bf pic

TRIBUTE TO A PRESIDENT


NA PRMEIRA PESSOA

Um auto retrato surpreendentemente sincero do Presidente da Rússia, Vladimir Putin

CONTEÚDO

Prefácio

Personagens Principais em 'Na Primeira Pessoa'

Parte Um: O Filho

Parte Dois: O Estudante

Parte Três: O Estudante Universitário

Parte Quatro: O Jovem especialista

Parte Cinco: O Espia

Parte Seis: O Democrata

Parte Sete: O Burocrata

Parte Oito: O Homem de Família

Parte Nove: O Político

Apêndice: A Rússia na Viragem do Milénio


FOX NEWS

Manlio HELSINKI

Monday, July 31, 2017

Polski -- BENJAMIN FULFORD: 31:07:2017


Fiasko systemowe na zachodzie i metody jego naprawy

31 lipca 2017
Uwaga dla czytelników
W związku z moim corocznym urlopem, następne dwa raporty będą uprzednio napisane, chyba że nadzwyczajne wydarzenia spowodują przerwanie urlopu, aby o nich napisać.
Obecnie każdy myślący człowiek może stwierdzić, że coś jest grunownie nie w porządku z przywództwem światowym i systemami rządzenia światem. Dotyczy to w szczególności Stanów Zjednoczonych, gdzie od późnych lat 60-tych notuje się realny spadek standardu życia w sytuacji, gdy Ameryka pozostawała prawie cały czas w stanie wojny. Klasa rządząca USA wyalienowała się ze społeczeństwa do tego stopnia, że kongres i media mają poniżej 10 procent poparcia ludności. Główną przyczyną tego chorobliwego stanu jest realizacja projektu zniewolenia ludzkości przez część klasy rządzącej nazywana przeze mnie mafią chazarską która zamierza rządzić niemal jak bogowie.
Amerykańscy przywódcy wojskowi i patriotycznie nastawieni przedstawiciele służb wywiadowczych zdają sobie z tego sprawę i podjęli stosowne działania w postaci prezydencji Donalda Trumpa. Jednakże Trump stanął na czele zbankrutowanej formacji i, mimo jego usilnych starań, będzie musiał dokonać tego, co nieuniknione i ogłosić formalne bankructwo Stanów Zjednoczonych. Ponieważ USA są bankrutem.

USA mają deficyt handlowy z resztą świata od 1976, którego kumulacja osiągnęła ponad 10 trylionów USD. Ponadto, rząd USA ma 19,1 trylionów USD długu i 128 trylionów USD czyli siedmiokrotność produktu narodowego brutto USA wynoszącego 18 trylionów USD w zobowiązaniach nie mających pokrycia. To jest rzeczywisty powód, dla którego rząd korporacyjny USA de facto zbankrutowal 3 maja 2017 roku, kiedy będące w jego wyłącznym posiadaniu Puerto Rico ogłosiło upadłość wskutek 123 bilionów USD długu. Oznacza to, że niezależnie od tego jak bardzo Donald Trump będzie się starał nie będzie on w stanie rozwiązać problemów USA bez formalnego ogłoszenia bankructwa.
Jednak ogłoszenie bankructwa przez USA to nie to samo, co bankructwo jakiegokolwiek innego państwa. Po pierwsze, USA nie mogłyby nadal utrzymywać swoich 800 baz wojskowych na całym świecie. Gdy autor niniejszego raportu rozmawiał po raz pierwszy na temat zgody azjatów na ogłoszenia bankructwa USA, amerykańskie władze wojskowe wysłały swego przedstawiciela, który wyjaśnił, że w takim przypadku USA odcięłyby dostawy ropy naftowej z Bliskiego Wschodu do Azji. Spowodowało to meksykańską konfrontację trwającą wiele lat.
Wskutek bezpośredniego udziału w tej konfrontacji wysokiego szczebla między najpotężniejszymi państwami, autor niniejszego raportu miał bezpośredni wgląd za kulisy rządów planetą Ziemia. Poniższe informacje oparte są na spotkaniach w przeciągu 10 lat z osobami pochodzącymi z CIA, NSA, loży masońskiej P2, angielskiego wywiadu MI6, tajnych stowarzyszeń azjatyckich itd.
Do niedawna, niejawnym przywódcą planety Ziemia był David Rockefeller. Był on przewodniczącym Grupy Bilderberga, Rady Stosunków Zagranicznych i Komisji Trójstronnej. Ponadto, poprzez rozmaite fundacje, kontrolował 500 najważniejszych korporacji na liście Fortune. Oprócz tego, jako mąż włoskiej księżniczki, Rockefeller miał ogromne wpływy w watykańskiej loży masońskiej P2, która kontroluje kościół katolicki i mafię. Rockefeller posiadał władzę, aby umieścić swojego bratanka Billa Clintona na fotelu prezydenta i bardzo się starał jednak bez powodzenia aby jego córka Hillary Clinton również została prezydentem USA.
Jeśli Rockefeller był nr 1 w światowej strukturze władzy, George Bush Senior był nr 2. Bush kierował większą częścią struktur CIA, światowym handlem narkotykami o wartości 2 trylionów USD i znaczną częścią przemysłu zbrojeniowego. Gdy jego syn Bush Junior został prezydentem w roku 2000, Bush Senior był w stanie przyćmić władzę Rockefellera inscenizując wydarzenia 11 września w Nowym Jorku i narzucając reżim nazistowski w USA.
Rockefeller był w stanie odzyskać kontrolę w roku 2008, umieszczając swojego niewolnika Baracka Obamę w Białym Domu, po tym jak prezydentura Busha Juniora okazała się totalną katastrofą.
Jednak obecnie, śmierć Rockefellera stworzyła ogromnę próżnię na szczytach światowej władzy. Również George Bush Senior utracił poparcie wskutek ogólnego obrzydzenia spowodowanego ludobójczymi planami jego nazistowskiej grupy. Ponadto, jest on już w bardzo podeszłym wieku i traci zdolności umysłowe, jak podają zbliżone do niego źródła. Tak więc Bush Senior nie jest już nr 3 ani nawet nr 3, ponieważ jego nazistowscy poplecznicy już nie uważają go za swojego przywódcę. Naziści dali jasno do zrozumienia, że ich celem nie jest już hegemonia światowa.
Tak więc śmierć Rockefellera i utrata łask przez Busha Seniora oznaczają, że szczyty władzy na Zachodzie są do wzięcia. Grupą, która postanowiła wypełnić powstałą próżnię są gnostyczni iluminaci. Są oni przeciwni rządom błękitnej krwi i przypisują sobie autorstwo rewolucji francuskiej, amerykańskiej i rosyjskiej. Byli oni na czele czystki przywódców błękitnej krwi w Stanach Zjednoczonych, która jest prawie na ukończeniu.
Równocześnie, zachęceni upadkiem swych amerykańskich rywali, europejskie rodziny błękitnej krwi wykonali energiczne ruchy w celu zapełnienia próżni pozostawionej przez Busha i Rockefellera. Ich główni przedstawiciele to królowa Elżbieta, papież Franciszek i niemiecka kanclerz Angela Merkel. Europejczycy byli o krok od narzucenia swojej fałszywej koncepcji globalnego ocieplenia i przyjęcia klimatycznych porozumień paryskich. Pozwoliłoby to stworzyć kontrolowany przez nich rząd światowy, ale uwzględniając również większą obecność Chin przy stole.
Wpływy tej grupy była widoczne podczas spotkania G20 na początku lipca, gdy 19 z 20  tzw. przywódców światowych dało wyraz swemu poparciu dla tej mistyfikacji. Jednak bez poparcia gnostycznych iluminatów i bez jakichkolwiek podstaw naukowych, koncepcja ta jest skazana na niepowodzenie. Gnostyczni iluminaci kontrolują zarówno prezydenturę Trumpa, jak też kompleks militarny USA, i używają swoich wpływów do osłabienia rządów błękitnej krwi w Europie, po tym jak eliminacja tych wpływów w USA została praktycznie zakończona. Obecnie obserwuje się konfrontację na Zachodzie między wpływami królewskiej błękitnej krwi w osobach papieża, królowej Elżbiety i kanclerz Merkel, a iluminatami gnostycznymi reprezentowanymi przez Trumpa.
W międzyczasie w Azji, Chiny zakończyły budowę alternatywnej sieci dostaw energii, aby zapewnić sobie jej dostawy nawet w przypadku przerwania dostaw z Bliskiego Wschodu. Sojusz azjatycki z powodzeniem pozyskał Europę do udziału w azjatyckim banku inwestycji i infrastruktury, jak również w gigantycznej inicjatywie robót publicznych w ramach nowego pasa jedwabnego. Ponadto, Chińczycy dokonali znaczących postępów w Afryce i innych krajach rozwijających się, oferując hojnie inwestycje infrastrukturalne. Co najważniejsze, Chiny są głównym wierzycielem USA i mogłyby doprowadzić w każdej chwili do ich bankructwa, gdyby podjęły taką decyzję.
Oczywiście, USA nadal mogą zagrać kartą wywołania 3 wojny światowej, ale doprowadziłoby to do zniszczenia naszej planety, tak więc USA próbuje przeciągnąć Rosję na stronę zjednoczenia chrześcijańskiego /rasy białej/. Aby zachęcić Rosję, Amerykanie pozostawili im hegemonię nad Europą /z pominięciem Zjednoczonego Królestwa/, jak również nad połową Bliskiego Wschodu. USA nadal zachowuje kontrolę nad Japonią i półwyspem koreańskim, włącznie z niesubordynowaną Koreą Północną. Ponadto, amerykanie usilnie starają się przeciągnąć Indie na swoją stronę.
W rezultacie, nadal istnieje meksykańskie zwarcie między Wschodem a Zachodem.
Oczekuje się, że głównym polem bitewnym tej jesieni będzie Japonia. Fundusze pochodzące z japońskich oszczędnościowych kont pocztowych, banku pocztowego, funduszy emerytalnych i innych zapewniają jeszcze wypłacalność Stanów Zjednoczonych. Jednak kukiełkowy rząd premiera Shinzo Abe posiada mniej niż 10 procent realnego poparcia opinii publicznej. Ponadto, zauważa się rosnący gniew wobec koreańskich agentów amerykańskich władz okupacyjnych, używanych do kontroli Japonii od czasu zakończenia 2 wojny światowej. Jak pokazały rezultaty wyborów lokalnych w czerwcu w Tokio, rządząca od dłuższego czasu partia liberalno-demokratyczna z pewnością utraci władzę z następnych wyborach powszechnych.
Stowarzyszenie Białego Smoka dąży do obalenia istniejącej władz w nadchodzących wyborach jesienią tego roku. Celem jest rzeczywista zmiana władzy w USA, ponieważ Donald Trump to za mało i za późno.
Istnieje potrzeba formalnego ogłoszenia bankructwa USA w celu kompletnej przebudowy architektury międzynarodowej ustanowionej po 2 wojnie światowej, która lepiej oddawałaby obecne relacje demograficzne i gospodarcze. Wspomniane Stowarzyszenie uważa ponadto, że świat potrzebuje minimalnego zestawu wspólnych zasad, aby uniemożliwić międzynarodowym przestępcom takim jak mafia chazarska prowadzenie nielegalnych wojen, grabieży i innych antyspołecznych działań. Stowarzyszenie to jest zdania, że umiarkowany udział przedstawicieli błękitnej krwi we władzy w Europie i Azji może koegzystować z merytokracją.
Stowarzyszenie Białego Smoka popiera inicjatywę nowego złotego wieku, który miałaby dać początek jednorazowa redystrybucja zasobów, masowa kampania oczyszczania planety i ekspansji we wszechświecie. Wprowadzenie nowego kalendarza w miejsce istniejącego kalendarza zachodniego mogłoby pomóc w realizacji tych zamierzeń.
Source: Anitmtrix.org

Translator: Ryzsard

bruxelles

índice


“Copyright Zambon Editore”

PORTUGUÊS

GUERRA NUCLEAR: O DIA ANTERIOR

De Hiroshima até hoje: Quem e como nos conduzem à catástrofe

ÍNDICE

Followers

Google+ Followers