internetforen usw., mit der Bitte, dass jeder, der irgendwelche Details oder Familiengeschichten kennt, die Licht auf diese Ereignisse werfen könnten, diese bitte direkt an den Autor unter 2186604556@qq.com weiterleitet.


DEUTSCH ENGLISH ESPAÑOL ITALIANO NEDERLANDS PORTUGUÊS SVENSKA

Diese Geschichte hat alle Voraussetzungen, um sich für eine Verschwörungstheorie zu qualifizieren und macht vielleicht keinen Sinn für Sie ohne einige Hintergrundinformationen über den Zusammenhang.

Bevor die USA in den Ersten Weltkrieg eintraten, wurde eine enorme, jahrelange antideutsche Propagandakampagne von der Creel-Kommission entfesselt, die von Walter Lippman und Edward Bernays geleitet wurde, letzterer war ein Neffe von Sigmund Freud. (1) (2) Die öffentliche Literatur griff alles Deutsche in Amerika an, auch Schulen und Kirchen. In vielen Schulen wurde den "reinen Amerikanern" verboten, die deutsche Sprache zu unterrichten, und die Verwalter wurden aufgefordert, "alle illoyalen Lehrer", also alle Deutschen, zu entlassen. Die Namen unzähliger Städte wurden geändert, um ihren deutschen Ursprung zu eliminieren: Berlin, Iowa wurde zu Lincoln, Iowa. Deutsche Lebensmittel und Namen von Gerichten wurden aus den Restaurants verbannt; Sauerkraut wurde zu "Freiheitskraut", Dackel wurden zu "Freiheitshunden" und Deutsche Schäferhunde zu "Elsässern".

LESEN MEHR

bf pic

APPEAL


APPEAL TO THE LEADERS OF THE NINE NUCLEAR WEAPON STATES

(China, France, India, Israel, North Korea, Pakistan, Russia, the United Kingdom and the United States)

中文 DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIAN PORTUGUESE RUSSIAN SPANISH


Larry Romanoff,

contributing author

to Cynthia McKinney's new COVID-19 anthology

'When China Sneezes'

When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis

manlio +maria

上海的月亮

World Intellectual Property Day (or Happy Birthday WIPO) - Spruson ...


LARRY ROMANOFF on CORONAVIRUS

Read more at Moon of Shanghai

V.P. 2007

EN video comitato

20 questions to Putin


President of Russia Vladimir Putin:

Address to the Nation

Address to the Nation.

Erdogan


Imagem

00
PT -- VLADIMIR PUTIN na Sessão plenária do Fórum Económico Oriental

Excertos da transcrição da sessão plenária do Fórum Económico Oriental

Joint news conference following a Normandy format summit

https://tributetoapresident.blogspot.com/2019/12/joint-news-conference-following.html

Joint news conference following the Normandy format summit.

irmãos de armas


Legendado em PT. Clicar em CC, escolher PT.

índice


“Copyright Zambon Editore”

PORTUGUÊS

GUERRA NUCLEAR: O DIA ANTERIOR

De Hiroshima até hoje: Quem e como nos conduzem à catástrofe

ÍNDICE

TRIBUTE TO A PRESIDENT


NA PRMEIRA PESSOA

Um auto retrato surpreendentemente sincero do Presidente da Rússia, Vladimir Putin

CONTEÚDO

Prefácio

Personagens Principais em 'Na Primeira Pessoa'

Parte Um: O Filho

Parte Dois: O Estudante

Parte Três: O Estudante Universitário

Parte Quatro: O Jovem especialista

Parte Cinco: O Espia

Parte Seis: O Democrata

Parte Sete: O Burocrata

Parte Oito: O Homem de Família

Parte Nove: O Político

Apêndice: A Rússia na Viragem do Milénio


The Putin interviews


The Putin Interviews
by Oliver Stone (
FULL VIDEOS) EN/RU/SP/FR/IT/CH


http://tributetoapresident.blogspot.com/2018/07/the-putin-interviews-by-oliver-stone.html
Followers