Friday, July 15, 2016

Hrvatski -- Benjamin Fulford: 15:07:2016 -- Poruka Društva Bijelog Zmaja (White Dragon Society)

Poruka Društva Bijelog Zmaja (White Dragon Society)

15.07.2016.

Nagrada u zlatu ponuđena za hvatanje kazarskih gangstera

Da bi se donio svjetski mir i pravda, Društvo Bijelog Zmaja (WDS ili White Dragon Society) nudi nagradu u zlatu za hvatanje pojedinaca navedenih u nastavku. Zlato se može podići u Hong Kongu ili drugim dijelovima Azije nakon hvatanja zločinaca. Ovi kriminalci kolektivno su aktivno pokušavali ubiti 90% svjetske populacije i porobiti preživjele. Iscrpni dokazi za njihove zločine već su dani raznim provoditeljima zakona i drugim agencijama širom svijeta. Budući da su dole navedeni pojedinci vrlo opasni, vi ste ovlašteni da koristite svu potrebnu silu ako se odupru uhićenju. Njihova imena su prikazana u istom formatu špila karata koje su oni izdali za iračke lidere nakon njihove ilegalne invazije na tu zemlju.


As Pik
George Bush stariji
Tražen za masovna ubojstva i pronevjeru
Nagrada: Jedna tona zlata

As Karo
David Rockefeller
Tražen za masovna ubojstva i pronevjeru
Nagrada: Jedna tona zlata


As  Srce
Etienne D’Avignon
Tražen za ilegalni inženjering uništenja Sjedinjenih Država
Nagrada: Jedna tona zlata

As Tref
David de Rothschild
Tražen za prevaru
Nagrada: Jedna tona zlata

Kralj Pik
George Bush mlađi
Tražen za masovna ubojstva i pronevjeru
Nagrada: Jedna tona zlata

Kralj Karo
Donald Rumsfeld
Tražen za masovna ubojstva i pronevjeru
Nagrada: Jedna tona zlata


Kralj Srce
Bill Clinton
Tražen za masovna ubojstva i pronevjeru
Nagrada: Jedna tona zlata

Kralj Tref
Benyamin Netanyahu
Tražen za masovna ubojstva i pronevjeru
Nagrada: Jedna tona zlata

Kraljica Pik
Barbara Bush
Tražen za masovna ubojstva i pronevjeru
Nagrada: Jedna tona zlata

Kraljica Karo
Janet Yellen
Tražena za prevaru
Nagrada: Jedna tona zlata

Kraljica Srce
Hillary Clinton
Tra
žen za masovna ubojstva i pronevjeru
Nagrada: Jedna tona zlata

Kraljica Tref
Victoria Nuland
Tražen za masovna ubojstva i pronevjeru
Nagrada: Jedna tona zlata

Joker Pik
Nicholas Sarkozi

Tražen za masovna ubojstva i pronevjeru
Nagrada: Jedna tona zlata

Joker Karo
Mario Draghi
Tražen za pronevjeru i prevaru
Nagrada: Jedna tona zlata

Joker Srce
Haruhiko Kuroda
Tražen zbog krađe japanske štednje
Nagrada: Jedna tona zlata

Jocker Tref
Barack Obama
Tražen za masovna ubojstva i pronevjeru
Nagrada: Jedna tona zlata


Zaustavit ćemo se na karti s jokerima, za sada, ali više imena će biti objavljeno ako se dokaže da su uhićenja tih osoba nedovoljna da se zaustave tekući zločini protiv čovječnosti koji su počinjeni od strane kazarske mafije. Iako bilo tko s ovog popisa smatra da je nepravedno označen, može prijaviti svoj slučaj izravno Društvu Bijelog Zmaja.


Link:


Preveo: Fredi

No comments:

Post a Comment

índice


“Copyright Zambon Editore”

PORTUGUÊS

GUERRA NUCLEAR: O DIA ANTERIOR

De Hiroshima até hoje: Quem e como nos conduzem à catástrofe

ÍNDICE

TRIBUTE TO A PRESIDENT


NA PRMEIRA PESSOA

Um auto retrato surpreendentemente sincero do Presidente da Rússia, Vladimir Putin

CONTEÚDO

Prefácio

Personagens Principais em 'Na Primeira Pessoa'

Parte Um: O Filho

Parte Dois: O Estudante

Parte Três: O Estudante Universitário

Parte Quatro: O Jovem especialista

Parte Cinco: O Espia

Parte Seis: O Democrata

Parte Sete: O Burocrata

Parte Oito: O Homem de Família

Parte Nove: O Político

Apêndice: A Rússia na Viragem do Milénio


The Putin interviews


The Putin Interviews
by Oliver Stone (
FULL VIDEOS) EN/RU/SP/FR/IT/CH


http://tributetoapresident.blogspot.com/2018/07/the-putin-interviews-by-oliver-stone.html
Q
Subtitles in CA/CH/CR/DE/EN/FI/FR/HE/IT/JP/NL/PL/PT/SH/SP/SV/TR

To get the subtitles please click upon the small dented wheel at the bottom right side of the video and choose your language.


FOX NEWS

Followers