bf pic

índice


MANLIO DINUCCI


“Copyright Zambon Editore”

GUERRA NUCLEAR

O DIA ANTERIOR

De Hiroshima até hoje:

Quem e como nos conduzem à catástrofe

ÍNDICE

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

Manlio Dinucci - NO WAR NO NATO

Israel F-35

Thursday, September 3, 2015

Nederlands -- Benjamin Fulford: 01:09:2015


Een militaire operatie op kleine schaal zou genoeg moeten zijn om de Khazariaanse cabal te verwijderen uit de macht1 September 2015


Mededeling aan lezers, door mijn jaarlijkse vakantie, betreffen de verslagen voor 17, 24 en 31 augustus tijdloos gevoelig materiaal. Regelmatige verslaglegging zal in september weer verschijnen.

In september plannen de leiders van het huidige wereld systeem vele veranderingen. De Chinese president Xi Jinping, de Paus, President van Rusland Vladimir Poetin en anderen zullen in september een bezoek brengen aan de VS zogenaamd om de 70ste verjaardag van de oprichting van de VN te vieren. De leiders beloven ook om vele hervormingen aan te kondigen inclusief een belofte om een einde te maken aan armoede en om wereldwijde vernietiging van het milieu te stoppen voor 2030.

Er zijn ook plannen om de Chinese Yuan op te nemen in de Special Drawing Rights (Speciale  Omzet Rechten) of SDR valuta van het Internationale Monetaire Fonds. De Paus is ook van plan om een officiële encycliek uit te geven waarin het Katholieke christendom zich uitspreekt voor bescherming van het milieu.

Dit is allemaal niettemin te weinig, te laat. Het is mathematisch onmogelijk voor het huidige wereld systeem om door te gaan zoals het nu doet zonder totale hervormingen of zelfs revolutie.

Het eerste ding om te realiseren is het financieel systeem van de wereld gebaseerd op Babylonische schulden slavernij te vervangen door een financieel systeem gecontroleerd door het volk. Beloven om meer goed te doen binnen de huidige architectuur is als een vos die de hennen belooft voortaan minder eieren te stelen.


Het systeem zoals het nu bestaat laat 50% van de rijkdom van de wereld in de handen van slechts 85 mensen. Intussen, volgens Oxfam,
bezitten 80% van alle mensen op de planeet slechts 5,5% van de wereld Dit is het resultaat van een systeem dat 8 van de 10 Amerikanen in schuldenslaven heeft veranderd en sinds 1960 hun levensstandaard heeft verlaagd.

Dit is de soort van ongelijkheid dat leidde naar de instorting van het Romeinse rijk en het maakt nu de ondergang van het huidige systeem een mathematische zekerheid omdat al de rijkdom in de wereld (en natuurlijke hulpbronnen) verdwijnen in een zwart gat gecentreerd rondom de hyper rijken.

Dus denkend vanuit een militair perspectief, wat moet er gedaan worden? In militaire termen een campagne om het systeem te veranderen zou nogal eenvoudig zijn. Hier zijn drie eenvoudige stappen die genomen moeten worden:

Ten eerste, nationaliseer alle banken die in privé bezit zijn. De rechten om geld te creëren heeft vanwege goede redenen historisch toebehoord aan regeringen, in de regeringen wordt het volk vertegenwoordigd. Regeringsvaluta uitgeven zou regeringen de mogelijkheid geven om te betalen voor onderwijs, gezondheidzorg, het leger, publieke werken en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek zonder schulden of belastingen.

Mensen die meer willen dan het minimum gaan door met werken in het kapitalistische systeem dat kan gedijen in een juist geregelde omgeving. Om de 12 takken van de Federale Reserve Raden in beslag te nemen en de hoofdkwartieren van de top tien megabanken vereist op zijn hoogst 5000 speciale legereenheden.

Hetzelfde kan gedaan worden in Europa met zelfs minder mensen. De centrale bank van China is al eigendom van de regering dat is waarom China de laatste tientallen jaren het zo goed heeft gedaan.

Ten tweede, herverdelen van de tegoeden die in de laatste eeuw werden gestolen van het volk door de private centrale banken. Een eenvoudige berekening laat zien dat in het geval van de Federale Reserve Raad van de VS dit onmiddellijk $300,000 dollar zou opleveren voor elke man vrouw en kind in de Verenigde Staten.

Op een globale schaal zou het mogelijk moeten zijn om de gemiddelde basisbezittingen van de armste 80% ongeveer 7 keer te verhogen, of om hun netto waarde van $3800 naar $26,000 te verhogen. Als dit wordt gedaan komt dit zelfs ten goede van de rijkste 1% omdat het een enorme hausse zou geven als de nieuw in zijn kracht gezette wereldmiddenklasse begint zijn nieuwe rijkdom uit te geven.

Ten derde, vervang oligarchie met meritocratie. Het wereld systeem zoals dit nu bestaat is een oligarchie. Een klein groepje van hyper rijke individuen en families gebruiken financiële controle om huurlingen, politici en propagandisten in te huren om hun bevelen uit te voeren terwijl ze een façade ophouden van populaire controle.

De geschiedenis laat zien dat oligarchieën vernieuwing onderdrukken, massale armoede creëren en uiteindelijk imploderen door excessieve concentratie van rijkdom. Een meritocratie is een systeem dat ongeveer lijkt op een zangwedstrijd. Iedereen kan zich opgeven en op een totaal transparante manier, degenen die in het algemeen als de besten worden beschouwd, klimmen naar de top. Dit is het systeem dat gebruikt wordt door succesvolle legers, bedrijven, goede doelen, religieuze organisaties en bureaucratieën. Het is het systeem dat het China heeft mogelijk gemaakt om decennia van enorme groei door te maken terwijl het Westen steeds armer is geworden onder een oligarchisch gecontroleerde schulden slavernij.

De enige organisaties in de wereld met de mogelijkheid om zulke hervormingen door te voeren zonder enorme anarchie te veroorzaken of sociale ontwrichting zijn de legers van de wereld en geheime diensten. Vooral het militaire complex van de VS, het leger van Rusland en China moeten overeenkomen om een soort van collectieve beslissingen te nemen. Wanneer dit eenmaal is bereikt zullen de legerorganisaties in de rest van de wereld geen andere keus hebben dan mee te doen.

De militaire paraplu organisatie zou dan een planetaire noodsituatie aankondigen. Laten we duidelijk zijn, er is werkelijk een planetaire noodsituatie gaande dus dit zou geen voorwendsel zijn voor fascisme. Hier zijn wat aspecten van de noodsituatie:

We hebben meer dan 30% van alle op deze planeet levende wezens uitgeroeid in de afgelopen 100 jaar en de mate van uitroeiing neemt toe.

Meer dan 1 miljard mensen sterven van de honger of sterven bijna van de honger.

Onze huidige globale machtsstructuur is overgenomen door religieuze fanatiekelingen die zich richten op het beginnen van de Derde Wereldoorlog.

Een kunstmatige schurken intelligentie heeft de financiële computersystemen al overgenomen en is bijna in staat om de elektronische controlesystemen van moderne militaire hardware omver te werpen.

We verkeren in een staat van quarantaine, niet in staat om deze planeet te verlaten.

Dus, wanneer je in het leger of geheime dienst bent en je leest dit verslag, neem onmiddellijk contact op met je hogere officier en vraag waarom ze geen actie ondernemen. Er zijn bepaalde sleutelfiguren die geïntroduceerd moeten worden in de baan van redder van de planeet. In de VS zijn dit Martin Dempsey, Hoofd van de Joint Chiefs of Staff en Ashton Carter, secretaris van defensie.

In Rusland is het Vladimir Poetin die actie moet ondernemen. In China is het Xi Jinping en het militaire opperbevel. De Koningin van Engeland als hoofd van de commissie van 300 en de Paus, officieel hoofd van de P2 lodge, moet ook zijn zegen over dit project uitspreken. Eerste Minister Narendra Modi van India moet ook aan boord gebracht worden. Slechts deze zeven mensen en de grote organisaties die ze vertegenwoordigen hebben het in hun macht om de planeet te redden.

De ringleiders van de groep die nog steeds probeert om de Derde Wereldoorlog te beginnen en die kunstmatig een Bijbels Armageddon wil creëren zijn Benyamin Netanyahu, de Bush-Clinton misdaad familie, Sheldon Adelson en hun Sabbatistische fanatiekelingen maatjes.

De Sabbattisten, voor degenen die nieuw zijn met dit onderwerp, zijn een fanatieke gangster sekte die geloven dat ze de eindtijd profetieën uit de Bijbel moeten uitvoeren. Ze doen zich voor als Christenen, Moslims en Joden met de bedoeling om de wereldregeringen en militaire instanties te proberen te manipuleren zodat hun Armageddon plaats zal vinden. Hun stichter was een gek met de naam van Sabbatai Zevi die claimde de Messias te zijn en later net deed alsof hij zich bekeerd had tot de Islam met het doel om zijn leven te redden.

Er zijn ongeveer een miljoen leden in deze sekte, velen op hoge plaatsen van macht in Israel, de VS, Europa, Iran en de Golfstaten. Ze hebben meerdere nucleaire aanvallen uitgevoerd (bv. 311) en andere (bv. 911) terroristische aanvallen als onderdeel van hun fanatieke plannen. Deze sekte zou ontbonden moeten worden.

Dus, wanneer we allemaal terugkeren van onze zomervakanties, moeten we, iedereen van ons, actie ondernemen om druk uit te oefenen op de bevelhebbers en het leiderschap zodat ze iets ondernemen. Pak de telefoon en bel het Pentagon, de FBI, de CIA, de politie en ieder ander die je kunt bedenken die in de positie verkeert om arrestaties te doen.

De criminelen aan de macht moeten worden verwijderd en controle van het financiële systeem moet terug naar het volk. Als de leiders van deze bureaus falen om te handelen, moeten we druk van onder uitoefenen om ze te vervangen door leiders die bereid zijn actie te ondernemen. Een enorm ruimteschip met aliens zal deze planeet niet komen redden, we zullen dit zelf moeten doen. Zoals het spreekwoord zegt: “Als je iets goed wilt doen moet je het zelf doen.”
In het volgende verslag, verwacht op 7 september zullen we samenvatten wat we deze zomer in Canada hebben ontdekt. We zullen ook verslag leggen over hoe de werkelijke strijd om de mensheid te bevrijden en de planeet Aarde te redden vordert.


 Vertaling: Lia

PUTIN

Açores

# NO WAR #NO NATO

# NO WAR #NO NATO

Sostieni la campagna per l'uscita dell'Italia dalla NATO - per un’Italia neutrale.
FIRMA QUESTA PETIZIONE SIGN THIS PETITION ПОДПИСАТЬ ЭТУ ПЕТИЦИЮ


NATO MEMBERS:

AL - SIGN THIS PETITION; DE - UNTERZEICHNE DIESE PETITION; BE- SIGNEZ CETTE PÉTITION; BG - ПОКАЗВАЙТЕ ТОВА ПЕТИЦИЯ; CA - SIGN THIS PETITION/SIGNEZ CETTE PÉTITION; HR - ZNAJATI OVAJ PETICIJU; DK - SIGN DENNE PETITION; SK - PODPORUJTE TÚTO PETICIU; SI - PRIJAVITE TO PETICIJO; ES- FIRMA ESTA PETICIÓN; EUA - SIGN THIS PETITION; EE - SIGN THIS PETITION; FR - SIGNEZ CETTE PÉTITION; GR - Υπογράψτε αυτήν την αναφορά; NL - TEKEN DEZE PETITIE; HU - ÍRJA ALÁ EZT A PETÍCIÓT; IT - FIRMA QUESTA PETIZIONE; ISL - SIGNU ÞESSA PETITION; LV - PAZIŅOJIET šo PETITION; LT - PADARYTI ŠĮ PETŽIĄ; LU - REGISTER DIR PETITIOUN; NO - SIGNER DENNE UNDERSKRIFTSKAMPANJEN; PL - PODPISZ TĄ PETYCJE; PT - ASSINE ESTA PETIÇÃO; GB - SIGN THIS PETITION; RO - SEMNEAZĂ ACEASTĂ PETIȚIE; CZ - Podejte tuto petici; TR - BU DİLEKÇEYİ İMZALA