bf pic

TRIBUTE TO A PRESIDENT


NA PRMEIRA PESSOA

Um auto retrato surpreendentemente sincero do Presidente da Rússia, Vladimir Putin

CONTEÚDO

Prefácio

Personagens Principais em 'Na Primeira Pessoa'

Parte Um: O Filho

Parte Dois: O Estudante

Parte Três: O Estudante Universitário

Parte Quatro: O Jovem especialista

Parte Cinco: O Espia

Parte Seis: O Democrata

Parte Sete: O Burocrata

Parte Oito: O Homem de Família

Parte Nove: O Político

Apêndice: A Rússia na Viragem do Milénio


HELSINKI

FOX NEWS

Wednesday, August 19, 2015

Nederlands - Benjamin Fulford: 18:08:2015

De strijd om de planeet aarde gaat deze herfst een beslissende fase in


18 augustus  2015


Mededeling voor lezers, door mijn jaarlijkse vakantie, zullen de rapporten van 17 ,24 en 31 augustus  gekenmerkt worden door tijdloos gevoelig materiaal. Regelmatige verslaglegging zal in september worden hervat.

Opnieuw wordt verwacht dat de herfst beroering en machtsstrijd naar een nieuwe hoogte zal brengen wanneer de voor 30 september verklaarde tijdslimiet opdoemt. De vraag voor de cabal is welke soort van paardenhandel, bedreigingen en compromissen zullen er worden gedaan door de cabal met de bedoeling om alles nog eens vooruit te schuiven en hun frauduleuze machtsstructuur intact te houden. De vraag voor de rest van ons is hoe we eindelijk een einde kunnen maken aan hun nachtmerrie schuldenslavernij regiem.

Met het oog op de voorbereiding voor de herfstcampagne zal het zinvol zijn om de strijd eens opnieuw te bekijken om te zien wat er vervolgens gedaan moet worden.


De beste plaats om te beginnen is om de gebeurtenissen van 11 september 2001 eens opnieuw te bekijken. Wat we daar zagen was een fascistische staatsgreep tegen de democratie van de VS die werd uitgevoerd door dezelfde groep die de Tweede Wereldoorlog verloren en die sindsdien wraak beraamden.

Informatie van Westerse en Aziatische geheime regeringsbronnen hebben onthuld dat de families die de Federale Reserve Board in bezit hebben, vooral die van de New York tak, failliet waren. Ze waren goud verschuldigd aan grotendeels Aziatische Koninklijke families en werden gesommeerd om te beginnen dit terug te betalen op 12 september 2001. In plaats daarvan besloten ze de oorlog te verklaren aan de rest van de planeet.

Er was duidelijk een Duitse en een Nazi aspect aan de gebeurtenissen van 911. De sleutelfiguren die in die tijd het bevel in het Westen voerden waren allemaal aangesloten bij de Nazi’s inclusief de president van de VS George Bush Jr., de minister van Defensie Donald Rumsfeld, Eerste minister van het UK Tony Blair, Paus Benedict (Ratzinger) XVI, enz.

De 911 aanval werd meteen gevolgd door het passeren van de Patriot act, welke bijna hetzelfde is als de Nazi Duitse grondwet en daarmee geeft dit het begin aan van het 4e Nazi Reich. Politici, media figuren en anderen die niet mee gingen met de fascistische overname werden of vermoord of geïntimideerd tot zwijgen.

Donald Rumsfeld zei op 10 september 2001 dat 2,3 biljoen VS dollars Pentagon geld was “verdwenen.” Klokkenluiders als voormalig top Nazi Michael Meiring (later Van de Meer) verklaarden dat het geld werd gebruikt om een parallel leger of Amerikaanse versie van de Duitse SS op te zetten. Dit nieuwe leger maakte ofwel deel uit van het door de Nazi’s gecreëerde Department of Homeland Security (Departement voor Vaderlandse Veiligheid) of anders werd het vermomd als private militaire contractanten.

De massale geheime en publieke VS militaire opbouw werd onder valse voorwendselen gevolgd door de invasie van Irak en Afghanistan. Deze invasies maakten deel uit van een plan om op zijn minst 7 naties in de regio omver te werpen met de bedoeling om een door de Khazariaanse maffia gecontroleerd imperium op te zetten.

Terwijl de militaire invasie van het Midden Oosten gaande was, begonnen Nazi’s die werkten voor het Bush regiem genetisch gemanipuleerde bio-wapens te verspreiden. Deze omvatten SARS (specifiek etnisch voor Aziaten), Vogelgriep, MERS en Ebola en maakten deel uit van een plan om 90% van de wereldbevolking uit te roeien met de bedoeling om “het milieu te redden”.
Er waren velen van ons die gewoonweg niet konden geloven dat dit werkelijk gebeurde met het Westen en het duurde een lange tijd voor velen van ons wakker werden.

De oppositie die ontstond in het Westen met een factie binnen de regerende cabal die vond dat het milieu kon worden gered zonder het doden van 90% van de wereldbevolking. Hun oplossing was een wereldwijde milieubelasting gebaseerd op de wetenschappelijk fraude van koolstof gebaseerde globale opwarming. Ze verloren de verkiezingen van 2000 maar bleven hun plannen toch doordrukken. Sommige koolstof handelende markten werden opgezet maar ze bleken broeinesten voor fraude te zijn en werden opgeheven.

De werkelijke oppositie voor de Nazi staatsgreep in de VS kwam niet vanuit het Westen maar uit de rest van de wereld, vooral uit Azië.

Deze schrijver werd in 2006 geïntroduceerd binnen het Red en Green (Rood en Groen), een oud wereldwijd geheim genootschap.  Mijn advies voor hun was om onmiddellijk te stoppen met het financieren van de VS regering totdat deze stopte met zijn invasie oorlogen en diefstal van natuurlijke bronnen. De Aziaten gingen ermee akkoord om dit te doen en de massale dumping van VS Schatten begon kort daarna.

Het Japanse leiderschap werd uiteindelijk vermoord en met geweld gedwongen om de VS regering te financieren maar de Chinezen waren minder makkelijk te dwingen.

Het resultaat was dat de Westerse cabal veranderde van tactiek en dat ze een enorme campagne begonnen om zich in te likken bij China. De Chinezen werd verteld dat ze de wereld zouden gaan regeren. De Bush/Clinton Nazi maffia begon al de olie die gestolen werd van Irak te verkopen aan China. Het geld werd gebruikt om invloed te kopen in de Chinese regering.
George Bush Sr.’s broer, Prescott Bush bezat een handelsmaatschappij in China dat gunsten verwachtte van de communistische Chinezen door ze VS militaire geheimen te verkopen. Bijvoorbeeld, volgens ambtenaren bij de inlichtingendienst van het Ministerie van Defensie van de VS, was het de Bush maffia die de Chinezen technologie verschaften door hun intercontinentale Ballistische raketten toe te staan om precieze doelen binnen de Verenigde Staten te raken. De aanwezigheid van een dronken onder invloed van drugs verkerende George Bush Jr. die een VIP behandeling kreeg tijdens de Olympische  spelen van Beijing in 2008 was zichtbaar bewijs voor de Bush samenwerking met China.

De Khazariaanse cabal, en niet gewoon de Bush Nazi factie, lieten ook  investeringen vloeien naar China. De resultaten van dit alles was de spectaculaire opkomst van China van derde wereld land naar supermacht status, in een paar korte jaren.

De Chinezen werd ook beloofd dat alles zou veranderen in 2008. In feite was er een hoop verandering. De Lehman shock maakte daarvan deel uit omdat het de mogelijkheid afsloot voor bepaalde VS facties om dollars te drukken met de bedoeling om spullen van de rest van de wereld te kopen. Het resultaat was een korte/scherpe val van VS import.

De Federale Reserve Board en zijn bestuurstak van de Verenigde Staten van Amerika hebben een faillissement afgewend door te beloven om communistisch president Barack Obama als president in te brengen. Het resultaat was een voortgaande financiering van de cabal regering in de VS. Obama’s politiek was hiervan het bewijs deze was praktisch identiek aan die van de Bush factie maar de totale cabal slaagde er in om tijd te winnen.

Ondertussen hadden Tony Blair en George Bush Jr. meteen een private ontmoeting met Paus Benedict (Maledict) XVI en bekeerden zich tot het katholicisme. Met andere woorden, ze gingen naar de P2 don om te vragen om bescherming.

Echter, Westerse groeperingen ziek en doodmoe van de Nazi capriolen begonnen een tegenoffensief. Paus Maledict werd gedwongen af te treden, iets dat in 600 jaar niet meer met een paus gebeurd was. Verder werden Europese Monarchen van Holland, Spanje en België gedwongen afstand te doen van hun troon.

De Katholieke kerk begon zichzelf te hervormen, namen het management van de Vaticaanse bank over en ontsloegen duizenden pedofiele priesters. Pedofiele netwerken met veel macht in de UK werden ook systematisch blootgelegd en worden nog steeds blootgelegd.

Misschien was de grootste verandering van allemaal de overeenkomst tussen de UK, Frankrijk, Duitsland, Italië, Zwitserland en Luxemburg om de Federale Reserve Board factie in de VS te verlaten en zich aan te sluiten bij de Asian Infrastructure Investment Bank van China. Dit markeerde een fundamentele splitsing in de top gelederen van de westerse cabal macht.
Het is niettemin duidelijk genoeg dat de oorlog nog niet gewonnen is en dat er veel strijd nog gestreden moeten worden. Het grootste probleem blijft de Verenigde Staten welke onder controle blijven van de wrede Khazariaanse gangsters met aan het hoofd de Bush/Clinton/Rockefeller clans. Tot op vandaag willen 8 van de 10 Amerikanen hun hele leven slaven zijn en blijven, een schuldenslaaf overheerst door dit maffia regiem.

De nooit eindigende verkiezing schijnvertoning in de VS wordt nu geheel gecontroleerd door het grote geld zonder enige aandacht voor de gemiddelde Amerikaan. Dat is waarom bekende moordenaars als Hillary Clinton en Jeb Bush elke dag weer verschijnen in de gecontroleerde media propaganda alsof ze de populaire keuze waren van het publiek.

Het leger van de VS en de geheime dienst blijven de grootste hoop voor het bevrijden van het hart van de wereld duisternis dat de VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA Corporation en zijn slavenbevolking vertegenwoordigt. Hoewel tot dusver hebben ze zichzelf beperkt tot het terugdringen van de Israëlische agressie in het Midden Oosten en wat sabelgekletter tegen China.

Ze hebben niets gedaan tegen de grootste vijand waar ze tegenover staan en dat zijn de Khazariaanse oligarchen die de VS politiek, financiën en media beheersen. Militaire manschappen en mensen van de geheime dienst moeten druk blijven uitoefenen op de verenigde chiefs of staff totdat ze de Federale Reserve Raad nationaliseren en de Khazariaanse bron van macht, wat de schulden rekening (de zogenaamde “VS dollar) geld drukpers is, weghalen.

Japan is ook een slavenkolonie van de door de Khzarianen gerunde marionetten regering die daar is neergezet door frauduleuze verkiezingen. In Japan zijn de Khazariaanse regeerders, Richard Armitage, Michael Green en hun bazen Benyamin Netanyahu en de Bush/Clinton clan. Ze willen niet meer de leiding hebben. De Japanse militaire geheime dienst wil echter coördineren samen met hun VS tegenpolen om ervan verzekerd te zijn dat Japan en de Verenigde Staten beiden tegelijkertijd bevrijd worden.

In militaire termen, we hebben te maken met slechts een paar dozijn hooggeplaatste individuen die makkelijk beteugeld kunnen worden. Hun huurling lijfwachten kunnen eerlijk overtuigd worden om een stap opzij te doen.Vertaling: Lia

bruxelles

índice


“Copyright Zambon Editore”

PORTUGUÊS

GUERRA NUCLEAR: O DIA ANTERIOR

De Hiroshima até hoje: Quem e como nos conduzem à catástrofe

ÍNDICE

Followers

Google+ Followers