bf pic

Followers

anti

Unless YOU, individually, wake up and raise your voice and strength against the all pervading evil,

no one, LITERALLY, is going to do it for you,

and precisely

because your very consciousness and awareness

remain on the level of some blind believer in the "bright future of mankind"


Wednesday, August 24, 2016

Nederlands -- Benjamin Fulford: 22:08:2016

De belangrijkste facties in de strijd om de planeet aarde en hun huidige status


22 august 2016Mededeling voor lezers: Tenzij er belangrijke veranderingen zijn, zal deze nieuwsbrief tot 29 augustus niet tijdgebonden, vooraf geschreven materiaal bevatten terwijl jullie verslaggever op vakantie is.

De voortgaande strijd voor de controle over het financiële systeem en dus controle over het proces van besluiten wat we als soort in de toekomst zullen doen, bereikt een climax. Het is om die reden misschien een goede tijd om eens te kijken naar wie de belangrijkste spelers zijn en wat hun positie is.

Laten we ten eerste kijken naar de Khazariaanse/Nazi factie die de controle overnam over Europa, Japan en de Verenigde Staten na de valse vlag aanval in New York op 11 september 2001. Deze factie wordt geleid door George Bush Sr., David Rockefeller en hun lakeien. Het was hun plan om de wereldbevolking met 90% te reduceren door hongerdood, ziekte en oorlog. Uitvoerig bewijs hiervan is overhandigd aan verschillende politie, militaire en geheime dienst bureaus over de hele wereld. Sinds de Nazi overname van de Verenigde Staten afgerond was met de gestolen verkiezing van George Bush Jr. in het jaar 2001, heeft de regering van de Verenigde Staten geprobeerd ons te vermoorden door het vrijlaten van biowapens inclusief SARS, Vogelpest, Ebola enz.
Om massa sterfte te bewerkstelligen verspreidden ze diverse gewas ziekten in de hoop dat ze de landbouwoogsten zouden vernietigen. Ze betaalden ook boeren over de hele wereld gulle subsidies om “bio-ehtanol” in plaats van voedsel te verbouwen. Dit leidde tot hongersdood in 33 landen en dit werd pas gestopt toen een klokkenluider van de Wereld Bank naar voren bracht dat het de subsidies voor bio-ethanol waren die hiervoor verantwoordelijk waren. Deze groep heeft ook geprobeerd om een atoomoorlog te beginnen met in elkaar gezette incidenten in Noord Korea, Iran, Syrië enz. Ze proberen dit nu te bereiken in de Zuid Chinese Zee door het opofferen van Australië, ASEAN, Japan en Korea als prijzen voor China als ze een wereldoorlog beginnen.
Deze schrijver werd uitgenodigd zich bij de Nazi cabal te voegen door agenten die werkten voor Henry Kissinger en David Rockefeller. Ze legden uit dat het noodzakelijk was om 90% van de mensheid te vermoorden om het”milieu te redden.” Ze legden ook uit dat de meeste mensen niets nuttigs produceerden en van een ”inferieur ras” waren. De genetische kwaliteit van het menselijk ras kon verbeterd worden door deze “nutteloze eters” kwijt te raken, legden ze uit.
De leden van deze groep stammen af van een stam van veefokkers bekend als de Hyksos die zich vele duizenden jaren geleden de kunst eigen maakten om mensen tot slaven te maken. Ze doen dit door hun voedsel en informatiestroom te beheersen en door een monopolie te bewaren op georganiseerd geweld (legers, politie, geheime diensten enz.).
De werkelijke reden dat ze 90% van de bevolking willen doden was dat ze bang waren de controle over de planeet te verliezen terwijl groepen als de Chinezen, Moslims en de Hindoes, die niet onder hun controle waren, in populatie en macht groeiden.
De Hyksos aanbidden een wezen met een geitenhoofd een gevorkte staart door de eeuwen heen bekend als Set, Baal, Marduk, Lucifer, Satan enz. Ze brengen ook mensenoffers, soms op een grote schaal, zoals in een gecreëerde Wereld Oorlog. Er zijn waarschijnlijk niet meer dan een miljoen leden bij deze groep maar ze zitten op machtsposities in vele regeringsinstituten, financiën, religie, media enz. over de hele wereld. Velen van hen worden onjuist gelabeld als Joden. Om onschuldige mensen te beschermen noemen we ze de Khazariaanse maffia. De top leden van deze groep hebben een prijs van een ton op hun hoofd staan en hun namen werden van hoog naar laag gepubliceerd.
De belangrijkste facties die tegenover deze groep staan in de Westerse wereld zijn de Christelijke leden van het Joodse geloof die Jahweh aanbidden, net als de atheïsten die alleen in de Gouden Regel geloven.
De elite leden van deze groep probeerden de geplande massamoord van “nutteloze eters” te stoppen door voor te stellen een koolstof taks te heffen om zo fondsen bijeen te brengen om arme landen te betalen om hun bossen te behouden en uit te breiden. De top mensen achter de globale opwarming factie kwamen van leden van de Europese aristocratische en Koninklijke families die Christelijke idealen ondersteunden tegenover Satanische. Ze verloren de machtsstrijd in 2000 toen hun man Al Gore de presidentsverkiezing van hem gestolen zag worden. Het belangrijkste probleem met deze groep was dat ze een leugen creëerden over globale opwarming veroorzaakt door koolstofverbranding om hun belasting te promoten. Hun koolstof handelsplan werd ook doorweven met fraude.
Niettemin, heeft deze groep aanzienlijke macht uitgeoefend door het niet Satanische deel van de Vrijmetselarij samen met het element van de Katholieke Kerk dat nog niet overgenomen was door de Satanisten. Deze groep slaagde er in Paus Benedict XVI te vervangen in 2013. Zijn vervanger, Paus Francis, begon onmiddellijk de Katholieke Kerk te zuiveren van pedofielen, de bank van het Vaticaan op te schonen en bereikte overeenkomsten met Cuba en Columbia om de stroom drugsgeld naar de Bush/Nazi factie van de CIA te stoppen. Er is sprake van Francisco’s betrokkenheid bij de vuile oorlog van Argentinië maar tot dusverre laten zijn acties zien dat hij goed probeert te doen
Echter, de leidersgroep die Francis aan de macht hielp dringt nog steeds aan op wereldoverheersing door een koolstof taks gecontroleerd en opgehaald door hen. Ze zullen niet slagen met deze oplichting omdat het is gebaseerd op leugens en het frauduleus blijft.
De groep achter Francis dringt ook aan op de verkiezing van Donald Trump als president van de Verenigde Staten. Als ze slagen, begint Trump met de arrestatie van vele van de top bazen van de Khazariaanse maffia binnen de VS.
In harmonie werkend met deze krachten is de Red and Blue van Azië en hun White Dragon Society bondgenoten.
De Red and Blue zijn terug te herleiden naar organisaties opgezet door Mozi (墨子) rond 450 voor Christus. Deze groepen vormden een bondgenootschap rond 1700 met de overgebleven leden van de Ming Bureaucratie, leger en marine bij een gevecht om de Manchu overwinnaars van China omver te werpen. Na vele pogingen met bloedvergieten slaagden ze er eindelijk in 1911 in om de laatste keizer omver te werpen. Deze groep ging toen grotendeels in ruste.
Ze kwamen echter recentelijk terug in volledige oorlog nadat ze bewijs vonden dat het Bush regiem het biowapen SARS had verspreidt in een poging om de mensen van Azië te vermoorden. Ze leerden ook over de Khazariaanse genocidale plannen toen ze de gebeurtenissen afluisterden tijdens de jaarlijkse Bohemian grove bijeenkomst nadat Bush Jr. aan de macht kwam. De Red and Blue voegden zich later samen met de White Dragon Familie welke een federatie is van de oude Koninklijke families van de wereld.
Toen de Aziaten bondgenoten zochten in het Westen bij hun gevecht tegen de Khazarianen, werd de White Dragon Society gevormd. De WDS is een losse coalitie dat zijn wortels heeft in de oude tradities van het Westen dat goede werken van allerlei aard steunde.
Deze white knights (witte ridders) waren verantwoordelijk voor dingen als de Magna Carta democratie, ridderlijkheid, de bescherming van de zwakken en de armen en de noodzaak om te vechten wanneer absoluut noodzakelijk, om alles wat goed en fatsoenlijk is te beschermen. WDS leden hebben nu controle over het grootste deel van het militaire industriële complex van de VS met de uitzondering van de huurmoordenaars die werken voor de Bush/Clinton Nazi maffia. De WDS werkt in tandem met de Russische geheime dienst, Britse geheime diensten, Vrijmetselarij, de echte Moslim geheime genootschappen (degenen die tegenover de valse Khazariaans gefinancierde ISIS terroristen staan), Japanse geheime genootschappen, de illuminatie, de Italiaanse witte adel, de Koninklijke Families van Europa, verscheidene krijgskunst genootschappen enz. enz.
De Khazarianen zijn nu gereduceerd tot een paar geïsoleerde controlegroepen in Washington DC, New York, Saudi Arabië, Israël en een paar schurkenstaten.
Als de Aziaten en hun WDS bondgenoten een grote actie ondernemen kan het game over betekenen voor de Khazarianen en hun oude regering van terreur en slavernij op zijn vroegst dit jaar. Het beëindigen van hun regering zou een van de grootste gebeurtenissen zijn in de menselijke geschiedenis van de laatste duizend jaar. Het kan leiden naar wereldvrede en een tijdperk van ongekende voorspoed.
De verkiezingscampagne in de herfst van dit jaar zal een van de belangrijkste tot nu toe zijn tijdens deze lange hybride oorlog om de planeet. Deze keer is een werkelijke en totale overwinning een realistische mogelijkheid. Als iedereen zijn deel doet zullen we spoedig in staat zijn een nieuw tijdperk te beginnen, een gouden tijdperk, een tijdperk van wonderen.
Bron: Antimatrix.org

Vertaling: Lia.

Tuesday, August 23, 2016

Hrvatski -- Benjamin Fulford: 22:08:2016

Glavne frakcije u borbi za planet Zemlju i njihov trenutni status

22. kolovoza 2016.


Obavijest čitateljima: Osim ako ne bude velikih preokreta, do 29. kolovoza, ovaj bilten će sadržavati vremenski neosjetljiv, unaprijed napisani materijal jer će vaš dopisnik biti na odmoru.


Bitka koja se vodi za kontrolu financijskog sustava, a time za kontrolu nad procesom odlučivanja, što ćemo mi kao vrsta raditi u budućnosti, dostiže vrhunac. Iz tog razloga, to bi moglo biti dobro vrijeme da pogledamo tko su glavni igrači i koji je njihov položaj.

Prije svega, pogledajmo Kazarsku/nacističku frakciju koja je preuzela kontrolu nad Europom, Japanom i Sjedinjenim Američkim Državama nakon lažnog napada 11. rujna 2001. u New Yorku. Ovu frakciju su vodili George Bush stariji, David Rockefeller i njihove sluge. Njihov plan je bio da se smanji svjetska populacija za 90% putem izgladnjivanja, bolesti i rata. Široki dokaz toga bio je osiguran raznim policijskim, vojnim i obavještajnim agencijama širom svijeta. Otkad je nacističko preuzimanje SAD-a bilo završeno namještenim izborima Georgea Busha mlađeg 2000. godine, vlada SAD-a pokušala nas je ubiti puštanjem bio-oružja uključujući SARS, ptičju gripu, ebolu i slično.

Mandarin: Benjamin Fulford: 22:08:2016


Notice to readers: Unless there are major upheavals, until August 29th, this newsletter will contain non-time sensitive, pre-written material as your correspondent will be on vacation.
通知读者:除非发生主要的剧变,否则直到829日,本通讯博客都只会发表非时效性的、提前写好的新闻通讯,因为你们的通讯记者正在休假。

The ongoing battle for control of the financial system, and thus control over the process of deciding what we as a species will be doing in the future, is reaching a climax. For this reason, this might be a good time to look at who the major players are and what their position is.
正在进行的,为了金融系统的控制权,以及由此带来的,决定我们作为一个物种,在未来将要变成什么的进程的战斗,正在达到高潮。因此,目前是一个好时候,去看看主要的玩家以及他们现在所处的立场。

Monday, August 22, 2016

English -- Benjamin Fulford: 22:08:2016 -- FULL REPORT

The main factions in the battle for the planet earth and their current status
August 22, 2016

Notice to readers: Unless there are major upheavals, until August 29th, this newsletter will contain non-time sensitive, pre-written material as your correspondent will be on vacation.

The ongoing battle for control of the financial system, and thus control over the process of deciding what we as a species will be doing in the future, is reaching a climax. For this reason, this might be a good time to look at who the major players are and what their position is.

First of all, let us look at the Khazarian/Nazi faction that took over control of the Europe, Japan and the United States following the September 11, 2001 false flag attack in New York. This faction is led by George Bush Sr., David Rockefeller and their lackeys. Their plan was to reduce the world’s population by 90% through starvation, disease and war. Ample proof of this has been provided to various police, military and intelligence agencies around the world. Since the Nazi takeover of the United States was completed with the election stolen by George Bush Jr. in the year 2000 the government of the United States has tried to murder us through the release of bio-weapons including SARS, Bird Flu, Ebola etc.

To engineer mass starvation they released various crop diseases in the hope of devastating agricultural production. They also paid farmers around the world generous subsidies to produce “bio-ethanol” instead of food. This led to starvation in 33 countries that was only stopped when a World Bank whistleblower pointed out it was the subsidies for bio-ethanol that were responsible. This group has also attempted to start nuclear war with manufactured incidents in North Korea, Iran, Syria etc. They are now trying to accomplish this in the South China Sea by offering Australia, ASEAN, Japan and Korea as prizes to China if they start a world war.

This writer was invited to join the Nazi cabal by agents working for Henry Kissinger and David Rockefeller. They explained that it was necessary to kill 90% of human beings in order to “save the environment.” They also explained that most humans did not produce anything useful and were of “inferior stock.” The genetic quality of the human race could be raised by getting rid of these “useless eaters,” they explained.

The members of this group are descended from a tribe of pastoralists known as the Hyksos who mastered the art of enslaving humans many thousands of years ago. They do this by controlling their food and information supply and by monopolizing organized violence (armies, police, secret services etc.).

The real reason they wanted to kill 90% of the population was that they were afraid of losing control over the planet as groups like the Chinese, the Muslims and the Hindus, who were not under their control, grew in population and power.

The Hyksos worship a goat faced being with a forked tail known over the ages by such names as Set, Baal, Marduk, Lucifer, Satan etc. They also practice human sacrifice, sometimes on a vast scale, such as in an engineered World War. There are probably no more than one million members of this group but they occupy controlling positions in many institutions of government, finance, religion, media etc. throughout the world. Many of them are erroneously labelled as Jews. To protect innocent people, we call them the Khazarian mafia. The top members of this group now have a one ton bounty on each of their heads and their names have been publicly listed up.

The main factions opposing this group in the Western world are the Christians, members of the Jewish faith who worship Yahweh, as well as atheists who believe only in the Golden Rule.

The elite members of this group tried to stop the planned massacre of “useless eaters” by proposing a carbon tax to raise funds to pay poor countries to preserve and expand their forests. The top people behind the global warming faction were from members of European aristocratic and royal families who supported Christian as opposed to Satanic ideals. They lost the power struggle in 2000 when their man Al Gore had the Presidential election stolen from him. The main problem with this group was that they created a lie about carbon-caused global warming to promote their tax. Their carbon trading scheme was also riddled with fraud.

Nonetheless, this group has considerable power exercised through the non-Satanic part of the Freemasons together with the element of the Catholic Church who had not been taken over by the Satanists. This group managed to replace Pope Benedict XVI in 2013. His replacement, Pope Francis, immediately began purging the Catholic Church of pedophiles, cleaned up the Vatican bank and reached deals with Cuba and Columbia to stop the flow of drug money to the Bush/Nazi faction of the CIA. There is talk of Francisco’s involvement in Argentina’s dirty war but so far his actions show he is trying to do good.

However, the leadership group that put Francis in power is still pushing for world domination through a carbon tax controlled and collected in secret by them. They will not succeed with this scam because it is based on lies and remains fraudulent.

The group behind Francis is also pushing to have Donald Trump elected as President of the United States. If they succeed, Trump will start arresting many of the top bosses of the Khazarian mafia inside the US.

Working in harmony with these forces is the Red and Blue from Asia and their White Dragon Society allies.

The Red and Blue trace themselves back to organizations set up by Mozi (
墨子)around 450 BC. These groups allied themselves in the 1700’s with the remnants of the Ming Bureaucracy, army and Navy in a fight to overthrow the Manchu conquerors of China. After many bloody failed attempts they finally succeeded in 1911 when they overthrew the last Emperor. This group then went largely dormant.

However, they came back into full war recently after they found proof the Bush regime had been spreading the bio-weapon SARS in an attempt to kill the people of Asia. They also learned about the Khazarian’s genocidal plans when they wiretapped the goings of at the Bohemian grove after Bush Jr. came to power. The Red and Blue were later joined by the dragon family which is a confederation of the old royal families of the world.

When the Asians sought allies in the West in their fight against the Khazarians, the White Dragon Society was formed. The WDS is a loose coalition that has its roots in the ancient traditions of the West that supported doing good works of all sorts.

These white knights were responsible for such things as the Magna Carta, democracy, chivalry, protection of the weak and the poor and the need to fight, if absolutely necessary, to protect all that is right and decent. WDS members are now in control of most of the US military industrial complex with the exception of the mercenaries working for the Bush/Clinton Nazi mafia. The WDS works in tandem with the Russian security services, British Secret Services, Freemasons, the real Muslim secret societies (as opposed to the fake Muslim Khazarian financed ISIS terrorists), Japanese secret societies, the illuminati, the Italian white nobility, the Royal Families of Europe, various martial arts societies etc. etc.

The Khazarians have now been reduced to a few pockets of control in Washington DC, New York, Saudi Arabia, Israel and a few rogue states.

If the Asians and their WDS allies make a big push it could be game over for the Khazarians and their ancient rule of terror and slavery as early as this year. Ending their rule would be one of the biggest events in human history during the past thousands of years. It could lead to world peace and an era of unparalleled prosperity.

This years’ autumn campaign will be one of the most important yet in this long hybrid war for control of the planet. This time real and total victory is a very realistic possibility. If everybody does their part we will be able to soon start a new age, a golden age, an age of wonder.

Thursday, August 18, 2016

Français -- Benjamin Fulford: 15:08:2016

Les données économiques et démographiques prouvent à l’évidence que la partie est finie pour la Mafia khazar

le 15 août 2016Information aux lecteurs : En raison de nos congés annuels, la lettre d’information de cette semaine a été rédigée à l’avance avec un contenu non relié à cette semaine d’actualité.

Récemment, l’agence de presse Xinhua du gouvernement Chinois a révélé que les pays en développement et émergents dans leur ensemble (l’Alliance des pays BRICS) représentent 85% de la population mondiale, 60% de son produit brut et 80% de la croissance économique. En d’autres termes, les pays contrôlés par la Mafia khazar ont perdu la bataille économique et démographique.

En outre, plus le temps passe, plus leur position s’affaiblit. Si vous consultez les données de la Banque Mondiale concernant le véritable produit national brut (évalué selon la méthode de la parité du pouvoir d’achat) vous constatez que les membres des pays de l’OCDE (le club des pays riches) totalisent un PNB de 50 900 milliards de dollars alors que celui du reste du monde s’élève à 127 300 milliards de dollars. Cela signifie que même si tous les pays riches s’associaient à la faction khazar qui dirige les Etats-Unis, ils disposeraient de moins de la moitié de la puissance économique de l’Alliance des pays BRICS.

Nederlands -- Benjamin Fulford: 15:08:2016


Economische en demografische gegevens maken het duidelijk dat het spel voorbij is voor de Khazariaanse maffia

15 augustus 2016

Opmerking voor de lezers: vanwege onze jaarlijkse vakantie is de nieuwsbrief van deze week van tevoren geschreven en heeft het een tijdloze gevoelige inhoud.
Recentelijk, rapporteerde Xinhua, de nieuwsservice van de Chinese regering dat de zich ontwikkelende en oprijzende landen gezamenlijk (de BRICS alliantie) de controle van 85% van de wereldbevolking, 60% van zijn BNP en 80% van economische groei vertegenwoordigen. Met andere woorden, de door de Khazariaanse maffia gecontroleerde landen hebben de strijd verloren zowel economisch als demografisch. Verder, hoe meer tijd er voorbij gaat des te zwakker wordt hun positie.
Als je kijkt naar de cijfers van de Wereldbank over het werkelijke BNP (Bruto Nationaal Product) zie je dat van de leden van de OECD(de rijke landen club) het totale BNP 50,9 triljoen dollars is terwijl de rest van de wereld een BNP heeft van 127,3 triljoen dollars. Dat betekent dat zelfs wanneer alle rijke landen zich verenigden met de Khazariaanse factie die de VS regeert, ze nog minder bezitten dan de helft van de economische macht van de BRICS alliantie.

Castellano -- Benjamin Fulford: 15:08:2016

Los datos económicos y demográficos dejan claro que es el final del juego para la mafia jázaro

Agosto, 2016


Aviso a los lectores: Debido nuestras vacaciones anuales, el informe de esta semana ha sido escrito por adelantado con un contenido no sensible al tiempo.

Recientemente, el servicio de noticias Xinhua del gobierno chino informó de que los países en desarrollo y emergentes combinados (la alianza BRICS) controlan el 85% de la población mundial, el 60% de su PIB y el 80% del crecimiento económico. En otras palabras, los países controlados por la mafia jázara han perdido la batalla, tanto económica como demográficamente. Por otra parte, cuanto más tiempo pasa, más débil será su posición.

Si nos fijamos en los datos del Banco Mundial sobre el PIB real (Paridad de poder adquisitivo) puedes ver que PIB total de los miembros de la OCDE (el club de los países ricos) es de 50,9 billones de dólares, mientras que el resto del PIB mundial es 127,3 billones de dólares. Eso significa que incluso si todos los países ricos se aliasen con la facción gobernante jázara de los EE.UU., tendrían menos de la mitad del poder económico que la alianza BRICS.

BF“Glory to God in the highest, and on Earth

Peace, Good Will toward men.”

This Christmas, Give Peace.BJ 2 FEV
UPDATES ON THURSDAY MORNINGS

AT 08:00 H GMT