FREE JULIAN ASSANGE

Wednesday, August 8, 2018

NEDERLANDS -- BENJAMIN FULFORD: 06:08:20186 augustus 2018
Opmerking voor lezers: Dit is de tweede van drie vooraf geschreven verslagen terwijl de zomer verder gaat “digitale detox.”

De geheime oorlog om de planeet aarde wordt intenser en gaat in de richting van een soort climax. Om die reden is het voor de herfststrijd begint een goede tijd om eens te kijken naar wat de meest belangrijke gemeenschappen, regeringen en religies van de wereld zijn en de agenda´s waaraan ze verbonden zijn.
Het eerste ding dat mensen moeten begrijpen wanneer ze naar deze zaak kijken is dat in de werkelijke wereld, spionage agentschappen, geheime genootschappen en legers dienstbaar zijn aan religies. De reden hiervoor is dat zelfs hoewel Mao Tse/Tung zei: “Macht groeit vanuit de loop van een geweer,“ het groeit werkelijk vanuit het verstand van de persoon die het geweer vast houdt. Dus de strijd om de planeet aarde is in werkelijkheid een strijd om de harten en het verstand van de mensen die er werkelijk toe doen tijdens een machtsstrijd—de krijgers.
Laten we beginnen met de Aziatische geheime genootschappen. Over het algemeen is hun mening op dit moment dat het Westen de planeet lang genoeg  heeft geregeerd en dat het nu hun beurt is. Echter de Aziatische geheime genootschappen zijn net als hun westerse tegenhangers verdeeld in verschillende rivaliserende groepen.

De grootste zijn waarschijnlijk de Hongmen, met 55 miljoen leden, vooral in China en Azië gevestigd, de Chinese President Xi Jinping is een lid van deze groep. Deze groep kan worden gezien als een soort van combinatie tussen een kamer van koophandel en een groep gangsters. Dit soort dingen is, tussen twee haakjes, ook waar over Westerse geheime genootschappen want groot geld beheren en veel macht vereist bescherming. De Hongmen zijn ook nauw verbonden aan de Chinese Communistische Partij, maar ze zijn niet hetzelfde. Hun hiërarchie is gebaseerd op meritocratie en niet op bloedlijnen. Er is ook een in Taiwan gevestigde splinter groep maar zij verliezen invloed en macht vanwege het slechte leiderschap en het verraad van hun 19e maar geheime belofte.

De Hongmen zeggen dat ze een wereldregering willen zodat de mensheid in vrede en voorspoed kan leven. Echter gebaseerd op mijn persoonlijke ervaring met hen moeten ze meer multicultureel worden als ze willen slagen.
De tweede belangrijke Aziatische groep is de Dragon familie. Dit is een groepering van oude Koninklijke families en hun netwerken van vazallen en hun voorraden historisch goud. Ze zijn het sterkst in Taiwan, Noord China en Zuidoost Azië. Noord Korea is een van hun belangrijkste bolwerken sinds dat land de werkelijke erfgenaam is van de Mantsjoe Dynastie welke China regeerde tijdens de Qing Dynastie (1644/1912). Ze zijn ook sterk in Noord China, Japan en Mongolië. Ze zijn de erfgenamen van de Mongoolse krijgers en elk land wiens naam eindigt met “stan,” zoals Pakistan of Afghanistan heeft een sterke Mongoolse erfenis. De Dragon Familie heeft nauwe banden met Europese Koninklijke families en gelooft ook in een wereldregering maar zij denken dat erfelijke bloedlijnen en grondwettelijke monarchieën noodzakelijk zijn om een regering te krijgen die stabiel is en continuïteit heeft.
Een andere groepering die voorheen erg machtig was, was de Black Dragon Society (BDS) Zij zaten achter de Japanse Keizerlijke poging in de Tweede Wereldoorlog, om een groter Oost Aziatische co/voorspoed sfeer te creëren. Deze groep dacht dat de Nazi´s de Tweede Wereldoorlog zouden winnen en door zouden gaan met het tot slaven maken en elimineren van de Aziatische en niet blanke rassen, zoals Hitler te kennen gaf in Mein Kampf.De BDS was erg succesvol met het rekruteren van niet Europese mensen uit de hele wereld bij hun poging om een einde te maken aan het Europees Westerse regeren. Echter, zoals een Afrikaans/Amerikaanse activist uitlegde aan deze schrijver, `We waren allemaal goedkeurend over hun doelen behalve dat ze ons niet vertelden dat we allemaal Japans moesten worden en moesten gehoorzamen aan de Japanners.` Er zijn verschillende organisaties die beweren erfgenamen te zijn van de Black Dragon Society, maar geen van hen heeft enige werkelijke macht.
Het andere geheime grote Aziatische genootschap is de Blue Dragon en zij zijn de erfgenamen van de Assassins. Ze zijn sterk in Perzië (Iran) en de Moslim wereld, vooral de Moslims van India. Ze geloven dat voor het einde der tijden een groot leider die de Mahdi wordt genoemd zal verschijnen en de wereld zal verlossen van kwaad. Deze groep, hoewel zonder een duidelijke leider werkt richting het gezamenlijke doel van het bevrijden van de Moslim wereld van neo koloniale heersers, vooral het Midden Oosten.
Er zijn andere Aziatische groeperingen en subdivisies zoals de aan de Shinto verbonden Three Legged Crow, maar zij zijn geen belangrijke spelers in de huidige strijd om de planeet Aarde en zullen zich aansluiten bij wie er maar als overwinnaar tevoorschijn komt.
Laten we nu kijken naar Westerse geheime genootschappen. Omdat er al een hoop is geschreven over hen en onze lezers meer bekend met hen zijn, zullen we alleen een ruwe schets maken.
De overkoepelende groep in de Westerse maatschappij is het christendom. Terwijl Westerlingen onder elkaar hebben gevochten gedurende duizenden jaren, hebben ze nog steeds de neiging zich te verenigen wanneer ze in het zicht van een gemeenschappelijke niet Christelijke dreiging komen. Dat zijn traditioneel de Moslims geweest maar deze dagen is er een drang naar een “Christelijke alliantie” als tegenwicht voor het oprijzen van Azië.
Het eerste waar we naar kijken zijn de Schotse Rituele Vrijmetselaars die gezien kunnen worden als het belangrijkste geheime genootschap in de Engelssprekende wereld Ze zijn verbonden aan de Britse monarchie, het Britse Rijk en het niet Katholieke christendom. Ze zijn de dominante krachten in de Engelsprekende wereld, namelijk Australië, Canada, Nieuw Zeeland, het VK en de V.S. en ze werken achter de schermen samen met China en Rusland. Zij ondersteunen een grotere rol voor Azië in een vernieuwde globale architectuur maar vechten eerder tot de dood dan slaven te worden van de Aziaten.
De andere grote westerse groep is de P2 Vrijmetselarij Lodge. Deze groep beheerst de 1.5 miljard leden van de Katholieke Kerk en de Maffia. Ze hebben ook veel invloed in het militaire industriële complex door middel van hun controle over ridderlijke ordes als de Knights of Malta, de Teutonic Knights enz. Deze groepering ervaarde een soort van staatsgreep in 2013 toen Paus Maledict (Benedict XVI) verwijderd werd uit zijn positie omdat hij een satanische pedofiel was. Ook onder Paus Francis heroriënteert de Katholieke Kerk zichzelf weg van zijn geboorteplaats Europa, richting Afrika en Zuid Amerika waar de overheersende meerderheid van zijn volgelingen leven.
Nu gaan we naar de meest problematische westerse groep—de Joden en hun geheime meesters, de satan aanbiddende Khazariaanse maffia. De Joodse geheime gemeenschap in zijn pure vorm, is gebaseerd op het verhaal dat na Jeruzalem naar de Babyloniërs ging alle mannelijke erfgenamen van Koning David werden vermoord. Daarom, om de bloedlijn van David in leven te houden, begon zijn geheime dienst met het bewaken van zijn vrouwelijke afstammelingen. Dit is waar de gewoonte begon dat je een Joodse moeder moet hebben om als Jood beschouwd te worden. Deze groep is erg succesvol geïnfiltreerd in de Koninklijke en aristocratische families van Europa. Ze geloven dat ze een erfelijk recht hebben om te regeren over de mensheid en dat dit hen door God is gegeven. Hun symbool, is de Leeuw van Juda wat in veel van de familiewapens van de Europese koningshuizen gezien kan worden.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Ranulf_le_meschin.svg
Hun historische tegenstanders in het Westen zijn de Gnostische Illuminatie wiens historisch ontstaan terug voert naar de Griekse wiskundige Pythagoras (570 495 BC) en hun spirituele oorsprong stamt af van de overlevenden van Atlantis, een beschaving waarvan ze zeggen dat hij 26.000 jaar geleden werd vernietigd door een overstroming. De gnostische Illuminatie rekruteren de genieën van nu in hun rangen en zijn tegen de bloedlijnen regering. Ze beweren dat ze achter de Franse, Amerikaanse en Russische revoluties zaten en nu werken aan een wereldrevolutie.
Tenslotte, gaan we naar de Khazariaanse maffia. Hun geschiedenis kan gelezen worden in een artikel via de onderstaande link:
https://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/
Wat we kunnen aanvullen hierop is dat de vroegste betrouwbare historische referentie naar wat nu de Khazariaanse maffia en de Hyksos is, een dier dat mensen die Egypte binnenvielen rond 1650 BC hoedt als een kudde. Ze aanbaden een dier met een geitenkop en een gevorkte staart, Baal genoemd, wiens afbeelding hieronder gezien kan worden:
https://realgoodhead.bandcamp.com/track/blasphemous-worship-of-baal-demo
Deze god versmolt met de Egyptische god Set en is de oorsprong van wat we nu Satan, Moloch enz. noemen. Hun aanhangers grepen de macht in de V.S. en de Westerse wereld na 11 september 2001. Ze hebben actief plannen gemaakt om 90% van de mensheid te vermoorden en de rest tot slaven te maken. Vele senior oligarchen zijn leden van deze groep. Dit kan bijvoorbeeld worden gezien in de Moloch aanbidders die elke zomer samenkomen in de Bohemian Grove. Hun hoofdkwartier is het Rothschild familiecomplex in Zug, Zwitserland maar ze hebben vele andere bases. De sleutelbron van hun kracht is hun gijzeling van het financiële systeem van de wereld en hun scheppen van de wereld schuldenslavernij door hun geld “Majick”—dat is fiat valuta—het creëren van geld uit het niets.
Tenslotte, richten we ons op de White Dragon Society. De WDS is een losse alliantie van wie de leden inclusief Europese bloedlijnen families, Gnostische Illuminatie leiders, de top van de militaire industriële macht, de Russische FSB, de Noord Koreaanse Geheime Politie, de Japanse militaire geheime Dienst enz., zijn. De WDS alliantie werd gevormd als reactie op de genocidale plannen van de Khazarianen. Ook hebben ze gewaarschuwd voor de ongelofelijke incompetentie van de mensen die momenteel de planeet runnen.
De WDS dringt aan op wereldvrede en een enorme campagne, gelijkwaardig in de schaal van de Derde Wereldoorlog, om onmiddellijk een einde te maken aan armoede en een einde te maken aan de vernietiging van het milieu. Ze willen ook dat de verborgen technologie, ( bijvoorbeeld de 6000 in de V.S. tegen gehouden patenten vanwege “nationale veiligheidsredenen”) wordt vrijgegeven met de bedoeling om een nieuw tijdperk te lanceren van niet eerder gekende voorspoed en exponentiële expansie in het universum.
De sleutel om dit te laten gebeuren is de verwijdering van de controle van het financiële systeem van de wereld uit de handen van de Khazarianen. Het herfst offensief van dit jaar zal erop gericht zijn om dit te doen en speciale aandacht zal gegeven worden aan de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) en zijn dochterondernemingen als de Federale Reserve Raad, de Europese Centrale Bank, de Bank van Japan, de Bank van Engeland enz.
De Khazarianen weten dat als de ware omvang van hun misdaden, inclusief mensenoffers, kannibalisme, de vergiftiging van voedsel en medische systemen, het aanzetten tot oorlog enz. worden onthuld, ze gestraft zullen worden. Laten we zorgen dat dit gebeurd.
Vertaling: Lia

 

ARRIVING IN CHINA

Ver a imagem de origemKriegsgefangenenlager in Amerika


Von Larry Romanoff, 02. Juni 2020

Übersetzung: K.R.

*

Hinweis an die Leser: In Anbetracht der immensen Bedeutung dieses Themas leiten Sie diesen Artikel bitte über Ihren E-Mail-Verteiler weiter und posten Sie ihn in Ihren Blogs, Internetforen usw., mit der Bitte, dass jeder, der irgendwelche Details oder Familiengeschichten kennt, die Licht auf diese Ereignisse werfen könnten, diese bitte direkt an den Autor unter 2186604556@qq.com weiterleitet.


DEUTSCH ENGLISH ESPAÑOL ITALIANO NEDERLANDS PORTUGUÊS SVENSKA

Diese Geschichte hat alle Voraussetzungen, um sich für eine Verschwörungstheorie zu qualifizieren und macht vielleicht keinen Sinn für Sie ohne einige Hintergrundinformationen über den Zusammenhang.

Bevor die USA in den Ersten Weltkrieg eintraten, wurde eine enorme, jahrelange antideutsche Propagandakampagne von der Creel-Kommission entfesselt, die von Walter Lippman und Edward Bernays geleitet wurde, letzterer war ein Neffe von Sigmund Freud. (1) (2) Die öffentliche Literatur griff alles Deutsche in Amerika an, auch Schulen und Kirchen. In vielen Schulen wurde den "reinen Amerikanern" verboten, die deutsche Sprache zu unterrichten, und die Verwalter wurden aufgefordert, "alle illoyalen Lehrer", also alle Deutschen, zu entlassen. Die Namen unzähliger Städte wurden geändert, um ihren deutschen Ursprung zu eliminieren: Berlin, Iowa wurde zu Lincoln, Iowa. Deutsche Lebensmittel und Namen von Gerichten wurden aus den Restaurants verbannt; Sauerkraut wurde zu "Freiheitskraut", Dackel wurden zu "Freiheitshunden" und Deutsche Schäferhunde zu "Elsässern".

LESEN MEHR

bf pic

APPEAL


APPEAL TO THE LEADERS OF THE NINE NUCLEAR WEAPON STATES

(China, France, India, Israel, North Korea, Pakistan, Russia, the United Kingdom and the United States)

中文 DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIAN PORTUGUESE RUSSIAN SPANISH


Larry Romanoff,

contributing author

to Cynthia McKinney's new COVID-19 anthology

'When China Sneezes'

When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis

manlio +maria

上海的月亮

World Intellectual Property Day (or Happy Birthday WIPO) - Spruson ...


LARRY ROMANOFF on CORONAVIRUS

Read more at Moon of Shanghai

V.P. 2007

EN video comitato

20 questions to Putin


President of Russia Vladimir Putin:

Address to the Nation

Address to the Nation.

Erdogan


Imagem

00
PT -- VLADIMIR PUTIN na Sessão plenária do Fórum Económico Oriental

Excertos da transcrição da sessão plenária do Fórum Económico Oriental

Joint news conference following a Normandy format summit

https://tributetoapresident.blogspot.com/2019/12/joint-news-conference-following.html

Joint news conference following the Normandy format summit.

irmãos de armas


Legendado em PT. Clicar em CC, escolher PT.

índice


“Copyright Zambon Editore”

PORTUGUÊS

GUERRA NUCLEAR: O DIA ANTERIOR

De Hiroshima até hoje: Quem e como nos conduzem à catástrofe

ÍNDICE

TRIBUTE TO A PRESIDENT


NA PRMEIRA PESSOA

Um auto retrato surpreendentemente sincero do Presidente da Rússia, Vladimir Putin

CONTEÚDO

Prefácio

Personagens Principais em 'Na Primeira Pessoa'

Parte Um: O Filho

Parte Dois: O Estudante

Parte Três: O Estudante Universitário

Parte Quatro: O Jovem especialista

Parte Cinco: O Espia

Parte Seis: O Democrata

Parte Sete: O Burocrata

Parte Oito: O Homem de Família

Parte Nove: O Político

Apêndice: A Rússia na Viragem do Milénio


The Putin interviews


The Putin Interviews
by Oliver Stone (
FULL VIDEOS) EN/RU/SP/FR/IT/CH


http://tributetoapresident.blogspot.com/2018/07/the-putin-interviews-by-oliver-stone.html
Followers