Friday, March 31, 2017

Nederlands -- Benjamin Fulford: 31:03:2017

Aan Obama gelinkt vliegtuig vol met Afghaanse Heroïne en Noord Koreaanse amfetamines in beslag genomen in de Caraïben

Benjamin Fulford
31 maart 2017

Voormalig President van de VS, Barack Obama, in hechtenis van de militaire politie van het leger van de VS, heeft informatie verschaft over zijn drugsdealende bazen, volgens bronnen bij de geheime dienst van het Japanse leger. Als een gevolg hiervan, werd een vliegtuig gevuld met Afghaanse heroïne en Noord Koreaanse amfetamines in beslag genomen op Argyle Internationaal Vliegveld op St. Vincent en de Grenadines in de Caraïben, zeggen de bronnen. Het geld dat bijeengebracht werd door deze drug vlucht was bedoeld om gebruikt te worden om de operaties van Daesh (voormalig bekend als ISIS) te financieren, zeggen de bronnen. Deze inbeslagname volgt de vangst van een aan Obama gelinkt schip dat 4,2 ton cocaïne bevat, merken de bronnen op.Translator: Lia


No comments:

Post a Comment

índice


“Copyright Zambon Editore”

PORTUGUÊS

GUERRA NUCLEAR: O DIA ANTERIOR

De Hiroshima até hoje: Quem e como nos conduzem à catástrofe

ÍNDICE

TRIBUTE TO A PRESIDENT


NA PRMEIRA PESSOA

Um auto retrato surpreendentemente sincero do Presidente da Rússia, Vladimir Putin

CONTEÚDO

Prefácio

Personagens Principais em 'Na Primeira Pessoa'

Parte Um: O Filho

Parte Dois: O Estudante

Parte Três: O Estudante Universitário

Parte Quatro: O Jovem especialista

Parte Cinco: O Espia

Parte Seis: O Democrata

Parte Sete: O Burocrata

Parte Oito: O Homem de Família

Parte Nove: O Político

Apêndice: A Rússia na Viragem do Milénio


The Putin interviews


The Putin Interviews
by Oliver Stone (
FULL VIDEOS) EN/RU/SP/FR/IT/CH


http://tributetoapresident.blogspot.com/2018/07/the-putin-interviews-by-oliver-stone.html
Q
Subtitles in CA/CH/CR/DE/EN/FI/FR/HE/IT/JP/NL/PL/PT/SH/SP/SV/TR

To get the subtitles please click upon the small dented wheel at the bottom right side of the video and choose your language.


FOX NEWS

Followers