FREE JULIAN ASSANGE

 

CROATIAN   ENGLISH   GREEK   NEDERLANDS   POLSKI   PORTUGUESE   ROMANIAN  SPANISH  РУССКИЙ

What part will your country play in World War III?

By Larry Romanoff

The true origins of the two World Wars have been deleted from all our history books and replaced with mythology. Neither War was started (or desired) by Germany, but both at the instigation of a group of European Zionist Jews with the stated intent of the total destruction of Germany. The documentation is overwhelming and the evidence undeniable. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

That history is being repeated today in a mass grooming of the Western world’s people (especially Americans) in preparation for World War IIIwhich I believe is now imminent

READ MORE

 
 

Monday, August 5, 2019

NL -- BENJAMIN FULFORD: 05:08:2019


Een blik op machtscentra die onderhandelen over een wereldregering - DEEL 2
Benjamin Fulford  / 5 augustus 2019
Mededeling aan lezers:  Dit verslag en het volgende verslag zullen vooraf worden geschreven, omdat ik mijn jaarlijkse sabbatical neem.  We zullen alleen breaking nieuws melden als er een of andere spel-veranderende gebeurtenis plaatsvindt.  Het volgende verslag met wekelijks breaking nieuws verschijnt op 19 augustus.  Uw begrip wordt gewaardeerd.
Dit najaar zal een tijd van serieuze paardenhandel zijn die uiteindelijk kan resulteren in de aankondiging van een wereldakkoord dat het na de Tweede Wereldoorlog gebouwde systeem moet vervangen.  Het Amerikaanse militair-industriële complex, de Aziatische geheime genootschappen, de Chinese communistische partij, het Britse Gemenebest, het Vaticaan, de Russisch-orthodoxe kerk, de moslims en andere groepen zijn het er in principe allemaal over eens dat deze planeet niet verder kan gaan als gebruikelijk.  Ze beginnen het ook eens te worden over een structuur voor een losse maar verenigde planetaire federatie.
Het grootste probleem blijft natuurlijk de heersers van het oude systeem, die niet van plan zijn om rustig de nacht in te gaan.  Een Zwitserse analyse ontdekte een kerngroep van ongeveer 700 mensen die zitting hadden in het bestuur van de Fortune 500 en andere megabedrijven.
We refereren naar deze groep als de Khazarian maffia.  De Khazaren controleren nog steeds de meeste megabedrijven, waaronder de grote oliemaatschappijen, internetgiganten als Google, Facebook, Amazon en Apple, en, zoals bekend, de nepnieuwsmedia.  Hun grootste bron van macht is natuurlijk hun eigenaarschap van de centrale banken, die ze gebruikten om de controle over de bedrijven te grijpen.
Deze groep heeft gebruik gemaakt van moord, omkoping en leugens om te infiltreren in de top van de wereldmacht, vooral in het Westen.  Ze hebben ook strategisch hun dochters getrouwd aan machtige mensen.  De dochters zouden dan de volgende generatie machtsbemiddelaars indoctrineren.  Zo komen we er nu bijvoorbeeld, van de Russen, de NSA en andere bronnen, achter dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de voormalige Britse premier Theresa May en andere leiders dochters zijn van Adolph Hitler.  We zijn er nu ook achter gekomen dat de voormalige Amerikaanse president Barack Obama's moeder ook een Hitler-dochter was.  Het blijkt dat de film "The Boys from Brazil" gebaseerd was op ware feiten, behalve dat het meisjes waren, geen jongens.
We hebben ook ontdekt dat de Clintons eigenlijk leden zijn van de Rockefeller familie.  In een update van wat we eerder rapporteerden, hebben we geleerd dat Bill Clinton's moeder een Rockefeller was (in plaats van zijn vader), terwijl Hillary Clinton de dochter is van David Rockefeller.  Dan, natuurlijk, is Facebook CEO Mark Zuckerberg een kleinzoon van David Rockefeller.
De Khazarianen veranderen hun achternaam en levensgeschiedenis om hun intergenerationele spoor van controle te verbergen.  Zo hebben we bijvoorbeeld de familienaam Bush herleid tot Scherff, Pierce, en tenslotte tot de Italiaanse zwarte adel Pecce-familie.
Wat ook opvalt aan de machtsstructuur van de Khazariaanse maffia is dat ze in feite een persoon hebben die de rol van God speelt in hun monotheïstische systeem.  De massa's worden dus gedwongen om in een abstracte God te geloven, terwijl er in werkelijkheid een menselijke god die rol speelt.  Natuurlijk is hun god bij hen bekend als Lucifer, Ba'al, Satan, Moloch, enz.
Als je de Joodse geschiedenis bestudeert, zul je merken dat veel Joden een vergelijkbaar systeem hebben, net als moslims en christenen.  Dit is waar het concept van de neussfeer, of brein atmosfeer, in het spel komt.  Er is een collectief denkproces aan de gang, en bepaalde mensen worden op bepaalde momenten belangrijke sleutelfiguren waar de uiteindelijke beslissingen in het groepsbewustzijn worden genomen.  De persoon in een sociale groep die bewust of onbewust de uiteindelijke scheidsrechter is, is "God".
Dus wie speelt de rol van "God" in de joodse, christelijke en islamitische religies?  Ten eerste, in het geval van de sjiitische moslims is hun machtigste leider de Agha Khan, een afstammeling van Mohammed en hoofd van de Ismaili clan, bij ons ook bekend als de moordenaars.  Hun geheime genootschap staat bekend als de Blauwe of Groene Draak.  Ze hebben grote macht over de ongeveer 200 miljoen sjiitische moslims en behouden grote invloed in plaatsen als India, waar ze door de Britten werden gecontracteerd om hen te helpen dat land onder controle te houden.
Deze persoon is ook de beheerser van Iran.  Ze krijgen hun macht door mensen te infiltreren in de binnenste kringen van leidende, voor het publiek zichtbare machtsmakelaars en hen te laten weten dat ze kwetsbaar zijn als ze niet gehoorzamen.  Ze zijn nog steeds niet aan boord met het idee van een verenigde planeet, en dat is een van de redenen waarom er nog steeds veel spanningen zijn in Iran.  Hopelijk worden ze dit najaar tijdens de onderhandelingen met elkaar in contact gebracht.
De soennitische moslims staan op dit moment niet onder enige vorm van centrale controle zoals de sjiieten.  Het dichtst bij de centrale controle zouden de leidende imams zijn, vooral in Egypte, maar het systeem is zeker niet gecentraliseerd tegenwoordig.  De Saoedische koninklijke familie, die Thaise satanisten zijn en niet echt moslim, hebben met hun oliedollars geprobeerd de soennitische islam te beheersen, maar hebben in principe alleen nog maar hoeren en huurlingen onder hun hoede.  Gelukkig zijn ze nu onder controle gekomen van de Amerikaanse militaire witte hoeden die rapporteren aan de christelijke hiërarchie (zie hieronder).
De Joden van hun kant zijn grofweg verdeeld in twee kampen: het seculiere en het religieuze.  De seculiere Joden zijn meestal atheïstisch, agnostisch of slechts vaag gelovig.  Als ze een god hadden, zou het Mammon zijn, de god van het geld, dus ik veronderstel dat de families die de fontein van het geld bezitten - het Federal Reserve Board - hun goden zouden zijn.  Jarenlang werd die rol gespeeld door David Rockefeller, die aan het hoofd stond van de Bilderberggroep, de the Council on Foreign Relations en de Trilaterale Commissie.  Hij was de laatste baas van het oliedollarsysteem en zijn dood heeft een enorm vacuüm gecreëerd.
Een groot deel van de chaos en de strijd in het Amerikaanse politieke systeem is terug te voeren op een gevecht om het vacuüm dat hij heeft achtergelaten op te vullen.  Zijn tasman, Henry Kissinger, probeerde maar slaagde er niet in het te vervangen.  Rockefellers erfgenamen, geleid door zijn dochter Hillary Clinton (Rockefeller), hebben een bittere achterhoedegevecht gevoerd sinds ze de Amerikaanse "verkiezing" (strijd om het elektronisch stelen van stemmen) verloor aan de Amerikaanse president Donald Trump.
Het Donald Trump-presidentschap was het resultaat van een alliantie van belangenbehartiging tussen verschillende groepen die zich alleen verenigden door verzet tegen de voortdurende Rockefeller-regel.
Een daarvan was de familie Rothschild, die een hekel had aan de Rockefellers die hen in de 20e eeuw uit de VS en Japan verdreven hebben.  Daarom zijn er zoveel voormalige Rothschild-medewerkers in het Trump-kabinet.  "Rothschild" moet worden opgevat als een verkorte versie van een groep aristocratische Europese families die beweren dat ze van de bijbelse koning David afstammen.  Zij kunnen worden gezien als de leiders van de religieuze Joden, wier geloof ruwweg is verdeeld in facties uit de Torah (Oude Testament) en Talmoed (Babylonische testament).
De andere groep achter het Trump-presidentschap is het Amerikaanse militair-industriële complex, dat gedomineerd wordt door de Gnostische Illuminati, een groep die zich verzet tegen de bloedlijnregel en de meritocratie bevoordeelt.  Zij geloven dat Het Universum zo vol ellende en lijden zit dat degene die het geschapen heeft, het kwaad was, en zij willen het omverwerpen en de controle zelf overnemen.
Dus de mensen achter het Trump presidentschap waren, zoals het Aziatische gezegde luidt, "Zelfde bed, andere dromen".  De Rothschild-fractie is degene die Trump in zijn bizar pro-Israëlische houding duwt.  Zij proberen ook uit te lokken in het starten van Armageddon door hem te prikkelen om Iran, Noord-Korea, Syrië, Rusland, of waar dan ook aan te vallen.  Zij geloven oprecht dat dit de Messias zal brengen.
De Gnostische Illuminati zien dit als bijgelovige onzin.  Zij willen een meritocratische wereldregering instellen.  Zij willen ook een einde maken aan de bloedlijnregering.  Dit is de groep die heeft aangedrongen op de arrestatie van pedofielen en overlopers zoals Jeffrey Epstein, John McCain en George Bush Sr. Ze willen ook de Republiek van de Verenigde Staten van Amerika herstellen, die in 1871 stiekem werd vervangen door de door het bloedlijn gecontroleerde United States of America Corporation.
De P2 Vrijmetselaarsloge zijn de mensen achter de katholieke kant van het christendom.  Hun lange-termijn plan is geweest om een Romeinse stijl, sterk gecentraliseerde wereldregering, of Nieuwe Wereldorde, te creëren.  Zij stonden achter George Bush Sr. maar zijn nu van loyaliteit veranderd en vormen een ongemakkelijke alliantie met de Gnostische Illuminati.  Ze zijn zeer invloedrijk in het militair-industriële complex door hun controle over ridderorden zoals de Tempeliers, de Ridders van Malta, de Germaanse Ridders, de hospitallers, enz.
De protestantse helft van het christendom is losser maar rapporteert grotendeels aan de koningin van Engeland via de Schotse Vrijmetselarij en het Britse Gemenebest.  Zij zijn nu ook onafhankelijk op een lijn met de Gnostische Illuminati en P2 in hun verlangen naar een meritocratische wereldregering, met dien verstande dat de constitutionele monarchie, waar deze nu bestaat, er deel van uitmaakt.
Deze krachten zijn allemaal verenigd in het omverwerpen van de Satan, Lucifer, Ba'al, Molech etc. die de factie aanbidden.  Ze zijn er nu min of meer in geslaagd om de drie pijlers van de westerse machtsfinanciering, religie en het leger onder controle te krijgen.  Deze worden gesymboliseerd door de Egyptische obelisken in Londen (financiën), Rome (religie) en Washington D.C. (het leger).  Zij zullen echter een definitief akkoord moeten bereiken, hopelijk in de vorm van een onafhankelijke wereldfederatie met traditionele monarchieën zoals die van Engeland en Japan.
Nu brengen we China en de Aziatische geheime genootschappen in dit plaatje.  Voor de Tweede Wereldoorlog waren de Aziaten min of meer verenigd in de Black Dragon Society.  Deze groep geloofde dat de nazi's de Tweede Wereldoorlog zouden winnen en vervolgens hun plan om niet-Europese rassen uit te roeien zouden uitvoeren.  Zij waren de groep achter de grotere Oost-Aziatische co-proliferatie zone.  Hoewel de Japanse en Zwarte Draken tijdens de Tweede Wereldoorlog oppervlakkig verbonden waren met de nazi's, bereidden zij zich in het geheim voor op wat zij zagen als een onvermijdelijke Oost/West, Noord-Zuid confrontatie.
Nu is de Black Dragon society een schaduw van zijn vroegere zelf.  In plaats daarvan is er een alliantie van de Rode, Blauwe, Groene en Witte Draak Sociëteiten.  Zij geloven dat we allemaal uit dezelfde schepping geboren zijn en dezelfde planeet delen.  Zij geloven ook in een onafhankelijke wereldfederatie, maar willen ervoor zorgen dat iedereen, en niet alleen Europeanen, de hoogste posities kan innemen.  Zij zijn van mening dat Azië, dat 65 procent van de wereldbevolking en het grootste deel van het mondiale BBP van de wereld heeft, zijn beurt verdient om over de planeet te regeren.
Ze zeggen ook dat ze dat beloofd hadden toen ze ermee instemden om de Federal Reserve Board een mandaat te geven dat liep van 1912 tot 2012.  De mensen achter de FRB hebben deze belofte gebroken, zeggen de Aziatische geheime genootschappen.
De voorzichtige overeenkomst tussen de White Dragon Society en haar Aziatische bondgenoten vraagt om een Europeaan als eerste leider van de wereldfederatie, gevolgd door een Aziaat.  Daarna zou de topfunctie naar de beste persoon gaan, ongeacht ras of etniciteit.
De nieuwe federatie zou beginnen met een massale campagne van vele biljoenen dollars om een einde te maken aan de armoede en de vernietiging van het milieu te stoppen.  Dit zou gevolgd worden door grote vieringen, waaronder een Jubeljaar en mogelijk zelfs een nieuwe kalender.  Dan kan een nieuw tijdperk serieus beginnen.
Natuurlijk zit de duivel in de details, en zolang deze niet zijn uitgewerkt, kan er geen publieke aankondiging worden verwacht.  Wij zullen bij de hervatting van deze onderhandelingen dit najaar uitvoerig verslag uitbrengen over deze onderhandelingen.
Nederlandse vertaling: Martien


 

ARRIVING IN CHINA

Ver a imagem de origemKriegsgefangenenlager in Amerika


Von Larry Romanoff, 02. Juni 2020

Übersetzung: K.R.

*

Hinweis an die Leser: In Anbetracht der immensen Bedeutung dieses Themas leiten Sie diesen Artikel bitte über Ihren E-Mail-Verteiler weiter und posten Sie ihn in Ihren Blogs, Internetforen usw., mit der Bitte, dass jeder, der irgendwelche Details oder Familiengeschichten kennt, die Licht auf diese Ereignisse werfen könnten, diese bitte direkt an den Autor unter 2186604556@qq.com weiterleitet.


DEUTSCH ENGLISH ESPAÑOL ITALIANO NEDERLANDS PORTUGUÊS SVENSKA

Diese Geschichte hat alle Voraussetzungen, um sich für eine Verschwörungstheorie zu qualifizieren und macht vielleicht keinen Sinn für Sie ohne einige Hintergrundinformationen über den Zusammenhang.

Bevor die USA in den Ersten Weltkrieg eintraten, wurde eine enorme, jahrelange antideutsche Propagandakampagne von der Creel-Kommission entfesselt, die von Walter Lippman und Edward Bernays geleitet wurde, letzterer war ein Neffe von Sigmund Freud. (1) (2) Die öffentliche Literatur griff alles Deutsche in Amerika an, auch Schulen und Kirchen. In vielen Schulen wurde den "reinen Amerikanern" verboten, die deutsche Sprache zu unterrichten, und die Verwalter wurden aufgefordert, "alle illoyalen Lehrer", also alle Deutschen, zu entlassen. Die Namen unzähliger Städte wurden geändert, um ihren deutschen Ursprung zu eliminieren: Berlin, Iowa wurde zu Lincoln, Iowa. Deutsche Lebensmittel und Namen von Gerichten wurden aus den Restaurants verbannt; Sauerkraut wurde zu "Freiheitskraut", Dackel wurden zu "Freiheitshunden" und Deutsche Schäferhunde zu "Elsässern".

LESEN MEHR

bf pic

APPEAL


APPEAL TO THE LEADERS OF THE NINE NUCLEAR WEAPON STATES

(China, France, India, Israel, North Korea, Pakistan, Russia, the United Kingdom and the United States)

中文 DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIAN PORTUGUESE RUSSIAN SPANISH


Larry Romanoff,

contributing author

to Cynthia McKinney's new COVID-19 anthology

'When China Sneezes'

When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis

manlio +maria

上海的月亮

World Intellectual Property Day (or Happy Birthday WIPO) - Spruson ...


LARRY ROMANOFF on CORONAVIRUS

Read more at Moon of Shanghai

V.P. 2007

EN video comitato

20 questions to Putin


President of Russia Vladimir Putin:

Address to the Nation

Address to the Nation.

Erdogan


Imagem

00
PT -- VLADIMIR PUTIN na Sessão plenária do Fórum Económico Oriental

Excertos da transcrição da sessão plenária do Fórum Económico Oriental

Joint news conference following a Normandy format summit

https://tributetoapresident.blogspot.com/2019/12/joint-news-conference-following.html

Joint news conference following the Normandy format summit.

irmãos de armas


Legendado em PT. Clicar em CC, escolher PT.

índice


“Copyright Zambon Editore”

PORTUGUÊS

GUERRA NUCLEAR: O DIA ANTERIOR

De Hiroshima até hoje: Quem e como nos conduzem à catástrofe

ÍNDICE

TRIBUTE TO A PRESIDENT


NA PRMEIRA PESSOA

Um auto retrato surpreendentemente sincero do Presidente da Rússia, Vladimir Putin

CONTEÚDO

Prefácio

Personagens Principais em 'Na Primeira Pessoa'

Parte Um: O Filho

Parte Dois: O Estudante

Parte Três: O Estudante Universitário

Parte Quatro: O Jovem especialista

Parte Cinco: O Espia

Parte Seis: O Democrata

Parte Sete: O Burocrata

Parte Oito: O Homem de Família

Parte Nove: O Político

Apêndice: A Rússia na Viragem do Milénio


The Putin interviews


The Putin Interviews
by Oliver Stone (
FULL VIDEOS) EN/RU/SP/FR/IT/CH


http://tributetoapresident.blogspot.com/2018/07/the-putin-interviews-by-oliver-stone.html
Followers