Wednesday, August 26, 2015

Nederlands -- Benjamin Fulford: 24:08:2015


24 augustus 2015

Mededeling aan lezers, door mijn jaarlijkse vakantie, betreffen de verslagen voor 17, 24 en 31 augustus tijdloos gevoelig materiaal. Onverwachte nieuws updates zullen alleen verschijnen wanneer dit nodig is. Regelmatige verslaglegging zal in september weer verschijnen.

Ter voorbereiding op wat zeker een drukke herfst zal worden is het nu een goede tijd om de wereldgeheimen, publieke machtstructuren en allianties nog eens door te nemen. Met de bedoeling dat dit zinvol is voor abonnees, zal dit hoofdzakelijk gebaseerd zijn op ervaringen uit de eerste hand met verscheidene geheime gemeenschappen en publieke machtstructuren.

Mijn intrede in de wereld van geheime genootschappen begon nadat ik publiekelijk de Aziaten waarschuwde dat SARS een biologisch wapen was gericht tegen hen. Een contract om mij te vermoorden werd uitgegeven door de Neo–contra Khazariaanse Bush administratie vanwege dit en mijn bekendmaking van de waarheid over 911 en andere journalistieke activiteiten.

De eerste geheime groep die contact met me opnam nadat dit contract was uitgegeven werd gestuurd door Henry Kissinger via voormalig Japans Minister van Financiën Heizo Takenaka. De afgezant die ze stuurden, een door zichzelf omschreven als huurmoordenaar, zei dat hij “the elders of Zion” (De ouderen van Zion) vertegenwoordigde. Hij vertelde me (en ik heb dit op tape) dat ze 90% van de wereldbevolking moesten vermoorden door middel van ziekte en hongerdood met de bedoeling om “het milieu te redden.”


Zijn groep bood me grote rijkdom en de positie van Minister van Financiën van Japan aan als ik overeenkwam om in te stemmen met hun genocide plannen. Dit is de groep waar ik naar verwijs als de Khazariaanse maffia. Hun ring leiders omvatten nu ook de Bush/Clinton misdaad familie, Sheldon Adelson, Benyamin Netanyahu, de Rockefellers en het grootste deel van de Amerikaanse kant van de Federale Reserve Raad.

De tweede geheime groep die contact met me op nam was de Red and Blue (de Rood en Blauw), die claimden dat ze de Ming Dynasty vertegenwoordigden en die vertelden dat ze 6 miljoen leden telden (nu nog veel meer) inclusief “100.000 huurmoordenaars.” Ze zeiden dat hun gemeenschap alleen gebruikt kon worden voor een hoger doel en niet voor persoonlijke winst. Ik heb gekozen me bij ze aan te sluiten in een strijd tegen de Khazarianen.

De derde groep die contact met me op nam was het militaire industriële complex van de VS. Ze stuurden Paul Laine een voormalig lid van de unit voor psychologische oorlogsvoering van het Pentagon. Hij claimde ook dat hij bij de CIA was. Laine verschafte me esoterische informatie. Hij wees op het ruimteprogramma van de VS, dat plotseling gestopt werd door een onbekende kracht.

Hij verschafte ook bewijs dat deze planeet voorheen bijna vernietigd werd. Deze groep was het eens met het doel van de Red and Blue om een derde wereldoorlog te voorkomen omdat alle oorlogsspelletjes van het Pentagon lieten zien dat zo een oorlog 90 % van de mensheid zou vernietigen en de Noordelijke hemisfeer van de planeet ongeschikt voor menselijke bewoning zou maken.

De vierde groep die contact met me op nam was “de familie” waar dikwijls naar verwezen wordt als de Rothschilds. Deze groep worden vertegenwoordigd door de Europese Koninklijke bloedlijnen en is inclusief de Saksische Gotha familie, de Rothschilds, de Hapsburgs en andere Europese Koninklijke bloedlijnen. Deze groep zit achter de zogenaamde campagne tegen “globale opwarming”. Deze campagne, werd terwijl hij gebaseerd was op fraude, door hen gepresenteerd als een manier om het milieu te redden zonder volkerenmoord.

Schotse rite Vrijmetselarij brengt uiteindelijk verslag uit aan deze groep. Hun vertegenwoordiger Dr. Michael Van der Meer ook bekend als Meiring verwijst naar de mensen achter de volkerenmoord als “de Joden.” Verder onderzoek onthulde dat dit het niet Joodse leiderschap van de Joden was, historisch bekend als de Hyksos, die het probleem vormden. Opnieuw de Khazariaanse Maffia.

De vijfde groep die contact op nam was de Gnostische Illuminatie. Hun vertegenwoordiger beschreef zichzelf als Grootmeester Alexander Romanov (ook bekend als Richard Sorge, Sasha Zaric, Gordon Moore enz.) hij vertelde dat deze groep achter de Russische, Franse en Amerikaanse revoluties zat. Ze zijn tegen regering volgens bloedlijn. Deze groep waarschuwde me ook voor de geplande 311 nucleaire en tsunami terreur aanval tegen Japan. Romanov claimde dat hij werd gerekruteerd door voormalig schaakkampioen Bobby Fischer. Het was Romanov die het eerst ISIS noemde lang voordat het in het nieuws verscheen.

De zesde groep die contact maakte was de P2 Vrijmetselarij lodge die Leo Zagami stuurden voor een bezoek aan mij in Japan. Deze groep claimt de controle te hebben over het Vaticaan en de Maffia en wordt bestuurd door afstammelingen van de Romeinse Caesars. Toen ik de P2 lodge een bezoek bracht in Italië werd ik voorgesteld aan generaals, journalisten, politici enz.
De zevende groep waar ik tegenop liep was de Dragon familie. Ik werd voorgesteld in deze groep nadat ik hun vertegenwoordiger in Singapore had ontmoet. De Rothschild vertegenwoordiger zei dat “als ik met China wilde spreken wanneer zij de introductie zouden regelen, dit op dat moment een groot hoogtepunt zou zijn,”. Deze groep claimde te bestaan uit verschillende Aziatische Koninklijke bloedlijnen en claimden ook gesteund te worden door ET’s. Zij bezitten legitieme historische claims op het meeste van het goud in de wereld.
De achtste groep die me benaderde was de Black Dragon Society. Verschillende groepen claimen deze titel ook. Chodoin Daikaku, hoofd van de Japanse martial arts genootschappen (Karate, Ninjutsu, Aikido enz.) met meer dan 50 miljoen beoefenaren over de hele wereld lijkt ze het best te vertegenwoordigen.

Een negende machtige groep die contact maakte was het Chinese communistische partij jongeren genootschap of het meritocratische deel van de Chinese regering. Hun agent in Japan, een Mr. K, is het belangrijkste kanaal dat ik heb voor informatie van de Chinese regering.

Er waren vele andere groepen die ook contact maakten inclusief:

 • de Franse Hooggeplaatste Lodge Vrijmetselaars van het Oosten
 • De Inagawa Yakuza groep,
 • De Sumiyoshi Yakuza groep,
 • De Yamaguchi Gumi Yakuza groep,
 • De Assassins (Perzië) (Huurmoordenaars van Perzie/Iran),
 • De Nigerian mob (De Nigeriaanse bende),
 • De Moghul Dynasty van India,
 • De Koninklijke Familie van Indonesië,
 • De Thaise Koninklijke Familie,
 • Britse MI5 en MI6 geheime dienst
 • De Rozenkruisers (BIS/Rode Kruis)
 • De Sokka Gakkai Boeddhistische groep
Enz, enz.

Wanneer de Red and Blue me vroegen om goedgezinde Westerse geheime genootschappen te vinden, waren die hierboven vermeld worden, enkelen die ik tegen kwam. Een informeel netwerk dat leden uit al de bovenstaande groepen bevat werd gevormd en wordt de White Dragon Society genoemd.

Net als de Red and Blue, kan het WDS alleen gebruikt worden voor het groter goed en niet voor persoonlijk gewin. Tot dusver heeft het WDS en zijn bondgenoten alle Khazariaanse pogingen om een derde wereldoorlog te ontketenen gestopt. Deze zou pandemieën veroorzaken en wijdverspreid sterven. Met andere woorden, we hebben de wereld gered van vernietiging.

Echter, er moet nog een hoop gedaan worden. Een ding bijvoorbeeld, contact opnemen met al deze groepen maakte het duidelijk er is niet een op zichzelf staand geheim of wat dat betreft publieke regering die de wereld regeert. In plaats daarvan hebben we zekere geheime groepen die verbonden zijn aan bepaalde machtcentra zoals het Vaticaan, het Britse Imperium, de EU, de VN, het militair industrieel complex van de VS, Wall Street, China, Zwitserse Banken enz.

Terwijl vele mensen terecht de stichting van een fascistische Nieuwe Wereld Orde wereld regering vrezen, zijn er net als in elk dorp zekere minimale basisregels voor samenwerking nodig. Op dit moment is de wereldmacht zo dat wetteloos moorden, gangsters die ongeremd plunderen, gewoon hun gang kunnen gaan in de Oekraïne of het Midden Oosten zonder bang te hoeven zijn voor enige consequenties.

We ademen allemaal dezelfde lucht in, drinken hetzelfde water en wensen veiligheid en welzijn voor onszelf en onze families. Er zijn ook zaken, als overbevissing, ontbossing en oorlog welke de huidige internationale politieke en economische architectuur niet in staat zijn geweest op te lossen. We moeten een minimaal niveau hebben van samenwerking op een internationaal niveau om problemen van deze soort op te lossen.

Verder, vanwege de anarchie in het international systeem, heeft deze planeet geen samenhangende doelen of plannen voor de toekomst. In plaats daarvan hebben we een allegaartje van doelen en agenda’s. De oude elite heeft ook deels gelijk over de massa van “nutteloze eters,” of luie mensen die hun leven voorbij laten gaan zonder enige bijdrage te leveren aan de planeet. Er moet ze iets worden gegeven dat de moeite waard is en dat ze kunnen volbrengen. Wat als we allemaal een paar minimale gedeelde doelen hadden waar we het over eens zijn om naar toe te werken?

Bijvoorbeeld, een hoop mensen zouden het er mee eens zijn als we zouden proberen om deze planeet te veranderen in een paradijs voor alle levende wezens. Velen willen het universum verkennen. Anderen wensen onsterfelijkheid Al deze dingen kunnen werkelijkheid worden als we samenwerken om dit te bereiken.

De mensen die het huidige international systeem runnen zijn van plan om deze herfst allerlei soort veranderingen aan te kondigen. Terwijl hun bedoelingen goed zijn, zal het waarschijnlijk te weinig zijn, te laat.

Volgende week, in de laatste uitgave van onze zomerserie, laten we in detail zien hoe disfunctioneel de huidige internationale politiek en het economisch systeem werkelijke zijn Dit zou de impuls voor een herfstcampagne moeten opleveren om de manier waarop we deze planeet runnen volledig opnieuw op te starten. De niet criminele mensen aan de top van het huidige systeem hebben niets te vrezen omdat we niet iets wat oud is willen vernietigen, we willen iets nieuws opbouwen.


Translator: Lia

TRIBUTE TO A PRESIDENT


NA PRMEIRA PESSOA

Um auto retrato surpreendentemente sincero do Presidente da Rússia, Vladimir Putin

CONTEÚDO

Prefácio

Personagens Principais em 'Na Primeira Pessoa'

Parte Um: O Filho

Parte Dois: O Estudante

Parte Três: O Estudante Universitário

Parte Quatro: O Jovem especialista

Parte Cinco: O Espia

Parte Seis: O Democrata

Parte Sete: O Burocrata

Parte Oito: O Homem de Família

Parte Nove: O Político

Apêndice: A Rússia na Viragem do Milénio


índice


“Copyright Zambon Editore”

PORTUGUÊS

GUERRA NUCLEAR: O DIA ANTERIOR

De Hiroshima até hoje: Quem e como nos conduzem à catástrofe

ÍNDICE

Followers

Google+ Followers